Neidio i gynnwys

Anfonwn archebion ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener. Archebwch erbyn canol dydd er mwyn anfon eich archeb ar yr un diwrnod.

Anfonwn archebion ddydd Llun, Merch a Gwen

The London Welsh Festival of Male Choirs / G?µyl Corau Meibion Cymry Llundain 2014

Ddim ar ôl
translation missing: cy.product_price.price.original £12.98 - translation missing: cy.product_price.price.original £12.98
translation missing: cy.product_price.price.original
£12.98
£12.98 - £12.98
translation missing: cy.product_price.price.current £12.98
Nifer

The highlights of the London Welsh Festival of Male Choirs from The Royal Albert Hall, now in its 45th anniversary year, featuring choirs not only from Wales, but also from England, Norway, South Africa and Sweden.
The accompaniment is provided this year by the British Sinfonietta, Annabel Thwaite and Robert Nicholls.

The highlights of the London Welsh Festival of Male Choirs from The Royal Albert Hall, now in its 45th anniversary year, featuring choirs not only from Wales, but also from England, Norway, South Africa and Sweden.
The accompaniment is provided this year by the British Sinfonietta, Annabel Thwaite and Robert Nicholls.

The Festival Choir:
The London Welsh Male Voice Choir
with
Alcester Male Voice Choir
Cardiff Arms Park Male Choir
Cenestra Male Choir
Chelmsford Male Voice Choir
C̫r Meibion Aberhonddu a‰۪r Cylch
C̫r Meibion Caerfyrddin
C̫r Meibion Penybontfawr
Dunvant Male Choir
Hereford Police Male Choir
Karl Johan Koret
Monmouth Male Voice Choir
Pendyrus Male Choir
Sandgrenska Mansk̦ren

Edward-Rhys Harry
Conductor

Rhiannon Llewellyn
Soprano
Trystan Llyr Griffiths
Tenor
Annabel Thwaite
Piano
Robert Nicholls
Organ

British Sinfonietta
Orchestra
Guest Leader
Danny McCann-Williams
Conductor
Edward-Rhys Harry

PART 1
Choir:
1. Gwinllan a Roddwyd i‰۪m Gofal
2. Divine Brahma
3. Anfonaf Angel
Rebecca Llewellyn:
4. Mai
5. Il Bacio
Choir:
6. Ar Hyd y Nos
7. Working Man
Trystan Llyr Griffiths:
8. Questa o Quella
9. Arafa Don
Choir:
10. Morte Criste
11. Can You Hear Me?
12. Sarah

PART 2
British Sinfonietta:
13. Palladino
Choir:
14. Prayer
15. Steal Away
16. Into the Fire
17. Gweddi‰۪r Arglwydd
Rhiannon Llewellyn & Trystan Llyr Griffiths:
18. Love Unspoken
19. Cymru Fach
Choir:
20. The Man We Never Knew
21. Sunset Poem
22. An American Trilogy
23. Cadwyn o Emynau Cymraeg
24. Rachie
Choir & Audience:
25. Calon L̢n
26. Hen Wlad fy Nhadau

Full Colour
101 Minutes

The highlights of the London Welsh Festival of Male Choirs from The Royal Albert Hall, now in its 45th anniversary year, featuring choirs not only from Wales, but also from England, Norway, South Africa and Sweden.
The accompaniment is provided this year by the British Sinfonietta, Annabel Thwaite and Robert Nicholls.

The highlights of the London Welsh Festival of Male Choirs from The Royal Albert Hall, now in its 45th anniversary year, featuring choirs not only from Wales, but also from England, Norway, South Africa and Sweden.
The accompaniment is provided this year by the British Sinfonietta, Annabel Thwaite and Robert Nicholls.

The Festival Choir:
The London Welsh Male Voice Choir
with
Alcester Male Voice Choir
Cardiff Arms Park Male Choir
Cenestra Male Choir
Chelmsford Male Voice Choir
C̫r Meibion Aberhonddu a‰۪r Cylch
C̫r Meibion Caerfyrddin
C̫r Meibion Penybontfawr
Dunvant Male Choir
Hereford Police Male Choir
Karl Johan Koret
Monmouth Male Voice Choir
Pendyrus Male Choir
Sandgrenska Mansk̦ren

Edward-Rhys Harry
Conductor

Rhiannon Llewellyn
Soprano
Trystan Llyr Griffiths
Tenor
Annabel Thwaite
Piano
Robert Nicholls
Organ

British Sinfonietta
Orchestra
Guest Leader
Danny McCann-Williams
Conductor
Edward-Rhys Harry

PART 1
Choir:
1. Gwinllan a Roddwyd i‰۪m Gofal
2. Divine Brahma
3. Anfonaf Angel
Rebecca Llewellyn:
4. Mai
5. Il Bacio
Choir:
6. Ar Hyd y Nos
7. Working Man
Trystan Llyr Griffiths:
8. Questa o Quella
9. Arafa Don
Choir:
10. Morte Criste
11. Can You Hear Me?
12. Sarah

PART 2
British Sinfonietta:
13. Palladino
Choir:
14. Prayer
15. Steal Away
16. Into the Fire
17. Gweddi‰۪r Arglwydd
Rhiannon Llewellyn & Trystan Llyr Griffiths:
18. Love Unspoken
19. Cymru Fach
Choir:
20. The Man We Never Knew
21. Sunset Poem
22. An American Trilogy
23. Cadwyn o Emynau Cymraeg
24. Rachie
Choir & Audience:
25. Calon L̢n
26. Hen Wlad fy Nhadau

Full Colour
101 Minutes

Dosbarthu

Diolch am gefnogi busnes bach yn ystod y cyfnod heriol hwn.  Mae pob un archeb yn golygu'r byd i ni!

Anfonwn bob archeb a dderbyniwyd 3 gwaith yr wythnos, ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. 

Sylwch ein bod yn cau am 3.30pm, felly sicrhewch eich bod yn archebu erbyn 1pm.  Fel arall, efallai na fydd eich archeb yn cael ei hanfon tan y diwrnod gwaith nesaf (dydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener).

Os bydd eitem allan o stoc neu wedi'i rhag-archebu, byddwn yn cysylltu â chi ag amser aros disgwyliedig os nad yw'r disgrifiad o'r cynnyrch yn nodi hyn.

O ran llyfrau, fel arfer mae gennym un (neu ddau) gopi mewn stoc ac os bydd cwsmer yn archebu mwy o gopïau na'r hyn sydd gennym mewn stoc (oherwydd ein cyfleuster rhag-archebu) byddwn yn ymdrechu i gael y llyfrau ychwanegol cyn gynted â phosibl.  Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy gydol y broses hon, a allai gymryd hyd at wythnos.

Cysylltwch â ni os oes brys am eich archeb, byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

Opsiynau Dosbarthu

 • Cynigiwn 'glicio a chasglu' am ddim ar gyfer cwsmeriaid yng Nghroesoswallt ar ddydd Llun, Mercher a Gwener
 • Cynigiwn ddosbarthu am ddim ar gyfer archebion yn y DU dros £40

DOSBARTHU YN Y DU

Anfonwn archebion dair gwaith yr wythnos, trwy'r Post Brenhinol neu DPD Local (yn dibynnu ar bwysau archeb).

Dosbarthu Economi (e.e. Royal Mail 48)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£1.49

Archebion £8 a llai

£2.99

Archebion £40 a llai

£3.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Safonol (e.e. Royal Mail 24)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£2.49

Archebion £8 a llai

£3.99

Archebion £40 a llai

£4.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Cyflym (e.e. DPD Next Day)

Archebion £3 a llai

£6.49

Archebion £8 a llai

£6.99

Archebion £8.01 a mwy

£7.99

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith (dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener yn unig) â’r dosbarthwr diwrnod nesaf DPD.  Sylwch efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Gwener yn cyrraedd tan ddydd Llun ac efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Sadwrn yn cyrraedd tan ddydd Mawrth.

Dosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn (e.e. DPD Next Day)

Pob archeb

£14.50

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith.

Caiff rhai cynhyrchion eu hanfon yn syth o'n hargraffwyr a byddant fel arfer* yn cael eu hanfon o fewn 7 diwrnod gwaith i wneud eich archeb.

Prynu eitemau fel anrheg

Gallwn anfon eich archeb yn syth at y derbynnydd – teipiwch gyfeiriad dosbarthu gwahanol yn y man talu. Gallwch ychwanegu neges â’r anrheg, gallwch hefyd ofyn i ni lapio eitemau ac rydym yn fwy na pharod i ysgrifennu mewn cardiau cyfarch ar eich rhan. Rhowch wybod i ni yn y blwch nodiadau yn y man talu. Ni fydd unrhyw brisiau ar yr anfoneb pan anfonir archeb yn syth at y derbynnydd.

Eitemau wedi'u personoli a phwrpasol

Os ydych chi'n archebu eitem bwrpasol, cofiwch y bydd eich eitem yn cael ei gwneud cyn iddo gael ei hanfon atoch chi.

Statws archeb ac olrhain

Argymhellwn greu cyfrif â ni fel y gallwch wirio statws eich archeb yn hawdd ac olrhain proses ddosbarthu eich archeb.

DOSBARTHU RHYNGWLADOL

Yn dilyn newidiadau oherwydd Brexit, rydym yn edrych ar opsiynau i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth dosbarthu gorau, a mwyaf cost-effeithlon, i'n holl gwsmeriaid.

Yn y cyfamser, cawsom y cyngor hwn gan y Post Brenhinol: 

*Mae gan bob gwlad eu tollau a'u trethi eu hunain, felly chi sy'n gyfrifol am unrhyw ffioedd a ysgwyddir pan fyddwch yn derbyn eich archeb.*

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio a ffi trin ar gwsmeriaid ag archebion rhwng 10€  a 150€ .

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio, ffi trin A Thâl Tollau ar gwsmeriaid ag archebion dros 150€ .

Sylwch efallai y bydd eitemau mawr neu drwm yn destun ffioedd dosbarthwr uwch nad ydynt wedi'u cyfrifo'n gywir yn y fasged siopa. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn chwilio'r holl opsiynau dosbarthwr sydd ar gael i sicrhau ein bod yn cynnig y pris dosbarthu rhataf i chi. Yna byddwn yn cysylltu â chi i weld a ddymunwch barhau â'ch archeb. 

Ewrop

 • Anelu at ddosbarthu mewn 3-5 diwrnod gwaith
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£1.99

£6.99

Archebion £10 a llai

£5.99

£9.99

Archebion £40 a llai

£9.99

£13.99

Archebion dros £40

£12.99

£14.99

Parth y Byd 1

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£7.99

£12.99

Archebion £40 a llai

£16.99

£20.99

Archebion dros £40

£22.99

£24.99

Parth y Byd 2

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£9.99

£13.99

Archebion £40 a llai

£19.99

£23.99

Archebion dros £40

£27.99

£29.99

Parth y Byd 3

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£10.99

£12.99

 Archebion £40 a llai £21.99

£23.99

Archebion dros £40

£29.99

£31.99

*Efallai y bydd rhai estyniadau ac amrywiadau i'r holl amserlenni a grybwyllir uchod, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth e.e. Covid-19.

Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Adolygiadau