Neidio i gynnwys

Anfonwn archebion ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener. Archebwch erbyn canol dydd er mwyn anfon eich archeb ar yr un diwrnod.

Anfonwn archebion ddydd Llun, Merch a Gwen

Various Artists - Lleisiau Bechgyn Cymru

translation missing: cy.product_price.price.original £9.99 - translation missing: cy.product_price.price.original £9.99
translation missing: cy.product_price.price.original
£9.99
£9.99 - £9.99
translation missing: cy.product_price.price.current £9.99
Nifer

A compilation of popular songs sung by 11 of Wales’ most loved treble voices

Wales prides itself on the depth of its singing talent, and nowhere has this been more true than in the wealth of boy trebles produced over the past fifty years. For the first time ever, the voices of Wales’ leading treble singers will be heard on a new compilation CD to be released by Sain this month. Said a Sain spokesman: “From the 50s through the golden days of Aled Jones to the present day, this CD is testimony to the enormous contribution of Welsh boy singers over the years.”
It is difficult to accurately define the appeal of the boy soprano, or treble, voice, but at its best it has a purity of tone and quality which can transport one to the heights of musical pleasure. On this unique collection we can hear the best of Welsh boy singers over the past half century. Emyr Wyn and Philip Watkins were the first to make their mark as recording artists, but the tradition pioneered by them is continued into the 21st century by talents such as Steffan Rhys Hughes and Rhys Meilyr.
Outside Wales, the treble voice is mostly associated with church choirs, but although that is also partly true here in Wales, it is the Eisteddfod which gives these young singers the best platform to develop their talents. And as Aled Jones, probably the most famous of them all, readily testifies, the Eisteddfod stage allows the young singer to perform in front of audiences large and small, and gather the confidence which can be the foundation of a wider career.
The voice of a boy treble has naturally a limited time span, and there has been a constant demand for a digital compilation of this kind for some years, and it is Sain’s pleasure to respond to this demand by bringing this wealth of talent to to the attention of the world.

 • Product ID : Sain SCD2697
 • Label: Sain
 • Genre: Classical
 • Format: Album
 • Released: 2013

Track Listing

 1.   Ave Maria - Aled Jones
 2.   Oh Holy Night - Aled Jones
 3.   F'Annwyl Wyt Ti - Philip Watkins
 4.   Dod ar fy Mhen - Philip Watkins
 5.   The Christ Child - Oliver Sammons
 6.   Ave Maria - Oliver Sammons
 7.   Bugeilio'r Gwenith Gwyn - Huw Edward Jones
 8.   Tawel Nos - Dylan Eurig
 9.   On Wings of Song - Carwyn Llŷr
 10.   Morning Has Broken - Carwyn Llŷr
 11.   Pwy yw Sylfia? - Richard Davies
 12.   Huna, Huna - Richard Davies
 13.   Panis Angelicus - Darren Roberts
 14.   Pie Iesu - Darren Roberts
 15.   Mi Glywaf Dyner Lais - Emyr Wyn
 16.   Y Darlun - Emyr Wyn
 17.   The Lord is My Shepherd - Steffan Rhys Hughes
 18.   I Ti Dymunwn Fyw - Steffan Rhys Hughes
 19.   Iesu Yw - Rhys Meilyr
 20.   Rho Fory i Minnau - Rhys Meilyr

A compilation of popular songs sung by 11 of Wales’ most loved treble voices

Wales prides itself on the depth of its singing talent, and nowhere has this been more true than in the wealth of boy trebles produced over the past fifty years. For the first time ever, the voices of Wales’ leading treble singers will be heard on a new compilation CD to be released by Sain this month. Said a Sain spokesman: “From the 50s through the golden days of Aled Jones to the present day, this CD is testimony to the enormous contribution of Welsh boy singers over the years.”
It is difficult to accurately define the appeal of the boy soprano, or treble, voice, but at its best it has a purity of tone and quality which can transport one to the heights of musical pleasure. On this unique collection we can hear the best of Welsh boy singers over the past half century. Emyr Wyn and Philip Watkins were the first to make their mark as recording artists, but the tradition pioneered by them is continued into the 21st century by talents such as Steffan Rhys Hughes and Rhys Meilyr.
Outside Wales, the treble voice is mostly associated with church choirs, but although that is also partly true here in Wales, it is the Eisteddfod which gives these young singers the best platform to develop their talents. And as Aled Jones, probably the most famous of them all, readily testifies, the Eisteddfod stage allows the young singer to perform in front of audiences large and small, and gather the confidence which can be the foundation of a wider career.
The voice of a boy treble has naturally a limited time span, and there has been a constant demand for a digital compilation of this kind for some years, and it is Sain’s pleasure to respond to this demand by bringing this wealth of talent to to the attention of the world.

 • Product ID : Sain SCD2697
 • Label: Sain
 • Genre: Classical
 • Format: Album
 • Released: 2013

Track Listing

 1.   Ave Maria - Aled Jones
 2.   Oh Holy Night - Aled Jones
 3.   F'Annwyl Wyt Ti - Philip Watkins
 4.   Dod ar fy Mhen - Philip Watkins
 5.   The Christ Child - Oliver Sammons
 6.   Ave Maria - Oliver Sammons
 7.   Bugeilio'r Gwenith Gwyn - Huw Edward Jones
 8.   Tawel Nos - Dylan Eurig
 9.   On Wings of Song - Carwyn Llŷr
 10.   Morning Has Broken - Carwyn Llŷr
 11.   Pwy yw Sylfia? - Richard Davies
 12.   Huna, Huna - Richard Davies
 13.   Panis Angelicus - Darren Roberts
 14.   Pie Iesu - Darren Roberts
 15.   Mi Glywaf Dyner Lais - Emyr Wyn
 16.   Y Darlun - Emyr Wyn
 17.   The Lord is My Shepherd - Steffan Rhys Hughes
 18.   I Ti Dymunwn Fyw - Steffan Rhys Hughes
 19.   Iesu Yw - Rhys Meilyr
 20.   Rho Fory i Minnau - Rhys Meilyr
Dosbarthu

Diolch am gefnogi busnes bach yn ystod y cyfnod heriol hwn.  Mae pob un archeb yn golygu'r byd i ni!

Anfonwn bob archeb a dderbyniwyd 3 gwaith yr wythnos, ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. 

Sylwch ein bod yn cau am 3.30pm, felly sicrhewch eich bod yn archebu erbyn 1pm.  Fel arall, efallai na fydd eich archeb yn cael ei hanfon tan y diwrnod gwaith nesaf (dydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener).

Os bydd eitem allan o stoc neu wedi'i rhag-archebu, byddwn yn cysylltu â chi ag amser aros disgwyliedig os nad yw'r disgrifiad o'r cynnyrch yn nodi hyn.

O ran llyfrau, fel arfer mae gennym un (neu ddau) gopi mewn stoc ac os bydd cwsmer yn archebu mwy o gopïau na'r hyn sydd gennym mewn stoc (oherwydd ein cyfleuster rhag-archebu) byddwn yn ymdrechu i gael y llyfrau ychwanegol cyn gynted â phosibl.  Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy gydol y broses hon, a allai gymryd hyd at wythnos.

Cysylltwch â ni os oes brys am eich archeb, byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

Opsiynau Dosbarthu

 • Cynigiwn 'glicio a chasglu' am ddim ar gyfer cwsmeriaid yng Nghroesoswallt ar ddydd Llun, Mercher a Gwener
 • Cynigiwn ddosbarthu am ddim ar gyfer archebion yn y DU dros £40

DOSBARTHU YN Y DU

Anfonwn archebion dair gwaith yr wythnos, trwy'r Post Brenhinol neu DPD Local (yn dibynnu ar bwysau archeb).

Dosbarthu Economi (e.e. Royal Mail 48)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£1.49

Archebion £8 a llai

£2.99

Archebion £40 a llai

£3.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Safonol (e.e. Royal Mail 24)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£2.49

Archebion £8 a llai

£3.99

Archebion £40 a llai

£4.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Cyflym (e.e. DPD Next Day)

Archebion £3 a llai

£6.49

Archebion £8 a llai

£6.99

Archebion £8.01 a mwy

£7.99

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith (dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener yn unig) â’r dosbarthwr diwrnod nesaf DPD.  Sylwch efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Gwener yn cyrraedd tan ddydd Llun ac efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Sadwrn yn cyrraedd tan ddydd Mawrth.

Dosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn (e.e. DPD Next Day)

Pob archeb

£14.50

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith.

Caiff rhai cynhyrchion eu hanfon yn syth o'n hargraffwyr a byddant fel arfer* yn cael eu hanfon o fewn 7 diwrnod gwaith i wneud eich archeb.

Prynu eitemau fel anrheg

Gallwn anfon eich archeb yn syth at y derbynnydd – teipiwch gyfeiriad dosbarthu gwahanol yn y man talu. Gallwch ychwanegu neges â’r anrheg, gallwch hefyd ofyn i ni lapio eitemau ac rydym yn fwy na pharod i ysgrifennu mewn cardiau cyfarch ar eich rhan. Rhowch wybod i ni yn y blwch nodiadau yn y man talu. Ni fydd unrhyw brisiau ar yr anfoneb pan anfonir archeb yn syth at y derbynnydd.

Eitemau wedi'u personoli a phwrpasol

Os ydych chi'n archebu eitem bwrpasol, cofiwch y bydd eich eitem yn cael ei gwneud cyn iddo gael ei hanfon atoch chi.

Statws archeb ac olrhain

Argymhellwn greu cyfrif â ni fel y gallwch wirio statws eich archeb yn hawdd ac olrhain proses ddosbarthu eich archeb.

DOSBARTHU RHYNGWLADOL

Yn dilyn newidiadau oherwydd Brexit, rydym yn edrych ar opsiynau i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth dosbarthu gorau, a mwyaf cost-effeithlon, i'n holl gwsmeriaid.

Yn y cyfamser, cawsom y cyngor hwn gan y Post Brenhinol: 

*Mae gan bob gwlad eu tollau a'u trethi eu hunain, felly chi sy'n gyfrifol am unrhyw ffioedd a ysgwyddir pan fyddwch yn derbyn eich archeb.*

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio a ffi trin ar gwsmeriaid ag archebion rhwng 10€  a 150€ .

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio, ffi trin A Thâl Tollau ar gwsmeriaid ag archebion dros 150€ .

Sylwch efallai y bydd eitemau mawr neu drwm yn destun ffioedd dosbarthwr uwch nad ydynt wedi'u cyfrifo'n gywir yn y fasged siopa. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn chwilio'r holl opsiynau dosbarthwr sydd ar gael i sicrhau ein bod yn cynnig y pris dosbarthu rhataf i chi. Yna byddwn yn cysylltu â chi i weld a ddymunwch barhau â'ch archeb. 

Ewrop

 • Anelu at ddosbarthu mewn 3-5 diwrnod gwaith
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£1.99

£6.99

Archebion £10 a llai

£5.99

£9.99

Archebion £40 a llai

£9.99

£13.99

Archebion dros £40

£12.99

£14.99

Parth y Byd 1

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£7.99

£12.99

Archebion £40 a llai

£16.99

£20.99

Archebion dros £40

£22.99

£24.99

Parth y Byd 2

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£9.99

£13.99

Archebion £40 a llai

£19.99

£23.99

Archebion dros £40

£27.99

£29.99

Parth y Byd 3

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£10.99

£12.99

 Archebion £40 a llai £21.99

£23.99

Archebion dros £40

£29.99

£31.99

*Efallai y bydd rhai estyniadau ac amrywiadau i'r holl amserlenni a grybwyllir uchod, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth e.e. Covid-19.

Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Adolygiadau