Neidio i gynnwys

Anfonwn archebion ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener. Archebwch erbyn canol dydd er mwyn anfon eich archeb ar yr un diwrnod.

Anfonwn archebion ddydd Llun, Merch a Gwen

Cefn Gwlad -Y Cymeriadau

Ddim ar ôl
translation missing: cy.product_price.price.original £12.99 - translation missing: cy.product_price.price.original £12.99
translation missing: cy.product_price.price.original
£12.99
£12.99 - £12.99
translation missing: cy.product_price.price.current £12.99
Nifer

Dai Jones Llanilar introduces some of the delightful and unique characters that appeared on his 'Cefn Gwlad' series during the last 25 years.

Dai Jones Llanilar yn cyflwyno rhai o gymeriadau hoffus ac unigryw'r gyfres Cefn Gwlad dros y pum mlynedd ar hugain ddiwethaf. "Helo, a chroeso i DVD arall o'r gyfres Cefn Gwlad.Dyma gyfle i chi weld rhai o fawrion y gyfres ar hyd y blynyddoedd. Eisteddwch yn ̫l yn gyfforddus, ac ymunwch ̢ mi wrth i ni gofio rhai o'r unigolion bythgofiadwy hynny y cefais y pleser o'u cyfarfod yng nghefn gwlad Cymru.

PENNOD UN: 1. DON GARREG DDU Llanrhaeadr ym Mochnant (Y cawr o Gymro gyda Bess ei gaseg ddu a'i deulu croesawus) 2.JAC ARTHUR Llanwrtyd (Blodwen yr Hwch oedd cymar ffyddlonaf Jac Arthur, ac ef oedd un o gymeriadau mwyaf Llanwrtyd.

PENNOD 2 1. MARY JONES PANTAFON Clynnog Fawr (Un o Dai-l̫n ger Clynnog Fawr oedd Mary ̢'i thraed a'i chalon yn ddwfn yng nghefn gwlad Eifionydd. 2. MALCOLM BLACK Pontlliw ger Abetawe (Gwerthu dilad mewn siop deithiol y bu Malcolm erioed. Gwaith sydd wedi mynd a fo i rai o ffermydd mwyaf unig De Cymru).

PENNOD 3 1. DEI PRICE WILLIAMS Tremeirchion, Dyffryn Clwyd (Cymeriad a hanner ac amaethwr wrth reddf, ac un fu'n adrodd ar lwyfan eisteddfod a chyngerdd am flynyddoedd) 2. JOHN PARRY MOCH Gwalchmai, Ynys M̫n (Cymeriad `controfersial' oedd Johnny Moch o Walchmai, ac yma, mae yn ei seithfed nef yng nghanol ei gynefin a'i foch!)

Length - approx. 180 minutes. Language - Welsh. Colour - Full Colour. Certificate - E

åÊ

Dai Jones Llanilar introduces some of the delightful and unique characters that appeared on his 'Cefn Gwlad' series during the last 25 years.

Dai Jones Llanilar yn cyflwyno rhai o gymeriadau hoffus ac unigryw'r gyfres Cefn Gwlad dros y pum mlynedd ar hugain ddiwethaf. "Helo, a chroeso i DVD arall o'r gyfres Cefn Gwlad.Dyma gyfle i chi weld rhai o fawrion y gyfres ar hyd y blynyddoedd. Eisteddwch yn ̫l yn gyfforddus, ac ymunwch ̢ mi wrth i ni gofio rhai o'r unigolion bythgofiadwy hynny y cefais y pleser o'u cyfarfod yng nghefn gwlad Cymru.

PENNOD UN: 1. DON GARREG DDU Llanrhaeadr ym Mochnant (Y cawr o Gymro gyda Bess ei gaseg ddu a'i deulu croesawus) 2.JAC ARTHUR Llanwrtyd (Blodwen yr Hwch oedd cymar ffyddlonaf Jac Arthur, ac ef oedd un o gymeriadau mwyaf Llanwrtyd.

PENNOD 2 1. MARY JONES PANTAFON Clynnog Fawr (Un o Dai-l̫n ger Clynnog Fawr oedd Mary ̢'i thraed a'i chalon yn ddwfn yng nghefn gwlad Eifionydd. 2. MALCOLM BLACK Pontlliw ger Abetawe (Gwerthu dilad mewn siop deithiol y bu Malcolm erioed. Gwaith sydd wedi mynd a fo i rai o ffermydd mwyaf unig De Cymru).

PENNOD 3 1. DEI PRICE WILLIAMS Tremeirchion, Dyffryn Clwyd (Cymeriad a hanner ac amaethwr wrth reddf, ac un fu'n adrodd ar lwyfan eisteddfod a chyngerdd am flynyddoedd) 2. JOHN PARRY MOCH Gwalchmai, Ynys M̫n (Cymeriad `controfersial' oedd Johnny Moch o Walchmai, ac yma, mae yn ei seithfed nef yng nghanol ei gynefin a'i foch!)

Length - approx. 180 minutes. Language - Welsh. Colour - Full Colour. Certificate - E

åÊ

Dosbarthu

Diolch am gefnogi busnes bach yn ystod y cyfnod heriol hwn.  Mae pob un archeb yn golygu'r byd i ni!

Anfonwn bob archeb a dderbyniwyd 3 gwaith yr wythnos, ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. 

Sylwch ein bod yn cau am 3.30pm, felly sicrhewch eich bod yn archebu erbyn 1pm.  Fel arall, efallai na fydd eich archeb yn cael ei hanfon tan y diwrnod gwaith nesaf (dydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener).

Os bydd eitem allan o stoc neu wedi'i rhag-archebu, byddwn yn cysylltu â chi ag amser aros disgwyliedig os nad yw'r disgrifiad o'r cynnyrch yn nodi hyn.

O ran llyfrau, fel arfer mae gennym un (neu ddau) gopi mewn stoc ac os bydd cwsmer yn archebu mwy o gopïau na'r hyn sydd gennym mewn stoc (oherwydd ein cyfleuster rhag-archebu) byddwn yn ymdrechu i gael y llyfrau ychwanegol cyn gynted â phosibl.  Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy gydol y broses hon, a allai gymryd hyd at wythnos.

Cysylltwch â ni os oes brys am eich archeb, byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

Opsiynau Dosbarthu

 • Cynigiwn 'glicio a chasglu' am ddim ar gyfer cwsmeriaid yng Nghroesoswallt ar ddydd Llun, Mercher a Gwener
 • Cynigiwn ddosbarthu am ddim ar gyfer archebion yn y DU dros £40

DOSBARTHU YN Y DU

Anfonwn archebion dair gwaith yr wythnos, trwy'r Post Brenhinol neu DPD Local (yn dibynnu ar bwysau archeb).

Dosbarthu Economi (e.e. Royal Mail 48)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£1.49

Archebion £8 a llai

£2.99

Archebion £40 a llai

£3.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Safonol (e.e. Royal Mail 24)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£2.49

Archebion £8 a llai

£3.99

Archebion £40 a llai

£4.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Cyflym (e.e. DPD Next Day)

Archebion £3 a llai

£6.49

Archebion £8 a llai

£6.99

Archebion £8.01 a mwy

£7.99

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith (dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener yn unig) â’r dosbarthwr diwrnod nesaf DPD.  Sylwch efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Gwener yn cyrraedd tan ddydd Llun ac efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Sadwrn yn cyrraedd tan ddydd Mawrth.

Dosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn (e.e. DPD Next Day)

Pob archeb

£14.50

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith.

Caiff rhai cynhyrchion eu hanfon yn syth o'n hargraffwyr a byddant fel arfer* yn cael eu hanfon o fewn 7 diwrnod gwaith i wneud eich archeb.

Prynu eitemau fel anrheg

Gallwn anfon eich archeb yn syth at y derbynnydd – teipiwch gyfeiriad dosbarthu gwahanol yn y man talu. Gallwch ychwanegu neges â’r anrheg, gallwch hefyd ofyn i ni lapio eitemau ac rydym yn fwy na pharod i ysgrifennu mewn cardiau cyfarch ar eich rhan. Rhowch wybod i ni yn y blwch nodiadau yn y man talu. Ni fydd unrhyw brisiau ar yr anfoneb pan anfonir archeb yn syth at y derbynnydd.

Eitemau wedi'u personoli a phwrpasol

Os ydych chi'n archebu eitem bwrpasol, cofiwch y bydd eich eitem yn cael ei gwneud cyn iddo gael ei hanfon atoch chi.

Statws archeb ac olrhain

Argymhellwn greu cyfrif â ni fel y gallwch wirio statws eich archeb yn hawdd ac olrhain proses ddosbarthu eich archeb.

DOSBARTHU RHYNGWLADOL

Yn dilyn newidiadau oherwydd Brexit, rydym yn edrych ar opsiynau i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth dosbarthu gorau, a mwyaf cost-effeithlon, i'n holl gwsmeriaid.

Yn y cyfamser, cawsom y cyngor hwn gan y Post Brenhinol: 

*Mae gan bob gwlad eu tollau a'u trethi eu hunain, felly chi sy'n gyfrifol am unrhyw ffioedd a ysgwyddir pan fyddwch yn derbyn eich archeb.*

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio a ffi trin ar gwsmeriaid ag archebion rhwng 10€  a 150€ .

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio, ffi trin A Thâl Tollau ar gwsmeriaid ag archebion dros 150€ .

Sylwch efallai y bydd eitemau mawr neu drwm yn destun ffioedd dosbarthwr uwch nad ydynt wedi'u cyfrifo'n gywir yn y fasged siopa. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn chwilio'r holl opsiynau dosbarthwr sydd ar gael i sicrhau ein bod yn cynnig y pris dosbarthu rhataf i chi. Yna byddwn yn cysylltu â chi i weld a ddymunwch barhau â'ch archeb. 

Ewrop

 • Anelu at ddosbarthu mewn 3-5 diwrnod gwaith
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£1.99

£6.99

Archebion £10 a llai

£5.99

£9.99

Archebion £40 a llai

£9.99

£13.99

Archebion dros £40

£12.99

£14.99

Parth y Byd 1

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£7.99

£12.99

Archebion £40 a llai

£16.99

£20.99

Archebion dros £40

£22.99

£24.99

Parth y Byd 2

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£9.99

£13.99

Archebion £40 a llai

£19.99

£23.99

Archebion dros £40

£27.99

£29.99

Parth y Byd 3

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£10.99

£12.99

 Archebion £40 a llai £21.99

£23.99

Archebion dros £40

£29.99

£31.99

*Efallai y bydd rhai estyniadau ac amrywiadau i'r holl amserlenni a grybwyllir uchod, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth e.e. Covid-19.

Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Adolygiadau

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)