Neidio i gynnwys

Anfonwn archebion ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener. Archebwch erbyn canol dydd er mwyn anfon eich archeb ar yr un diwrnod.

Anfonwn archebion ddydd Llun, Merch a Gwen

Robin Huw Bowen - Iaith Enaid / The Language of the Soul

translation missing: cy.product_price.price.original £12.98 - translation missing: cy.product_price.price.original £12.98
translation missing: cy.product_price.price.original
£12.98
£12.98 - £12.98
translation missing: cy.product_price.price.current £12.98
Nifer

Master of the Welsh Triple Harp releases new album – the language of the soul.

Since 1983, Robin Huw Bowen has introduced the Welsh Triple Harp and its music to thousands all over the world. As the only full-time professional Welsh harpist specializing solely in the Welsh Triple Harp, his influence on the world of Welsh folk music and harping has been far-reaching. He undoubtedly ranks among the most important figures that the Welsh folk tradition has produced and Sain Records are proud to release his latest album, the language of the soul, his fourth recording for the label.

‘You shouldn’t learn the new and forget the old’ said Nansi Richards, Telynores Maldwyn (the renowned Montgomeryshire harpist) back in 1965, and Robin follows her wise guidance with his new album – the language of the soul. The album title, Iaith Enaid – which translates to language of the soul, comes from the old saying ‘iaith enaid ar ei thannau’ which literally means the language of the soul on the harp strings, and has become a moto for those who have been protecting and promoting the triple harp in Wales over the centuries.

Nobody does more to protect the triple harp tradition in Wales than Robin, and on his new album he features a mix of the old and new. Some of the tunes (The South Pembrokeshire Hunt & The Sunshine Waltz) are composed by Robin himself, and inspired by his numerous tours abroad, and other various experiences such as his time working with Y Glerorfa here in Wales. Other tracks are arrangements of Welsh traditional tunes by Robin Huw Bowen specifically for the tripe harp. Robin also has a great interest in the music of the Welsh gypsy harpists, and the track ‘New Gypsy Hornpipes’ is in keeping with the unique style of those harpists, the Roberts and Wood families.

Although Robin enjoys traveling the world as an ambassador for the triple harp, returning home to Wales gives him great pleasure ‘Being on tour with my harp is wonderful, but very often after several weeks away, the best bit is when my car finally turns westwards once again, across Darkest England and over the border, particularly when I hit Eisteddfa Gurig, and it’s downhill all the way.. to one’s own place, one’s own armchair, and one’s own tv remote… ah, Yes! That is indeed ‘bodloneb’ (contentment)!

 • Product ID : Sain SCD2723
 • Label: Sain
 • Genre: Harp
 • Format: Album
 • Released: 2015

Track Listing

 1.   Helfa De Penfro (The South Pembrokeshire Hunt)
 2.   Caniad y Clych ym Morgannwg (The Bells of Glamorgan)
 3.   Ymadawiad y Brenin (The King's Departure)
 4.   Y Pural Fesur (The Perfect Measure)
 5.   Pibddawnsiau Sipsi Newydd (New Gypsy Hornpipes)
 6.   Dwy Dôn Hardd (Two Lovely Tunes)
 7.   Y Ferch o'r Sgêr (The Maid of Sker)
 8.   Y Fwyalchen (The Blackbird)
 9.   Telynor ar y Traeth (The Bard on the Beach)
 10.   Dychweliad y Milwr (The Soldier's Return)
 11.   Walts yr Heulwen (The Sunshine Waltz)
 12.   Bodlondeb (Contentment)

Master of the Welsh Triple Harp releases new album – the language of the soul.

Since 1983, Robin Huw Bowen has introduced the Welsh Triple Harp and its music to thousands all over the world. As the only full-time professional Welsh harpist specializing solely in the Welsh Triple Harp, his influence on the world of Welsh folk music and harping has been far-reaching. He undoubtedly ranks among the most important figures that the Welsh folk tradition has produced and Sain Records are proud to release his latest album, the language of the soul, his fourth recording for the label.

‘You shouldn’t learn the new and forget the old’ said Nansi Richards, Telynores Maldwyn (the renowned Montgomeryshire harpist) back in 1965, and Robin follows her wise guidance with his new album – the language of the soul. The album title, Iaith Enaid – which translates to language of the soul, comes from the old saying ‘iaith enaid ar ei thannau’ which literally means the language of the soul on the harp strings, and has become a moto for those who have been protecting and promoting the triple harp in Wales over the centuries.

Nobody does more to protect the triple harp tradition in Wales than Robin, and on his new album he features a mix of the old and new. Some of the tunes (The South Pembrokeshire Hunt & The Sunshine Waltz) are composed by Robin himself, and inspired by his numerous tours abroad, and other various experiences such as his time working with Y Glerorfa here in Wales. Other tracks are arrangements of Welsh traditional tunes by Robin Huw Bowen specifically for the tripe harp. Robin also has a great interest in the music of the Welsh gypsy harpists, and the track ‘New Gypsy Hornpipes’ is in keeping with the unique style of those harpists, the Roberts and Wood families.

Although Robin enjoys traveling the world as an ambassador for the triple harp, returning home to Wales gives him great pleasure ‘Being on tour with my harp is wonderful, but very often after several weeks away, the best bit is when my car finally turns westwards once again, across Darkest England and over the border, particularly when I hit Eisteddfa Gurig, and it’s downhill all the way.. to one’s own place, one’s own armchair, and one’s own tv remote… ah, Yes! That is indeed ‘bodloneb’ (contentment)!

 • Product ID : Sain SCD2723
 • Label: Sain
 • Genre: Harp
 • Format: Album
 • Released: 2015

Track Listing

 1.   Helfa De Penfro (The South Pembrokeshire Hunt)
 2.   Caniad y Clych ym Morgannwg (The Bells of Glamorgan)
 3.   Ymadawiad y Brenin (The King's Departure)
 4.   Y Pural Fesur (The Perfect Measure)
 5.   Pibddawnsiau Sipsi Newydd (New Gypsy Hornpipes)
 6.   Dwy Dôn Hardd (Two Lovely Tunes)
 7.   Y Ferch o'r Sgêr (The Maid of Sker)
 8.   Y Fwyalchen (The Blackbird)
 9.   Telynor ar y Traeth (The Bard on the Beach)
 10.   Dychweliad y Milwr (The Soldier's Return)
 11.   Walts yr Heulwen (The Sunshine Waltz)
 12.   Bodlondeb (Contentment)
Dosbarthu

Diolch am gefnogi busnes bach yn ystod y cyfnod heriol hwn.  Mae pob un archeb yn golygu'r byd i ni!

Anfonwn bob archeb a dderbyniwyd 3 gwaith yr wythnos, ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. 

Sylwch ein bod yn cau am 3.30pm, felly sicrhewch eich bod yn archebu erbyn 1pm.  Fel arall, efallai na fydd eich archeb yn cael ei hanfon tan y diwrnod gwaith nesaf (dydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener).

Os bydd eitem allan o stoc neu wedi'i rhag-archebu, byddwn yn cysylltu â chi ag amser aros disgwyliedig os nad yw'r disgrifiad o'r cynnyrch yn nodi hyn.

O ran llyfrau, fel arfer mae gennym un (neu ddau) gopi mewn stoc ac os bydd cwsmer yn archebu mwy o gopïau na'r hyn sydd gennym mewn stoc (oherwydd ein cyfleuster rhag-archebu) byddwn yn ymdrechu i gael y llyfrau ychwanegol cyn gynted â phosibl.  Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy gydol y broses hon, a allai gymryd hyd at wythnos.

Cysylltwch â ni os oes brys am eich archeb, byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

Opsiynau Dosbarthu

 • Cynigiwn 'glicio a chasglu' am ddim ar gyfer cwsmeriaid yng Nghroesoswallt ar ddydd Llun, Mercher a Gwener
 • Cynigiwn ddosbarthu am ddim ar gyfer archebion yn y DU dros £40

DOSBARTHU YN Y DU

Anfonwn archebion dair gwaith yr wythnos, trwy'r Post Brenhinol neu DPD Local (yn dibynnu ar bwysau archeb).

Dosbarthu Economi (e.e. Royal Mail 48)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£1.49

Archebion £8 a llai

£2.99

Archebion £40 a llai

£3.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Safonol (e.e. Royal Mail 24)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£2.49

Archebion £8 a llai

£3.99

Archebion £40 a llai

£4.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Cyflym (e.e. DPD Next Day)

Archebion £3 a llai

£6.49

Archebion £8 a llai

£6.99

Archebion £8.01 a mwy

£7.99

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith (dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener yn unig) â’r dosbarthwr diwrnod nesaf DPD.  Sylwch efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Gwener yn cyrraedd tan ddydd Llun ac efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Sadwrn yn cyrraedd tan ddydd Mawrth.

Dosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn (e.e. DPD Next Day)

Pob archeb

£14.50

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith.

Caiff rhai cynhyrchion eu hanfon yn syth o'n hargraffwyr a byddant fel arfer* yn cael eu hanfon o fewn 7 diwrnod gwaith i wneud eich archeb.

Prynu eitemau fel anrheg

Gallwn anfon eich archeb yn syth at y derbynnydd – teipiwch gyfeiriad dosbarthu gwahanol yn y man talu. Gallwch ychwanegu neges â’r anrheg, gallwch hefyd ofyn i ni lapio eitemau ac rydym yn fwy na pharod i ysgrifennu mewn cardiau cyfarch ar eich rhan. Rhowch wybod i ni yn y blwch nodiadau yn y man talu. Ni fydd unrhyw brisiau ar yr anfoneb pan anfonir archeb yn syth at y derbynnydd.

Eitemau wedi'u personoli a phwrpasol

Os ydych chi'n archebu eitem bwrpasol, cofiwch y bydd eich eitem yn cael ei gwneud cyn iddo gael ei hanfon atoch chi.

Statws archeb ac olrhain

Argymhellwn greu cyfrif â ni fel y gallwch wirio statws eich archeb yn hawdd ac olrhain proses ddosbarthu eich archeb.

DOSBARTHU RHYNGWLADOL

Yn dilyn newidiadau oherwydd Brexit, rydym yn edrych ar opsiynau i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth dosbarthu gorau, a mwyaf cost-effeithlon, i'n holl gwsmeriaid.

Yn y cyfamser, cawsom y cyngor hwn gan y Post Brenhinol: 

*Mae gan bob gwlad eu tollau a'u trethi eu hunain, felly chi sy'n gyfrifol am unrhyw ffioedd a ysgwyddir pan fyddwch yn derbyn eich archeb.*

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio a ffi trin ar gwsmeriaid ag archebion rhwng 10€  a 150€ .

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio, ffi trin A Thâl Tollau ar gwsmeriaid ag archebion dros 150€ .

Sylwch efallai y bydd eitemau mawr neu drwm yn destun ffioedd dosbarthwr uwch nad ydynt wedi'u cyfrifo'n gywir yn y fasged siopa. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn chwilio'r holl opsiynau dosbarthwr sydd ar gael i sicrhau ein bod yn cynnig y pris dosbarthu rhataf i chi. Yna byddwn yn cysylltu â chi i weld a ddymunwch barhau â'ch archeb. 

Ewrop

 • Anelu at ddosbarthu mewn 3-5 diwrnod gwaith
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£1.99

£6.99

Archebion £10 a llai

£5.99

£9.99

Archebion £40 a llai

£9.99

£13.99

Archebion dros £40

£12.99

£14.99

Parth y Byd 1

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£7.99

£12.99

Archebion £40 a llai

£16.99

£20.99

Archebion dros £40

£22.99

£24.99

Parth y Byd 2

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£9.99

£13.99

Archebion £40 a llai

£19.99

£23.99

Archebion dros £40

£27.99

£29.99

Parth y Byd 3

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£10.99

£12.99

 Archebion £40 a llai £21.99

£23.99

Archebion dros £40

£29.99

£31.99

*Efallai y bydd rhai estyniadau ac amrywiadau i'r holl amserlenni a grybwyllir uchod, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth e.e. Covid-19.

Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Adolygiadau