Neidio i gynnwys

Anfonwn archebion ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener. Archebwch erbyn canol dydd er mwyn anfon eich archeb ar yr un diwrnod.

Anfonwn archebion ddydd Llun, Merch a Gwen

Harri Potter a Maen yr Athronydd

Ddim ar ôl
translation missing: cy.product_price.price.original £14.99
translation missing: cy.product_price.price.original £14.99 - translation missing: cy.product_price.price.original £14.99
translation missing: cy.product_price.price.original £14.99
translation missing: cy.product_price.price.current £10.00
£10.00 - £10.00
translation missing: cy.product_price.price.current £10.00
Nifer

ISBN: 9781408871591 (1408871599)
Publication Date March 2016
Publisher: Bloomsbury Publishing Ltd, London
Adapted/Translated by Emily Huws.
Format: Hardback, 205x137 mm, 254 pages
Language: Welsh

The first words of J.K. Rowling's timeless classic are familiar to readers the world over as 'Mr and Mrs Dursley, of number four, Privet Drive ...' Learners and lovers of the Welsh language will delight in Emily Huws's sparkling Welsh language translation of Harry Potter and the Philosopher's Stone.

ISBN: 9781408871591 (1408871599)
Publication Date March 2016
Publisher: Bloomsbury Publishing Ltd, London
Adapted/Translated by Emily Huws.
Format: Hardback, 205x137 mm, 254 pages
Language: Welsh

The first words of J.K. Rowling's timeless classic are familiar to readers the world over as 'Mr and Mrs Dursley, of number four, Privet Drive ...' Learners and lovers of the Welsh language will delight in Emily Huws's sparkling Welsh language translation of Harry Potter and the Philosopher's Stone.

Dosbarthu

Diolch am gefnogi busnes bach yn ystod y cyfnod heriol hwn.  Mae pob un archeb yn golygu'r byd i ni!

Anfonwn bob archeb a dderbyniwyd 3 gwaith yr wythnos, ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. 

Sylwch ein bod yn cau am 3.30pm, felly sicrhewch eich bod yn archebu erbyn 1pm.  Fel arall, efallai na fydd eich archeb yn cael ei hanfon tan y diwrnod gwaith nesaf (dydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener).

Os bydd eitem allan o stoc neu wedi'i rhag-archebu, byddwn yn cysylltu â chi ag amser aros disgwyliedig os nad yw'r disgrifiad o'r cynnyrch yn nodi hyn.

Cysylltwch â ni os oes brys am eich archeb, byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

Opsiynau Dosbarthu

 • Cynigiwn 'glicio a chasglu' am ddim ar gyfer cwsmeriaid yng Nghroesoswallt ar ddydd Llun, Mercher a Gwener
 • Cynigiwn ddosbarthu am ddim ar gyfer archebion yn y DU dros £40

DOSBARTHU YN Y DU

Anfonwn archebion dair gwaith yr wythnos, trwy'r Post Brenhinol neu DPD Local (yn dibynnu ar bwysau archeb).

Dosbarthu Economi (e.e. Royal Mail 48)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£1.49

Archebion £8 a llai

£2.99

Archebion £40 a llai

£3.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Safonol (e.e. Royal Mail 24)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£2.49

Archebion £8 a llai

£3.99

Archebion £40 a llai

£4.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Cyflym (e.e. DPD Next Day)

Archebion £3 a llai

£6.49

Archebion £8 a llai

£6.99

Archebion £8.01 a mwy

£7.99

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith (dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener yn unig) â’r dosbarthwr diwrnod nesaf DPD.  Sylwch efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Gwener yn cyrraedd tan ddydd Llun ac efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Sadwrn yn cyrraedd tan ddydd Mawrth.

Dosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn (e.e. DPD Next Day)

Pob archeb

£14.50

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith.

Caiff rhai cynhyrchion eu hanfon yn syth o'n hargraffwyr a byddant fel arfer* yn cael eu hanfon o fewn 7 diwrnod gwaith i wneud eich archeb.

Prynu eitemau fel anrheg

Gallwn anfon eich archeb yn syth at y derbynnydd – teipiwch gyfeiriad dosbarthu gwahanol yn y man talu. Gallwch ychwanegu neges â’r anrheg, gallwch hefyd ofyn i ni lapio eitemau ac rydym yn fwy na pharod i ysgrifennu mewn cardiau cyfarch ar eich rhan. Rhowch wybod i ni yn y blwch nodiadau yn y man talu. Ni fydd unrhyw brisiau ar yr anfoneb pan anfonir archeb yn syth at y derbynnydd.

Eitemau wedi'u personoli a phwrpasol

Os ydych chi'n archebu eitem bwrpasol, cofiwch y bydd eich eitem yn cael ei gwneud cyn iddo gael ei hanfon atoch chi.

Statws archeb ac olrhain

Argymhellwn greu cyfrif â ni fel y gallwch wirio statws eich archeb yn hawdd ac olrhain proses ddosbarthu eich archeb.

DOSBARTHU RHYNGWLADOL

Yn dilyn newidiadau oherwydd Brexit, rydym yn edrych ar opsiynau i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth dosbarthu gorau, a mwyaf cost-effeithlon, i'n holl gwsmeriaid.

Yn y cyfamser, cawsom y cyngor hwn gan y Post Brenhinol: 

*Mae gan bob gwlad eu tollau a'u trethi eu hunain, felly chi sy'n gyfrifol am unrhyw ffioedd a ysgwyddir pan fyddwch yn derbyn eich archeb.*

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio a ffi trin ar gwsmeriaid ag archebion rhwng 10€  a 150€ .

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio, ffi trin A Thâl Tollau ar gwsmeriaid ag archebion dros 150€ .

Sylwch efallai y bydd eitemau mawr neu drwm yn destun ffioedd dosbarthwr uwch nad ydynt wedi'u cyfrifo'n gywir yn y fasged siopa. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn chwilio'r holl opsiynau dosbarthwr sydd ar gael i sicrhau ein bod yn cynnig y pris dosbarthu rhataf i chi. Yna byddwn yn cysylltu â chi i weld a ddymunwch barhau â'ch archeb. 

Ewrop

 • Anelu at ddosbarthu mewn 3-5 diwrnod gwaith
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£1.99

£6.99

Archebion £10 a llai

£5.99

£9.99

Archebion £40 a llai

£9.99

£13.99

Archebion dros £40

£12.99

£14.99

Parth y Byd 1

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£7.99

£12.99

Archebion £40 a llai

£16.99

£20.99

Archebion dros £40

£22.99

£24.99

Parth y Byd 2

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£9.99

£13.99

Archebion £40 a llai

£19.99

£23.99

Archebion dros £40

£27.99

£29.99

Parth y Byd 3

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£10.99

£12.99

 Archebion £40 a llai £21.99

£23.99

Archebion dros £40

£29.99

£31.99

*Efallai y bydd rhai estyniadau ac amrywiadau i'r holl amserlenni a grybwyllir uchod, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth e.e. Covid-19.

Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Adolygiadau

Customer Reviews

Based on 1 review
0%
(0)
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
L
Lillie E
Harry Pottor a Maen yr Athronydd

Enw’r llyfr yma yw ‘Harry Potter a Maen yr Athronydd’. Cafodd ei gyhoeddi yn 1997 a’i greu yn ffilm yn 2001. Dechreuodd J.K Rowling ysgrifennu’r llyfr ar dren oedd yn hwyr o Fanceinion i Lundain. Dros y pum mlynedd nesaf, dechreuodd feddwl am y 7 llyfr arall.
Y plot yn y llyfr cyntaf yma yw bod y prif gymeriad, Harry yn dechrau ysgol newydd sef Ysgol Hudoliaeth a Dewiniaeth Hogwarts. Dechreuodd lythyrau od ddod i Harry ond roedden nhw cael eu cuddio a’u dinistrio gan fodryb ac ewythr Harry, a oedd ddim eisiau iddo ddilyn ei rieni a dod yn ddewin. Dros y flwyddyn daeth yn amlwg bod cyfrinach rhwng yr athrawon yn yr ysgol ond ar ddiwedd y flwyddyn, roedd Harry wedi dod o hyd i Faen yr Athronydd. Ond roedd yna un peth doedd Harry ddim yn disgwyl...
Fy hoff gymeriadau yw Harry, Hermione a Ron oherwydd maen nhw yn dangos gwaith tîm, dewrder ac yn ymddiried yn ei gilydd. Rhai cymeriadau eraill yw Dreigo Mallwyd, Wyddost-Ti-Pwy, Sefran Sneip, Dumbledore, Hagrid a Nefydd Llywelyn.
Fy hoff olygfa o’r llyfr yw pan mae Harry, Hermione a Ron yn ceisio cael Maen yr Athronydd. Mae Harry yn llwyddo ond mae rhywun yn aros amdano...
Yn yr iaith Gymraeg, mae’r llyfr gallu bod anodd ei ddeall ond mae o’n ddiddorol ei ddarllen ar ôl ei ddarllen yn Saesneg ac ar ôl gwylio’r ffilm.
Yn fy marn i mae cyfres ‘Harry Potter’ yn gyfres ardderchog sydd yn llawn cyffro a throeon yn y cynffon. Mae’r llyfr yma, y cyntaf yn y gyfres, yn dda iawn.

Customer Reviews

Based on 1 review
0%
(0)
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
L
Lillie E
Harry Pottor a Maen yr Athronydd

Enw’r llyfr yma yw ‘Harry Potter a Maen yr Athronydd’. Cafodd ei gyhoeddi yn 1997 a’i greu yn ffilm yn 2001. Dechreuodd J.K Rowling ysgrifennu’r llyfr ar dren oedd yn hwyr o Fanceinion i Lundain. Dros y pum mlynedd nesaf, dechreuodd feddwl am y 7 llyfr arall.
Y plot yn y llyfr cyntaf yma yw bod y prif gymeriad, Harry yn dechrau ysgol newydd sef Ysgol Hudoliaeth a Dewiniaeth Hogwarts. Dechreuodd lythyrau od ddod i Harry ond roedden nhw cael eu cuddio a’u dinistrio gan fodryb ac ewythr Harry, a oedd ddim eisiau iddo ddilyn ei rieni a dod yn ddewin. Dros y flwyddyn daeth yn amlwg bod cyfrinach rhwng yr athrawon yn yr ysgol ond ar ddiwedd y flwyddyn, roedd Harry wedi dod o hyd i Faen yr Athronydd. Ond roedd yna un peth doedd Harry ddim yn disgwyl...
Fy hoff gymeriadau yw Harry, Hermione a Ron oherwydd maen nhw yn dangos gwaith tîm, dewrder ac yn ymddiried yn ei gilydd. Rhai cymeriadau eraill yw Dreigo Mallwyd, Wyddost-Ti-Pwy, Sefran Sneip, Dumbledore, Hagrid a Nefydd Llywelyn.
Fy hoff olygfa o’r llyfr yw pan mae Harry, Hermione a Ron yn ceisio cael Maen yr Athronydd. Mae Harry yn llwyddo ond mae rhywun yn aros amdano...
Yn yr iaith Gymraeg, mae’r llyfr gallu bod anodd ei ddeall ond mae o’n ddiddorol ei ddarllen ar ôl ei ddarllen yn Saesneg ac ar ôl gwylio’r ffilm.
Yn fy marn i mae cyfres ‘Harry Potter’ yn gyfres ardderchog sydd yn llawn cyffro a throeon yn y cynffon. Mae’r llyfr yma, y cyntaf yn y gyfres, yn dda iawn.

Customer Reviews

Based on 1 review
0%
(0)
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
L
Lillie E
Harry Pottor a Maen yr Athronydd

Enw’r llyfr yma yw ‘Harry Potter a Maen yr Athronydd’. Cafodd ei gyhoeddi yn 1997 a’i greu yn ffilm yn 2001. Dechreuodd J.K Rowling ysgrifennu’r llyfr ar dren oedd yn hwyr o Fanceinion i Lundain. Dros y pum mlynedd nesaf, dechreuodd feddwl am y 7 llyfr arall.
Y plot yn y llyfr cyntaf yma yw bod y prif gymeriad, Harry yn dechrau ysgol newydd sef Ysgol Hudoliaeth a Dewiniaeth Hogwarts. Dechreuodd lythyrau od ddod i Harry ond roedden nhw cael eu cuddio a’u dinistrio gan fodryb ac ewythr Harry, a oedd ddim eisiau iddo ddilyn ei rieni a dod yn ddewin. Dros y flwyddyn daeth yn amlwg bod cyfrinach rhwng yr athrawon yn yr ysgol ond ar ddiwedd y flwyddyn, roedd Harry wedi dod o hyd i Faen yr Athronydd. Ond roedd yna un peth doedd Harry ddim yn disgwyl...
Fy hoff gymeriadau yw Harry, Hermione a Ron oherwydd maen nhw yn dangos gwaith tîm, dewrder ac yn ymddiried yn ei gilydd. Rhai cymeriadau eraill yw Dreigo Mallwyd, Wyddost-Ti-Pwy, Sefran Sneip, Dumbledore, Hagrid a Nefydd Llywelyn.
Fy hoff olygfa o’r llyfr yw pan mae Harry, Hermione a Ron yn ceisio cael Maen yr Athronydd. Mae Harry yn llwyddo ond mae rhywun yn aros amdano...
Yn yr iaith Gymraeg, mae’r llyfr gallu bod anodd ei ddeall ond mae o’n ddiddorol ei ddarllen ar ôl ei ddarllen yn Saesneg ac ar ôl gwylio’r ffilm.
Yn fy marn i mae cyfres ‘Harry Potter’ yn gyfres ardderchog sydd yn llawn cyffro a throeon yn y cynffon. Mae’r llyfr yma, y cyntaf yn y gyfres, yn dda iawn.