Neidio i gynnwys

Anfonwn archebion ar ddydd Llun, Mercher a Gwener. Archebwch cyn 1pm er mwyn anfon eich archeb ar yr un diwrnod (Ll/Me/Gw yn unig).

Anfonwn archebion Llun, Merch, Gwen - archebwch cyn 1pm.

Cyw Party Bags

Ddim ar ôl
translation missing: cy.product_price.price.original £2.30 - translation missing: cy.product_price.price.original £2.30
translation missing: cy.product_price.price.original
£2.30
£2.30 - £2.30
translation missing: cy.product_price.price.current £2.30
Nifer
 • Colourful design including the favourite Cyw characters
 • Pack of 8
 • Paper
 • 23cm x 16.5cm
   • Colourful design including the favourite Cyw characters
   • Pack of 8
   • Paper
   • 23cm x 16.5cm
     Dosbarthu

     Diolch am gefnogi busnes bach yn ystod y cyfnod heriol hwn.  Mae pob un archeb yn golygu'r byd i ni!

     Anfonwn bob archeb a dderbyniwyd 3 gwaith yr wythnos, ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. 

     Sylwch ein bod yn cau am 3.30pm, felly sicrhewch eich bod yn archebu erbyn 1pm.  Fel arall, efallai na fydd eich archeb yn cael ei hanfon tan y diwrnod gwaith nesaf (dydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener).

     Os bydd eitem allan o stoc neu wedi'i rhag-archebu, byddwn yn cysylltu â chi ag amser aros disgwyliedig os nad yw'r disgrifiad o'r cynnyrch yn nodi hyn.

     Cysylltwch â ni os oes brys am eich archeb, byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

     Opsiynau Dosbarthu

     • Cynigiwn 'glicio a chasglu' am ddim ar gyfer cwsmeriaid yng Nghroesoswallt ar ddydd Llun, Mercher a Gwener
     • Cynigiwn ddosbarthu am ddim ar gyfer archebion yn y DU dros £40

     DOSBARTHU YN Y DU

     Anfonwn archebion dair gwaith yr wythnos, trwy'r Post Brenhinol neu DPD Local (yn dibynnu ar bwysau archeb).

     Dosbarthu Economi (e.e. Royal Mail 48)

     Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

     Archebion £3 a llai

     £1.49

     Archebion £8 a llai

     £2.99

     Archebion £40 a llai

     £3.99

     Archebion dros £40

     Am ddim!

     Dosbarthu Safonol (e.e. Royal Mail 24)

     Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

     Archebion £3 a llai

     £2.49

     Archebion £8 a llai

     £3.99

     Archebion £40 a llai

     £4.99

     Archebion dros £40

     Am ddim!

     Dosbarthu Cyflym (e.e. DPD Next Day)

     Archebion £3 a llai

     £6.49

     Archebion £8 a llai

     £6.99

     Archebion £8.01 a mwy

     £7.99

     Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith (dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener yn unig) â’r dosbarthwr diwrnod nesaf DPD.  Sylwch efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Gwener yn cyrraedd tan ddydd Llun ac efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Sadwrn yn cyrraedd tan ddydd Mawrth.

     Dosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn (e.e. DPD Next Day)

     Pob archeb

     £14.50

     Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith.

     Caiff rhai cynhyrchion eu hanfon yn syth o'n hargraffwyr a byddant fel arfer* yn cael eu hanfon o fewn 7 diwrnod gwaith i wneud eich archeb.

     Prynu eitemau fel anrheg

     Gallwn anfon eich archeb yn syth at y derbynnydd – teipiwch gyfeiriad dosbarthu gwahanol yn y man talu. Gallwch ychwanegu neges â’r anrheg, gallwch hefyd ofyn i ni lapio eitemau ac rydym yn fwy na pharod i ysgrifennu mewn cardiau cyfarch ar eich rhan. Rhowch wybod i ni yn y blwch nodiadau yn y man talu. Ni fydd unrhyw brisiau ar yr anfoneb pan anfonir archeb yn syth at y derbynnydd.

     Eitemau wedi'u personoli a phwrpasol

     Os ydych chi'n archebu eitem bwrpasol, cofiwch y bydd eich eitem yn cael ei gwneud cyn iddo gael ei hanfon atoch chi.

     Statws archeb ac olrhain

     Argymhellwn greu cyfrif â ni fel y gallwch wirio statws eich archeb yn hawdd ac olrhain proses ddosbarthu eich archeb.

     DOSBARTHU RHYNGWLADOL

     Yn dilyn newidiadau oherwydd Brexit, rydym yn edrych ar opsiynau i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth dosbarthu gorau, a mwyaf cost-effeithlon, i'n holl gwsmeriaid.

     Yn y cyfamser, cawsom y cyngor hwn gan y Post Brenhinol: 

     *Mae gan bob gwlad eu tollau a'u trethi eu hunain, felly chi sy'n gyfrifol am unrhyw ffioedd a ysgwyddir pan fyddwch yn derbyn eich archeb.*

     Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio a ffi trin ar gwsmeriaid ag archebion rhwng 10€  a 150€ .

     Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio, ffi trin A Thâl Tollau ar gwsmeriaid ag archebion dros 150€ .

     Sylwch efallai y bydd eitemau mawr neu drwm yn destun ffioedd dosbarthwr uwch nad ydynt wedi'u cyfrifo'n gywir yn y fasged siopa. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn chwilio'r holl opsiynau dosbarthwr sydd ar gael i sicrhau ein bod yn cynnig y pris dosbarthu rhataf i chi. Yna byddwn yn cysylltu â chi i weld a ddymunwch barhau â'ch archeb. 

     Ewrop

     • Anelu at ddosbarthu mewn 3-5 diwrnod gwaith
     • Nid oes angen llofnod
     • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

      

     Dosbarthu Safonol

     Dosbarthu wedi'i Olrhain

     Archebion £3 a llai

     £1.99

     £6.99

     Archebion £10 a llai

     £5.99

     £9.99

     Archebion £40 a llai

     £9.99

     £13.99

     Archebion dros £40

     £12.99

     £14.99

     Parth y Byd 1

     • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
     • Nid oes angen llofnod
     • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

      

     Dosbarthu Safonol

     Dosbarthu wedi'i Olrhain

     Archebion £3 a llai

     £2.99

     £7.99

     Archebion £10 a llai

     £7.99

     £12.99

     Archebion £40 a llai

     £16.99

     £20.99

     Archebion dros £40

     £22.99

     £24.99

     Parth y Byd 2

     • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
     • Nid oes angen llofnod
     • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

      

     Dosbarthu Safonol

     Dosbarthu wedi'i Olrhain

     Archebion £3 a llai

     £2.99

     £7.99

     Archebion £10 a llai

     £9.99

     £13.99

     Archebion £40 a llai

     £19.99

     £23.99

     Archebion dros £40

     £27.99

     £29.99

     Parth y Byd 3

     • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
     • Nid oes angen llofnod
     • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

      

     Dosbarthu Safonol

     Dosbarthu wedi'i Olrhain

     Archebion £3 a llai

     £2.99

     £7.99

     Archebion £10 a llai

     £10.99

     £12.99

      Archebion £40 a llai £21.99

     £23.99

     Archebion dros £40

     £29.99

     £31.99

     *Efallai y bydd rhai estyniadau ac amrywiadau i'r holl amserlenni a grybwyllir uchod, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth e.e. Covid-19.

     Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

     Adolygiadau