Neidio i gynnwys

Anfonwn archebion ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener. Archebwch erbyn canol dydd er mwyn anfon eich archeb ar yr un diwrnod.

Anfonwn archebion ddydd Llun, Merch a Gwen

Cyw Umbrella

Ddim ar ôl
translation missing: cy.product_price.price.original £7.00 - translation missing: cy.product_price.price.original £7.00
translation missing: cy.product_price.price.original
£7.00
£7.00 - £7.00
translation missing: cy.product_price.price.current £7.00
Nifer

Keep dry and look great on rainy days with your Cyw Umbrella

 • Lightweight children's umbrella
 • Rounded ball spoke ends for safety
 • Easy to open and close
 • For children aged 3+

    Keep dry and look great on rainy days with your Cyw Umbrella

    • Lightweight children's umbrella
    • Rounded ball spoke ends for safety
    • Easy to open and close
    • For children aged 3+
       Dosbarthu

       Diolch am gefnogi busnes bach yn ystod y cyfnod heriol hwn.  Mae pob un archeb yn golygu'r byd i ni!

       Anfonwn bob archeb a dderbyniwyd 3 gwaith yr wythnos, ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. 

       Sylwch ein bod yn cau am 3.30pm, felly sicrhewch eich bod yn archebu erbyn 1pm.  Fel arall, efallai na fydd eich archeb yn cael ei hanfon tan y diwrnod gwaith nesaf (dydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener).

       Os bydd eitem allan o stoc neu wedi'i rhag-archebu, byddwn yn cysylltu â chi ag amser aros disgwyliedig os nad yw'r disgrifiad o'r cynnyrch yn nodi hyn.

       O ran llyfrau, fel arfer mae gennym un (neu ddau) gopi mewn stoc ac os bydd cwsmer yn archebu mwy o gopïau na'r hyn sydd gennym mewn stoc (oherwydd ein cyfleuster rhag-archebu) byddwn yn ymdrechu i gael y llyfrau ychwanegol cyn gynted â phosibl.  Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy gydol y broses hon, a allai gymryd hyd at wythnos.

       Cysylltwch â ni os oes brys am eich archeb, byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

       Opsiynau Dosbarthu

       • Cynigiwn 'glicio a chasglu' am ddim ar gyfer cwsmeriaid yng Nghroesoswallt ar ddydd Llun, Mercher a Gwener
       • Cynigiwn ddosbarthu am ddim ar gyfer archebion yn y DU dros £40

       DOSBARTHU YN Y DU

       Anfonwn archebion dair gwaith yr wythnos, trwy'r Post Brenhinol neu DPD Local (yn dibynnu ar bwysau archeb).

       Dosbarthu Economi (e.e. Royal Mail 48)

       Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

       Archebion £3 a llai

       £1.49

       Archebion £8 a llai

       £2.99

       Archebion £40 a llai

       £3.99

       Archebion dros £40

       Am ddim!

       Dosbarthu Safonol (e.e. Royal Mail 24)

       Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

       Archebion £3 a llai

       £2.49

       Archebion £8 a llai

       £3.99

       Archebion £40 a llai

       £4.99

       Archebion dros £40

       Am ddim!

       Dosbarthu Cyflym (e.e. DPD Next Day)

       Archebion £3 a llai

       £6.49

       Archebion £8 a llai

       £6.99

       Archebion £8.01 a mwy

       £7.99

       Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith (dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener yn unig) â’r dosbarthwr diwrnod nesaf DPD.  Sylwch efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Gwener yn cyrraedd tan ddydd Llun ac efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Sadwrn yn cyrraedd tan ddydd Mawrth.

       Dosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn (e.e. DPD Next Day)

       Pob archeb

       £14.50

       Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith.

       Caiff rhai cynhyrchion eu hanfon yn syth o'n hargraffwyr a byddant fel arfer* yn cael eu hanfon o fewn 7 diwrnod gwaith i wneud eich archeb.

       Prynu eitemau fel anrheg

       Gallwn anfon eich archeb yn syth at y derbynnydd – teipiwch gyfeiriad dosbarthu gwahanol yn y man talu. Gallwch ychwanegu neges â’r anrheg, gallwch hefyd ofyn i ni lapio eitemau ac rydym yn fwy na pharod i ysgrifennu mewn cardiau cyfarch ar eich rhan. Rhowch wybod i ni yn y blwch nodiadau yn y man talu. Ni fydd unrhyw brisiau ar yr anfoneb pan anfonir archeb yn syth at y derbynnydd.

       Eitemau wedi'u personoli a phwrpasol

       Os ydych chi'n archebu eitem bwrpasol, cofiwch y bydd eich eitem yn cael ei gwneud cyn iddo gael ei hanfon atoch chi.

       Statws archeb ac olrhain

       Argymhellwn greu cyfrif â ni fel y gallwch wirio statws eich archeb yn hawdd ac olrhain proses ddosbarthu eich archeb.

       DOSBARTHU RHYNGWLADOL

       Yn dilyn newidiadau oherwydd Brexit, rydym yn edrych ar opsiynau i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth dosbarthu gorau, a mwyaf cost-effeithlon, i'n holl gwsmeriaid.

       Yn y cyfamser, cawsom y cyngor hwn gan y Post Brenhinol: 

       *Mae gan bob gwlad eu tollau a'u trethi eu hunain, felly chi sy'n gyfrifol am unrhyw ffioedd a ysgwyddir pan fyddwch yn derbyn eich archeb.*

       Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio a ffi trin ar gwsmeriaid ag archebion rhwng 10€  a 150€ .

       Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio, ffi trin A Thâl Tollau ar gwsmeriaid ag archebion dros 150€ .

       Sylwch efallai y bydd eitemau mawr neu drwm yn destun ffioedd dosbarthwr uwch nad ydynt wedi'u cyfrifo'n gywir yn y fasged siopa. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn chwilio'r holl opsiynau dosbarthwr sydd ar gael i sicrhau ein bod yn cynnig y pris dosbarthu rhataf i chi. Yna byddwn yn cysylltu â chi i weld a ddymunwch barhau â'ch archeb. 

       Ewrop

       • Anelu at ddosbarthu mewn 3-5 diwrnod gwaith
       • Nid oes angen llofnod
       • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

        

       Dosbarthu Safonol

       Dosbarthu wedi'i Olrhain

       Archebion £3 a llai

       £1.99

       £6.99

       Archebion £10 a llai

       £5.99

       £9.99

       Archebion £40 a llai

       £9.99

       £13.99

       Archebion dros £40

       £12.99

       £14.99

       Parth y Byd 1

       • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
       • Nid oes angen llofnod
       • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

        

       Dosbarthu Safonol

       Dosbarthu wedi'i Olrhain

       Archebion £3 a llai

       £2.99

       £7.99

       Archebion £10 a llai

       £7.99

       £12.99

       Archebion £40 a llai

       £16.99

       £20.99

       Archebion dros £40

       £22.99

       £24.99

       Parth y Byd 2

       • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
       • Nid oes angen llofnod
       • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

        

       Dosbarthu Safonol

       Dosbarthu wedi'i Olrhain

       Archebion £3 a llai

       £2.99

       £7.99

       Archebion £10 a llai

       £9.99

       £13.99

       Archebion £40 a llai

       £19.99

       £23.99

       Archebion dros £40

       £27.99

       £29.99

       Parth y Byd 3

       • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
       • Nid oes angen llofnod
       • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

        

       Dosbarthu Safonol

       Dosbarthu wedi'i Olrhain

       Archebion £3 a llai

       £2.99

       £7.99

       Archebion £10 a llai

       £10.99

       £12.99

        Archebion £40 a llai £21.99

       £23.99

       Archebion dros £40

       £29.99

       £31.99

       *Efallai y bydd rhai estyniadau ac amrywiadau i'r holl amserlenni a grybwyllir uchod, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth e.e. Covid-19.

       Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

       Adolygiadau