Gemmipop Designs

Posted by Lowri Roberts on

I completed an Applied Arts degree at Glyndŵr University in 2010, specialising in jewellery and metalwork, and soon after opened my stall in Oswestry Indoor Market.  I design and make jewellery, accessories and decorative items in a variety of materials, mostly textiles and plastic. I love to create personalised and bespoke jewellery, something unique and personal, and understand the importance of individuality! 

Website / Facebook / Twitter / 07881 490840

Gwnes i gwblhau gradd Celf Gymhwysol ym Mhrifysgol Glyndŵr yn 2010, yn arbenigo mewn gemwaith a gwaith metal, ac yn fuan wedyn gwnes i agor fy stondin ym Marchnad Dan Do Croesoswallt.  Dwi'n dylunio a chreu gemwaith, ategolion ac eitemau addurniadol gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau, tecstiliau a phlastig yn bennaf. Dwi wrth fy modd yn creu gemwaith personol ac unigryw, a dwi'n deall pwysigrwydd bod yn unigolyn! 


Share this post← Older Post Newer Post →


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published.