Neidio i gynnwys

Anfonwn archebion ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener. Archebwch erbyn canol dydd er mwyn anfon eich archeb ar yr un diwrnod.

Anfonwn archebion ddydd Llun, Merch a Gwen

Piantel - Dathlu Deg

translation missing: cy.product_price.price.original £12.98 - translation missing: cy.product_price.price.original £12.98
translation missing: cy.product_price.price.original
£12.98
£12.98 - £12.98
translation missing: cy.product_price.price.current £12.98
Nifer

 • Product ID : SAIN SCD 2757
 • Label: Sain
 • Genre:
 • Format: Album
 • Released: 2016

A selection of tracks from their 3 previous albums plus 4 new recordings.

The two unique talents which make up the harp/piano duo Piantel are among Wales’ most prolific performers, and it is this close rapport with their audiences which gives such dynamism to their performance, and which also guides their choice of material.  The songs and melodies on this new collection come from diverse sources – from the musicals and pop charts as well as from classical composers and Welsh traditional folk music, but in the hands of Annette and Dylan, they all succeed to pull at our heartstrings.  Whatever your taste in music, this eclectic collection of great melodies will stir your blood and soothe your soul in equal measure. .... Dafydd Iwan.

Tracks -

01. Cilfan y Coed
02. Summertime

03. Benedictus

04. El Cumbanchero

05. Ave Maria

06. Tico Tico No Fuba

07. Un Enaid Bach

08. Granada

09. The Rose

10. Gwŷr Harlech

11. Dyro Dangnefedd i Ni

12. Tros y Garreg

13. Home Sweet Home

14. Medli Scott Joplin (Maple Leaf Rag / The Entertainer)

15. Medli Nadolig (Hallelujah / White Christmas / Jingle Bells).

 

  • Product ID : SAIN SCD 2757
  • Label: Sain
  • Genre:
  • Format: Album
  • Released: 2016

  A selection of tracks from their 3 previous albums plus 4 new recordings.

  The two unique talents which make up the harp/piano duo Piantel are among Wales’ most prolific performers, and it is this close rapport with their audiences which gives such dynamism to their performance, and which also guides their choice of material.  The songs and melodies on this new collection come from diverse sources – from the musicals and pop charts as well as from classical composers and Welsh traditional folk music, but in the hands of Annette and Dylan, they all succeed to pull at our heartstrings.  Whatever your taste in music, this eclectic collection of great melodies will stir your blood and soothe your soul in equal measure. .... Dafydd Iwan.

  Tracks -

  01. Cilfan y Coed
  02. Summertime

  03. Benedictus

  04. El Cumbanchero

  05. Ave Maria

  06. Tico Tico No Fuba

  07. Un Enaid Bach

  08. Granada

  09. The Rose

  10. Gwŷr Harlech

  11. Dyro Dangnefedd i Ni

  12. Tros y Garreg

  13. Home Sweet Home

  14. Medli Scott Joplin (Maple Leaf Rag / The Entertainer)

  15. Medli Nadolig (Hallelujah / White Christmas / Jingle Bells).

   

   Dosbarthu

   Diolch am gefnogi busnes bach yn ystod y cyfnod heriol hwn.  Mae pob un archeb yn golygu'r byd i ni!

   Anfonwn bob archeb a dderbyniwyd 3 gwaith yr wythnos, ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. 

   Sylwch ein bod yn cau am 3.30pm, felly sicrhewch eich bod yn archebu erbyn 1pm.  Fel arall, efallai na fydd eich archeb yn cael ei hanfon tan y diwrnod gwaith nesaf (dydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener).

   Os bydd eitem allan o stoc neu wedi'i rhag-archebu, byddwn yn cysylltu â chi ag amser aros disgwyliedig os nad yw'r disgrifiad o'r cynnyrch yn nodi hyn.

   O ran llyfrau, fel arfer mae gennym un (neu ddau) gopi mewn stoc ac os bydd cwsmer yn archebu mwy o gopïau na'r hyn sydd gennym mewn stoc (oherwydd ein cyfleuster rhag-archebu) byddwn yn ymdrechu i gael y llyfrau ychwanegol cyn gynted â phosibl.  Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy gydol y broses hon, a allai gymryd hyd at wythnos.

   Cysylltwch â ni os oes brys am eich archeb, byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

   Opsiynau Dosbarthu

   • Cynigiwn 'glicio a chasglu' am ddim ar gyfer cwsmeriaid yng Nghroesoswallt ar ddydd Llun, Mercher a Gwener
   • Cynigiwn ddosbarthu am ddim ar gyfer archebion yn y DU dros £40

   DOSBARTHU YN Y DU

   Anfonwn archebion dair gwaith yr wythnos, trwy'r Post Brenhinol neu DPD Local (yn dibynnu ar bwysau archeb).

   Dosbarthu Economi (e.e. Royal Mail 48)

   Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

   Archebion £3 a llai

   £1.49

   Archebion £8 a llai

   £2.99

   Archebion £40 a llai

   £3.99

   Archebion dros £40

   Am ddim!

   Dosbarthu Safonol (e.e. Royal Mail 24)

   Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

   Archebion £3 a llai

   £2.49

   Archebion £8 a llai

   £3.99

   Archebion £40 a llai

   £4.99

   Archebion dros £40

   Am ddim!

   Dosbarthu Cyflym (e.e. DPD Next Day)

   Archebion £3 a llai

   £6.49

   Archebion £8 a llai

   £6.99

   Archebion £8.01 a mwy

   £7.99

   Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith (dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener yn unig) â’r dosbarthwr diwrnod nesaf DPD.  Sylwch efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Gwener yn cyrraedd tan ddydd Llun ac efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Sadwrn yn cyrraedd tan ddydd Mawrth.

   Dosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn (e.e. DPD Next Day)

   Pob archeb

   £14.50

   Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith.

   Caiff rhai cynhyrchion eu hanfon yn syth o'n hargraffwyr a byddant fel arfer* yn cael eu hanfon o fewn 7 diwrnod gwaith i wneud eich archeb.

   Prynu eitemau fel anrheg

   Gallwn anfon eich archeb yn syth at y derbynnydd – teipiwch gyfeiriad dosbarthu gwahanol yn y man talu. Gallwch ychwanegu neges â’r anrheg, gallwch hefyd ofyn i ni lapio eitemau ac rydym yn fwy na pharod i ysgrifennu mewn cardiau cyfarch ar eich rhan. Rhowch wybod i ni yn y blwch nodiadau yn y man talu. Ni fydd unrhyw brisiau ar yr anfoneb pan anfonir archeb yn syth at y derbynnydd.

   Eitemau wedi'u personoli a phwrpasol

   Os ydych chi'n archebu eitem bwrpasol, cofiwch y bydd eich eitem yn cael ei gwneud cyn iddo gael ei hanfon atoch chi.

   Statws archeb ac olrhain

   Argymhellwn greu cyfrif â ni fel y gallwch wirio statws eich archeb yn hawdd ac olrhain proses ddosbarthu eich archeb.

   DOSBARTHU RHYNGWLADOL

   Yn dilyn newidiadau oherwydd Brexit, rydym yn edrych ar opsiynau i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth dosbarthu gorau, a mwyaf cost-effeithlon, i'n holl gwsmeriaid.

   Yn y cyfamser, cawsom y cyngor hwn gan y Post Brenhinol: 

   *Mae gan bob gwlad eu tollau a'u trethi eu hunain, felly chi sy'n gyfrifol am unrhyw ffioedd a ysgwyddir pan fyddwch yn derbyn eich archeb.*

   Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio a ffi trin ar gwsmeriaid ag archebion rhwng 10€  a 150€ .

   Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio, ffi trin A Thâl Tollau ar gwsmeriaid ag archebion dros 150€ .

   Sylwch efallai y bydd eitemau mawr neu drwm yn destun ffioedd dosbarthwr uwch nad ydynt wedi'u cyfrifo'n gywir yn y fasged siopa. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn chwilio'r holl opsiynau dosbarthwr sydd ar gael i sicrhau ein bod yn cynnig y pris dosbarthu rhataf i chi. Yna byddwn yn cysylltu â chi i weld a ddymunwch barhau â'ch archeb. 

   Ewrop

   • Anelu at ddosbarthu mewn 3-5 diwrnod gwaith
   • Nid oes angen llofnod
   • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

    

   Dosbarthu Safonol

   Dosbarthu wedi'i Olrhain

   Archebion £3 a llai

   £1.99

   £6.99

   Archebion £10 a llai

   £5.99

   £9.99

   Archebion £40 a llai

   £9.99

   £13.99

   Archebion dros £40

   £12.99

   £14.99

   Parth y Byd 1

   • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
   • Nid oes angen llofnod
   • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

    

   Dosbarthu Safonol

   Dosbarthu wedi'i Olrhain

   Archebion £3 a llai

   £2.99

   £7.99

   Archebion £10 a llai

   £7.99

   £12.99

   Archebion £40 a llai

   £16.99

   £20.99

   Archebion dros £40

   £22.99

   £24.99

   Parth y Byd 2

   • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
   • Nid oes angen llofnod
   • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

    

   Dosbarthu Safonol

   Dosbarthu wedi'i Olrhain

   Archebion £3 a llai

   £2.99

   £7.99

   Archebion £10 a llai

   £9.99

   £13.99

   Archebion £40 a llai

   £19.99

   £23.99

   Archebion dros £40

   £27.99

   £29.99

   Parth y Byd 3

   • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
   • Nid oes angen llofnod
   • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

    

   Dosbarthu Safonol

   Dosbarthu wedi'i Olrhain

   Archebion £3 a llai

   £2.99

   £7.99

   Archebion £10 a llai

   £10.99

   £12.99

    Archebion £40 a llai £21.99

   £23.99

   Archebion dros £40

   £29.99

   £31.99

   *Efallai y bydd rhai estyniadau ac amrywiadau i'r holl amserlenni a grybwyllir uchod, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth e.e. Covid-19.

   Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

   Adolygiadau