Neidio i gynnwys

Anfonwn archebion ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener. Archebwch erbyn canol dydd er mwyn anfon eich archeb ar yr un diwrnod.

Anfonwn archebion ddydd Llun, Merch a Gwen

Lleisiau Beirdd Cymru - Yn Llefaru Eto

Ddim ar ôl
translation missing: cy.product_price.price.original £12.98 - translation missing: cy.product_price.price.original £12.98
translation missing: cy.product_price.price.original
£12.98
£12.98 - £12.98
translation missing: cy.product_price.price.current £12.98
Nifer
 • Product ID : Sain SCD2718
 • Label: Sain
 • Genre: Spoken Word
 • Format: Album
 • Released: 2014

Track Listing

 1. Cywydd Goronwy Owen - John Morris-Jones
 2.   Madog - T. Gwynn Jones
 3.   Y Nadolig Cyntaf - T.E. Nicholas
 4.   Hiraeth am Forgannwg - T.E. Nicholas
 5.   Geiriau - T.H. Parry-Williams
 6.   Hon - T.H. Parry-Williams
 7.   Moelni - T.H. Parry-Williams
 8.   Dychwelyd - T.H. Parry-Williams
 9.   Lavernock - Saunders Lewis
 10.   Bore o Fai 1972 - Saunders Lewis
 11.   Gweddi'r Terfyn - Saunders Lewis
 12.   Araith Emrys Wledig - Saunders Lewis
 13.   Aberdaron - Cynan
 14.   Anfon y Nico - Cynan
 15.   Capel Nanhoron - Cynan
 16.   Sir Forgannwg a Sir Gaerfyrddin - Gwenallt
 17.   Cymru - Gwenallt
 18.   Ar Gyfeiliorn - Gwenallt
 19.   Cywydd Mawl i D.J. Williams - Waldo Williams
 20.   Yr Alarch - Euros Bowen
 21.   Y Griafolen - Euros Bowen
 22.   Asgellaid o Aur - Euros Bowen
 23.   Y Milwr Marw - Pennar Davies
 24.   Llanddwyn - Pennar Davies
 25.   Ar Ymweliad - Alun Llywelyn-Williams
 26.   Gwyn Fyd y Griafolen - Alun Llywelyn-Williams
 27.   Cywydd Diolch am Bot o Fêl - T. Llew Jones
 28.   Cofio Waldo - T. Llew Jones
 29.   Y Ffynhonnau - Rhydwen Williams
 30.   Hedydd yn yr Haul - T. Glynne Davies
 31.   Adfeilion - T. Glynne Davies
 32.   Y Cynhaeaf - Dic Jones
 33.   Cerdd Goffa Alun Cilie - Dic Jones
 34.   Fy Ngwlad - Gerallt Lloyd Owen
 35.   Etifeddiaeth - Gerallt Lloyd Owen
 36.   Cilmeri - Gerallt Lloyd Owen
 37.   Trafferth Mewn Siop - Gerallt Lloyd Owen
 38.   Aneirin - Iwan Llwyd
 39.   Y Crydd - Iwan Llwyd
 40.   Far Rockaway - Iwan Llwyd
 • Product ID : Sain SCD2718
 • Label: Sain
 • Genre: Spoken Word
 • Format: Album
 • Released: 2014

Track Listing

 1. Cywydd Goronwy Owen - John Morris-Jones
 2.   Madog - T. Gwynn Jones
 3.   Y Nadolig Cyntaf - T.E. Nicholas
 4.   Hiraeth am Forgannwg - T.E. Nicholas
 5.   Geiriau - T.H. Parry-Williams
 6.   Hon - T.H. Parry-Williams
 7.   Moelni - T.H. Parry-Williams
 8.   Dychwelyd - T.H. Parry-Williams
 9.   Lavernock - Saunders Lewis
 10.   Bore o Fai 1972 - Saunders Lewis
 11.   Gweddi'r Terfyn - Saunders Lewis
 12.   Araith Emrys Wledig - Saunders Lewis
 13.   Aberdaron - Cynan
 14.   Anfon y Nico - Cynan
 15.   Capel Nanhoron - Cynan
 16.   Sir Forgannwg a Sir Gaerfyrddin - Gwenallt
 17.   Cymru - Gwenallt
 18.   Ar Gyfeiliorn - Gwenallt
 19.   Cywydd Mawl i D.J. Williams - Waldo Williams
 20.   Yr Alarch - Euros Bowen
 21.   Y Griafolen - Euros Bowen
 22.   Asgellaid o Aur - Euros Bowen
 23.   Y Milwr Marw - Pennar Davies
 24.   Llanddwyn - Pennar Davies
 25.   Ar Ymweliad - Alun Llywelyn-Williams
 26.   Gwyn Fyd y Griafolen - Alun Llywelyn-Williams
 27.   Cywydd Diolch am Bot o Fêl - T. Llew Jones
 28.   Cofio Waldo - T. Llew Jones
 29.   Y Ffynhonnau - Rhydwen Williams
 30.   Hedydd yn yr Haul - T. Glynne Davies
 31.   Adfeilion - T. Glynne Davies
 32.   Y Cynhaeaf - Dic Jones
 33.   Cerdd Goffa Alun Cilie - Dic Jones
 34.   Fy Ngwlad - Gerallt Lloyd Owen
 35.   Etifeddiaeth - Gerallt Lloyd Owen
 36.   Cilmeri - Gerallt Lloyd Owen
 37.   Trafferth Mewn Siop - Gerallt Lloyd Owen
 38.   Aneirin - Iwan Llwyd
 39.   Y Crydd - Iwan Llwyd
 40.   Far Rockaway - Iwan Llwyd
Dosbarthu

Diolch am gefnogi busnes bach yn ystod y cyfnod heriol hwn.  Mae pob un archeb yn golygu'r byd i ni!

Anfonwn bob archeb a dderbyniwyd 3 gwaith yr wythnos, ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. 

Sylwch ein bod yn cau am 3.30pm, felly sicrhewch eich bod yn archebu erbyn 1pm.  Fel arall, efallai na fydd eich archeb yn cael ei hanfon tan y diwrnod gwaith nesaf (dydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener).

Os bydd eitem allan o stoc neu wedi'i rhag-archebu, byddwn yn cysylltu â chi ag amser aros disgwyliedig os nad yw'r disgrifiad o'r cynnyrch yn nodi hyn.

O ran llyfrau, fel arfer mae gennym un (neu ddau) gopi mewn stoc ac os bydd cwsmer yn archebu mwy o gopïau na'r hyn sydd gennym mewn stoc (oherwydd ein cyfleuster rhag-archebu) byddwn yn ymdrechu i gael y llyfrau ychwanegol cyn gynted â phosibl.  Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy gydol y broses hon, a allai gymryd hyd at wythnos.

Cysylltwch â ni os oes brys am eich archeb, byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

Opsiynau Dosbarthu

 • Cynigiwn 'glicio a chasglu' am ddim ar gyfer cwsmeriaid yng Nghroesoswallt ar ddydd Llun, Mercher a Gwener
 • Cynigiwn ddosbarthu am ddim ar gyfer archebion yn y DU dros £40

DOSBARTHU YN Y DU

Anfonwn archebion dair gwaith yr wythnos, trwy'r Post Brenhinol neu DPD Local (yn dibynnu ar bwysau archeb).

Dosbarthu Economi (e.e. Royal Mail 48)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£1.49

Archebion £8 a llai

£2.99

Archebion £40 a llai

£3.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Safonol (e.e. Royal Mail 24)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£2.49

Archebion £8 a llai

£3.99

Archebion £40 a llai

£4.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Cyflym (e.e. DPD Next Day)

Archebion £3 a llai

£6.49

Archebion £8 a llai

£6.99

Archebion £8.01 a mwy

£7.99

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith (dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener yn unig) â’r dosbarthwr diwrnod nesaf DPD.  Sylwch efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Gwener yn cyrraedd tan ddydd Llun ac efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Sadwrn yn cyrraedd tan ddydd Mawrth.

Dosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn (e.e. DPD Next Day)

Pob archeb

£14.50

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith.

Caiff rhai cynhyrchion eu hanfon yn syth o'n hargraffwyr a byddant fel arfer* yn cael eu hanfon o fewn 7 diwrnod gwaith i wneud eich archeb.

Prynu eitemau fel anrheg

Gallwn anfon eich archeb yn syth at y derbynnydd – teipiwch gyfeiriad dosbarthu gwahanol yn y man talu. Gallwch ychwanegu neges â’r anrheg, gallwch hefyd ofyn i ni lapio eitemau ac rydym yn fwy na pharod i ysgrifennu mewn cardiau cyfarch ar eich rhan. Rhowch wybod i ni yn y blwch nodiadau yn y man talu. Ni fydd unrhyw brisiau ar yr anfoneb pan anfonir archeb yn syth at y derbynnydd.

Eitemau wedi'u personoli a phwrpasol

Os ydych chi'n archebu eitem bwrpasol, cofiwch y bydd eich eitem yn cael ei gwneud cyn iddo gael ei hanfon atoch chi.

Statws archeb ac olrhain

Argymhellwn greu cyfrif â ni fel y gallwch wirio statws eich archeb yn hawdd ac olrhain proses ddosbarthu eich archeb.

DOSBARTHU RHYNGWLADOL

Yn dilyn newidiadau oherwydd Brexit, rydym yn edrych ar opsiynau i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth dosbarthu gorau, a mwyaf cost-effeithlon, i'n holl gwsmeriaid.

Yn y cyfamser, cawsom y cyngor hwn gan y Post Brenhinol: 

*Mae gan bob gwlad eu tollau a'u trethi eu hunain, felly chi sy'n gyfrifol am unrhyw ffioedd a ysgwyddir pan fyddwch yn derbyn eich archeb.*

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio a ffi trin ar gwsmeriaid ag archebion rhwng 10€  a 150€ .

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio, ffi trin A Thâl Tollau ar gwsmeriaid ag archebion dros 150€ .

Sylwch efallai y bydd eitemau mawr neu drwm yn destun ffioedd dosbarthwr uwch nad ydynt wedi'u cyfrifo'n gywir yn y fasged siopa. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn chwilio'r holl opsiynau dosbarthwr sydd ar gael i sicrhau ein bod yn cynnig y pris dosbarthu rhataf i chi. Yna byddwn yn cysylltu â chi i weld a ddymunwch barhau â'ch archeb. 

Ewrop

 • Anelu at ddosbarthu mewn 3-5 diwrnod gwaith
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£1.99

£6.99

Archebion £10 a llai

£5.99

£9.99

Archebion £40 a llai

£9.99

£13.99

Archebion dros £40

£12.99

£14.99

Parth y Byd 1

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£7.99

£12.99

Archebion £40 a llai

£16.99

£20.99

Archebion dros £40

£22.99

£24.99

Parth y Byd 2

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£9.99

£13.99

Archebion £40 a llai

£19.99

£23.99

Archebion dros £40

£27.99

£29.99

Parth y Byd 3

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£10.99

£12.99

 Archebion £40 a llai £21.99

£23.99

Archebion dros £40

£29.99

£31.99

*Efallai y bydd rhai estyniadau ac amrywiadau i'r holl amserlenni a grybwyllir uchod, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth e.e. Covid-19.

Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Adolygiadau