Neidio i gynnwys

Anfonwn archebion ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener. Archebwch erbyn canol dydd er mwyn anfon eich archeb ar yr un diwrnod.

Anfonwn archebion ddydd Llun, Merch a Gwen

Steve Eaves a Rhai Pobl - Y dal yn dynn, y tynnu'n rhydd

translation missing: cy.product_price.price.original £12.98 - translation missing: cy.product_price.price.original £12.98
translation missing: cy.product_price.price.original
£12.98
£12.98 - £12.98
translation missing: cy.product_price.price.current £12.98
Nifer

12 years since the release of Moelyci – an album which is considered a Welsh classic – Steve Eaves, and his band ‘Rhai Pobl’ (Some People), are back with a new album Y dal yn dynn, y tynnu’n rhydd (The tight hold, the pull free)

The album is a collection of individual songs all inspired by various particular ideas or feelings. In Steve’s own words: “Only after composing numerous individual songs do I think which ones ‘relate’ to one another in terms of themes, nuance, and the feelings embedded in them. And that is how the content of each album becomes clear to me. I never set out to ‘create an album’ – only to compose songs. The compilation process comes after.”

Steve is well known as one of the stalwarts of the Welsh music scene and has long established himself as a composer with an unquestionable talent to mould and marry lyrics perfectly to memorable tunes, and this album, once again, showcases this talent. As the title suggests, there is a tight hold on experiences, emotions and feelings, but they can also pull free and be dismembered. The title is derived from one of the songs on the album, ‘Ffair Wagedd’ (The Vainness Fair). As Steve explains in his analysis of the meaning of the title:

“What ever the title means to you, well that’s the meaning. You will know better than me what the title means after you’ve listened to the songs. You unlock the door by listening – I don’t have a key. Of course, I have my own theories as well. Over the years I have noticed one particular pattern in life. In our hearts, we all hold tight onto the things we love – partners, love, babies, friends, mothers and fathers, dogs, good health, a tenderness, warm feelings, fun filled days, peaceful starry nights. And we have all felt the wrenching loss when these are lost, or pull free, or are pulled free from us, or release their hold on us. We all know this – and are bound to experience it sooner or later – it’s not complicated. But I understand and feel the pattern so much more after experiencing it many times. I think that many of the songs have arisen from these experiences, but it’s possible that others will understand the songs and title much better than me, as I have experienced before.”

When Steve Eaves won the Special Contribution Prize in the BBC Radio Cymru Rock and Pop Awards in 2011, he said that he “liked to think … that his best work was yet to come”. The fact that he released his first album Viva la Revolucion Galesa! In 1984 says it all, and that he’s still going from strength to strength 35 years later.

1 pentref 4.04
2 fel ces i ’ngeni i’w wneud 3.28
3 ma copine 3.48
4 difaru nawr 4.26
5 creÿr glas a heron 3.43
6 y ferch yn y blue sky café 4.28
7 titw tomos las 3.28
8 catherine 2.39
9 wedi torri 5.14
10 ffair wagedd 3.15
11 wedi gadael seion 4.23

12 years since the release of Moelyci – an album which is considered a Welsh classic – Steve Eaves, and his band ‘Rhai Pobl’ (Some People), are back with a new album Y dal yn dynn, y tynnu’n rhydd (The tight hold, the pull free)

The album is a collection of individual songs all inspired by various particular ideas or feelings. In Steve’s own words: “Only after composing numerous individual songs do I think which ones ‘relate’ to one another in terms of themes, nuance, and the feelings embedded in them. And that is how the content of each album becomes clear to me. I never set out to ‘create an album’ – only to compose songs. The compilation process comes after.”

Steve is well known as one of the stalwarts of the Welsh music scene and has long established himself as a composer with an unquestionable talent to mould and marry lyrics perfectly to memorable tunes, and this album, once again, showcases this talent. As the title suggests, there is a tight hold on experiences, emotions and feelings, but they can also pull free and be dismembered. The title is derived from one of the songs on the album, ‘Ffair Wagedd’ (The Vainness Fair). As Steve explains in his analysis of the meaning of the title:

“What ever the title means to you, well that’s the meaning. You will know better than me what the title means after you’ve listened to the songs. You unlock the door by listening – I don’t have a key. Of course, I have my own theories as well. Over the years I have noticed one particular pattern in life. In our hearts, we all hold tight onto the things we love – partners, love, babies, friends, mothers and fathers, dogs, good health, a tenderness, warm feelings, fun filled days, peaceful starry nights. And we have all felt the wrenching loss when these are lost, or pull free, or are pulled free from us, or release their hold on us. We all know this – and are bound to experience it sooner or later – it’s not complicated. But I understand and feel the pattern so much more after experiencing it many times. I think that many of the songs have arisen from these experiences, but it’s possible that others will understand the songs and title much better than me, as I have experienced before.”

When Steve Eaves won the Special Contribution Prize in the BBC Radio Cymru Rock and Pop Awards in 2011, he said that he “liked to think … that his best work was yet to come”. The fact that he released his first album Viva la Revolucion Galesa! In 1984 says it all, and that he’s still going from strength to strength 35 years later.

1 pentref 4.04
2 fel ces i ’ngeni i’w wneud 3.28
3 ma copine 3.48
4 difaru nawr 4.26
5 creÿr glas a heron 3.43
6 y ferch yn y blue sky café 4.28
7 titw tomos las 3.28
8 catherine 2.39
9 wedi torri 5.14
10 ffair wagedd 3.15
11 wedi gadael seion 4.23

Dosbarthu

Diolch am gefnogi busnes bach yn ystod y cyfnod heriol hwn.  Mae pob un archeb yn golygu'r byd i ni!

Anfonwn bob archeb a dderbyniwyd 3 gwaith yr wythnos, ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. 

Sylwch ein bod yn cau am 3.30pm, felly sicrhewch eich bod yn archebu erbyn 1pm.  Fel arall, efallai na fydd eich archeb yn cael ei hanfon tan y diwrnod gwaith nesaf (dydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener).

Os bydd eitem allan o stoc neu wedi'i rhag-archebu, byddwn yn cysylltu â chi ag amser aros disgwyliedig os nad yw'r disgrifiad o'r cynnyrch yn nodi hyn.

O ran llyfrau, fel arfer mae gennym un (neu ddau) gopi mewn stoc ac os bydd cwsmer yn archebu mwy o gopïau na'r hyn sydd gennym mewn stoc (oherwydd ein cyfleuster rhag-archebu) byddwn yn ymdrechu i gael y llyfrau ychwanegol cyn gynted â phosibl.  Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy gydol y broses hon, a allai gymryd hyd at wythnos.

Cysylltwch â ni os oes brys am eich archeb, byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

Opsiynau Dosbarthu

 • Cynigiwn 'glicio a chasglu' am ddim ar gyfer cwsmeriaid yng Nghroesoswallt ar ddydd Llun, Mercher a Gwener
 • Cynigiwn ddosbarthu am ddim ar gyfer archebion yn y DU dros £40

DOSBARTHU YN Y DU

Anfonwn archebion dair gwaith yr wythnos, trwy'r Post Brenhinol neu DPD Local (yn dibynnu ar bwysau archeb).

Dosbarthu Economi (e.e. Royal Mail 48)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£1.49

Archebion £8 a llai

£2.99

Archebion £40 a llai

£3.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Safonol (e.e. Royal Mail 24)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£2.49

Archebion £8 a llai

£3.99

Archebion £40 a llai

£4.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Cyflym (e.e. DPD Next Day)

Archebion £3 a llai

£6.49

Archebion £8 a llai

£6.99

Archebion £8.01 a mwy

£7.99

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith (dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener yn unig) â’r dosbarthwr diwrnod nesaf DPD.  Sylwch efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Gwener yn cyrraedd tan ddydd Llun ac efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Sadwrn yn cyrraedd tan ddydd Mawrth.

Dosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn (e.e. DPD Next Day)

Pob archeb

£14.50

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith.

Caiff rhai cynhyrchion eu hanfon yn syth o'n hargraffwyr a byddant fel arfer* yn cael eu hanfon o fewn 7 diwrnod gwaith i wneud eich archeb.

Prynu eitemau fel anrheg

Gallwn anfon eich archeb yn syth at y derbynnydd – teipiwch gyfeiriad dosbarthu gwahanol yn y man talu. Gallwch ychwanegu neges â’r anrheg, gallwch hefyd ofyn i ni lapio eitemau ac rydym yn fwy na pharod i ysgrifennu mewn cardiau cyfarch ar eich rhan. Rhowch wybod i ni yn y blwch nodiadau yn y man talu. Ni fydd unrhyw brisiau ar yr anfoneb pan anfonir archeb yn syth at y derbynnydd.

Eitemau wedi'u personoli a phwrpasol

Os ydych chi'n archebu eitem bwrpasol, cofiwch y bydd eich eitem yn cael ei gwneud cyn iddo gael ei hanfon atoch chi.

Statws archeb ac olrhain

Argymhellwn greu cyfrif â ni fel y gallwch wirio statws eich archeb yn hawdd ac olrhain proses ddosbarthu eich archeb.

DOSBARTHU RHYNGWLADOL

Yn dilyn newidiadau oherwydd Brexit, rydym yn edrych ar opsiynau i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth dosbarthu gorau, a mwyaf cost-effeithlon, i'n holl gwsmeriaid.

Yn y cyfamser, cawsom y cyngor hwn gan y Post Brenhinol: 

*Mae gan bob gwlad eu tollau a'u trethi eu hunain, felly chi sy'n gyfrifol am unrhyw ffioedd a ysgwyddir pan fyddwch yn derbyn eich archeb.*

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio a ffi trin ar gwsmeriaid ag archebion rhwng 10€  a 150€ .

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio, ffi trin A Thâl Tollau ar gwsmeriaid ag archebion dros 150€ .

Sylwch efallai y bydd eitemau mawr neu drwm yn destun ffioedd dosbarthwr uwch nad ydynt wedi'u cyfrifo'n gywir yn y fasged siopa. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn chwilio'r holl opsiynau dosbarthwr sydd ar gael i sicrhau ein bod yn cynnig y pris dosbarthu rhataf i chi. Yna byddwn yn cysylltu â chi i weld a ddymunwch barhau â'ch archeb. 

Ewrop

 • Anelu at ddosbarthu mewn 3-5 diwrnod gwaith
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£1.99

£6.99

Archebion £10 a llai

£5.99

£9.99

Archebion £40 a llai

£9.99

£13.99

Archebion dros £40

£12.99

£14.99

Parth y Byd 1

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£7.99

£12.99

Archebion £40 a llai

£16.99

£20.99

Archebion dros £40

£22.99

£24.99

Parth y Byd 2

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£9.99

£13.99

Archebion £40 a llai

£19.99

£23.99

Archebion dros £40

£27.99

£29.99

Parth y Byd 3

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£10.99

£12.99

 Archebion £40 a llai £21.99

£23.99

Archebion dros £40

£29.99

£31.99

*Efallai y bydd rhai estyniadau ac amrywiadau i'r holl amserlenni a grybwyllir uchod, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth e.e. Covid-19.

Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Adolygiadau