Neidio i gynnwys
Sgroliwch i waelod y sgrîn i newid yr iaith
Sgroliwch i waelod y sgrîn i newid yr iaith

Deugain Barddas

Arbedwch £4.95
Pris gwreiddiol £9.95
Pris presennol £5.00

ISBN: 9781906396930 (1906396930)
Publication Date July 2016
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth
Edited by Gruffudd Antur, Guto Dafydd
Format: Paperback, 210x155 mm, 288 pages
Language: Welsh

A tasty selection of articles from 'Barddas', the Welsh poetry periodical over the past 40 years, published to celebrate the 40th birthday of Cymdeithas Cerdd Dafod (Welsh strict metre poetry society).

Table of Contents:
CYFLWYNIAD
DECHREUADAU
PA WAHANIAETH WNAIFF PANEL?
BEIAU MAWR O BOB MATH
CYMDEITHAS O HOGIAU
PWY?
YMRYSONA
BEIRDD Y BABELL, 1981
GEIRIAU GERALLT
CYNGANEDU CYFRIFIADUROL
GEIRIAU GWYN
CYNHADLEDD CANU AWDLAU
CYTHRAUL CYSTADLU
CYNNYRCH WRTH FODD ACENWYR
I RAI, BOB O HYD YW'R BARDD
RHAI TRICIAU PERT ÌÎ?'R ACEN
YMGODYMU ACADEMAIDD
LLUNYDDIAETH
ALAN AC EUROS
SEINIAU HERIOL SIÌÎÌÒN EIRIAN
Y PRIDD A'R CONCRID
PWY RYDD LAWR?
BARNU'R BEIRNIAID
SIARAD AM Y GADAIR
RHODDED TAW AR FEIRDD TYWYLL
CAETHIWO'R RHYDDION
PRYDER ARCHDDERWYDD
A OES AWEN?
GWILYM R.
BYCLUNS Y BEIRDD
Y MEURYN A'I GILMERI
ENGLYN MWYS
ENGLEINION
MEIC A MIHANGEL
SYLWEDD
Y MODERN A'R TRADDODIADOL
YSGOL FARDDOL GAN FARDDAS
BLE MAE DAFYDD?
AWDL O DDYN
AWEN Y PENNAWD
DONALD ‰ۡÌÝÌÕ EI GRED A'I ANIAIN
NID MYFI YW MYFI FY HUN ...
DYSGWYR AC INDIAID
EIN DUWIOL BRYDYDDION
CYMDEITHAS BARDDAS YN 10 OED!
MAE'R HENWYR?
TREFARDDAS
BOBI AR CHWAETH Y BOBOL
YMRYSONWYR BUDDUGGOL YR 1980'au
CYTHRAUL CYHOEDDI
GORDDIO BLODEUGERDDOL
DIGON I GREU BLODEUGERDD
GWASANAETH BARDDONI BARDDAS
ADDEWID Y BEIRDD IEUAINC
ADLADD CWM RHYMNI
TARO BET AR Y BEIRDD
TLYSAU BARDDAS (1)
CYFOESEDD A CHYNGHANEDD
BOB DALEN AR BENILLION
BE SY DDA A BE SY DDIM?
ENG-LUN
COLOFN IWAN
Y FFAIR EIRIAU
WHAT'S ENGLYN WHEN IT'S ENGLISH?
RHESYMEG DDYRYS EMYR
RHY AGOS I WERTHFAWROGI?
ANNEDD Y CYNGANEDDWYR
MAE HIRAETH AM TWM MORYS
YMRYSONWYR BUDDUGOL YR 1990'au
RHOI PARADWYS I'R PRYDYDD
CRIW'R ACEN GERLLAW CRICIETH
ADDEWID Y BEIRDD IEUAINC
ATHRONIAETH DDOFN COLOLFN CWJ
MERERID
BARDDONIAETH I MI YW ...
TLYSAU BARDDAS (2)
BETH SYDD I'W DDWEUD?
BARDD Y FFIN
CYNGHANEDD LITE
AWN I DROEDIO'R HEN DRAWIADAU
COLLI'R LLEW
YMRYSONWYR BUDDUGOL Y 2000'au
FFARWELIO AG IWAN
YMADAWIAD ALAN
ROCERS ÌÎ? GWALLTIAU CYRLIOG
HEN FYNYDDOEDD, BUGEILIAID NEWYDD
CYMRU'R BEIRDD
DRWY LÌÎ_N Y MAE DARLUNIO
GWENALLT YR ANNIGONOL
A CHYMRY BACH MWYA'R BYD
Y G?åÇR SYDD AR Y GORWEL
AR AFON DDOFN Y PRIFARDD
DYLAN Y DADLEUOL
TONY BIANCHI A'R BEIRDD

We currently aim to dispatch all orders received 2-3 times a week, on Wednesdays, Fridays and usually Mondays.

Please get in touch if your order is urgent, we will try our best to help you.

Thank you for supporting a small business during these challenging times.  Every single order means the world to us!

Delivery options

We offer free ‘Click and collect’ for customers local to Oswestry.

We offer free 'Saver' delivery for orders £30 and over

For orders under this value, our delivery rates are based on the total weight of your order:

UK Saver Delivery

We currently aim to dispatch orders twice a week, expected* delivery time is 2-3 working days

 • 1st Class Royal Mail or Collect+ courier
 • No signature required
 • No tracking

Up to 100g

£1.00

100g - 250g

£2.00

250g - 500g

£3.50

500g - 750g

£4.50

750g and over

£6.00

UK Standard Delivery

We currently aim to dispatch orders twice a week, expected* delivery time is 2-3 working days

 • 1st Class Royal Mail Signed For or Collect+ courier
 • Signature required
 • Order tracked

Up to 100g

£3.00

100g - 250g

£3.50

250g - 500g

£4.50

500g - 750g

£5.50

750g - 1kg

£7.00

1kg and over

£10.00

UK Special Delivery

We currently aim to dispatch orders once a week, expected* delivery time is 1-2 working days after dispatch (please note this may not be on the same day as you place your order).

 • Royal Mail Special Delivery or Collect+ courier
 • Signature required
 • Order tracked

Up to 100g

£7.50

100g – 500g

£8.50

500g – 1kg

£10.00

Outside of the United Kingdom

Europe

 • Delivery aim 5 working days*
 • No signature required

Up to 100g

£3.50

100g - 250g

£5.50

250g - 500g

£8.00

500g - 750g

£9.00

750g - 1kg

£10.00

1kg - 1.25kg

£11.00

1.25kg - 1.5kg

£12.50

1.5kg - 1.75kg

£13.50

1.75kg - 2kg

£15.00

 

World Zone 1

 • Delivery aim 7 working days*
 • No signature required

Up to 100g

£4.00

100g - 250g

£7.00

250g - 500g

£10.50

500g - 750g

£12.50

750g - 1kg

£15.00

 

World Zone 2

 • Delivery aim 7 working days*

 • No signature required

Up to 100g

£4.50

100g - 250g

£7.50

250g - 500g

£11.00

500g - 750g

£13.00

750g - 1kg

£15.50

Purchasing items as a gift

We can send your order direct to the recipient – simply enter a different delivery address at the checkout. You can add a gift message, you can also request us to gift wrap items and we are more than happy to write in greeting cards on your behalf. Just let us know in the notes box at checkout. There will be no prices displayed on the invoice when an order is sent direct to the recipient.

Personalised and bespoke items

If you're ordering a bespoke item, please bear in mind your item will be made before it is posted to you.

Order status and tracking

We recommend creating an account with us so you can easily check the status of your order and track the delivery of your order.

 *Variations and extensions in delivery time may occur, due to the current Coronavirus situation, and this is unfortunately out of our control.

 Please contact us if you have any questions at all.