Neidio i gynnwys

Anfonwn archebion ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener. Archebwch erbyn canol dydd er mwyn anfon eich archeb ar yr un diwrnod.

Anfonwn archebion ddydd Llun, Merch a Gwen

Various - Y Ddau Lais

translation missing: cy.product_price.price.original £9.99 - translation missing: cy.product_price.price.original £9.99
translation missing: cy.product_price.price.original
£9.99
£9.99 - £9.99
translation missing: cy.product_price.price.current £9.99
Nifer

The popular appeal of two voices singing in harmony is evident in many cultures, but especially so in Welsh popular music. Often, the duet grows out of a family unit – sisters, brothers, father and son or mother and daughter – and sometimes, two solo artists come together for a one-off recording, but whatever the reason, when two voices find that they complement each other, it is very often a formula for popular success. From among the wide range of duets featured on this compilation album are some of the most successful names of Welsh pop – Tony ac Aloma, John ac Alun, and Rosalind a Myrddin have all featured on their own TV series. But all of them bring their own special brand of harmony singing to the stage. And this album we know will be well received by all followers of popular and country-style music.

 

Track Listing

 1.   Un Noson Arall - John ac Alun 
 2.   Rhywbeth yn Galw - 'Gary a Susan' (Bryn Fôn a Morfudd Hughes)
 3.   Mae d'eisiau di bob awr - Gwenda a Geinor 
 4.   Y Rhosyn - Gillian Elisa a Iona Myfyr 
 5.   Rhywbeth Syml - Mary Hopkin ac Edward 
 6.   Cofio o Hyd - Rosalind a Myrddin 
 7.   Cajun Jambylai - Dylan a Neil 
 8.   Gafael yn fy Llaw - Karen Owen 'Môn-heli' a Wil Tân 
 9.   Tân ar Hen Aelwyd - Broc Môr 
 10.   Penrhyn Llyˆn - John ac Alun 
 11.   Cerdded Dros y Mynydd - Iona ac Andy 
 12.   Rho dy Law - Rosalind a Myrddin 
 13.   Wedi Colli Rhywbeth sy’n Annwyl Tony ac Aloma 
 14.   Ble’r aeth yr Haul? - Huw Jones a Heather Jones 
 15.   Yr Hen Simdda Fawr - Aled a Reg 
 16.   Ti a dy Ddoniau - Ryan a Ronnie 
 17.   Hiraeth Haf - Vernon a Gwynfor 
 18.   Coedwig ar Dân - Enid ac Ivan 
 19.   Ffordd yw’r Goleuni - Tonig 
 20.   Cân i Ryan - Y Brodyr Gregory 

Genre: Country
Format: Album
Released: 2013

  The popular appeal of two voices singing in harmony is evident in many cultures, but especially so in Welsh popular music. Often, the duet grows out of a family unit – sisters, brothers, father and son or mother and daughter – and sometimes, two solo artists come together for a one-off recording, but whatever the reason, when two voices find that they complement each other, it is very often a formula for popular success. From among the wide range of duets featured on this compilation album are some of the most successful names of Welsh pop – Tony ac Aloma, John ac Alun, and Rosalind a Myrddin have all featured on their own TV series. But all of them bring their own special brand of harmony singing to the stage. And this album we know will be well received by all followers of popular and country-style music.

   

  Track Listing

  1.   Un Noson Arall - John ac Alun 
  2.   Rhywbeth yn Galw - 'Gary a Susan' (Bryn Fôn a Morfudd Hughes)
  3.   Mae d'eisiau di bob awr - Gwenda a Geinor 
  4.   Y Rhosyn - Gillian Elisa a Iona Myfyr 
  5.   Rhywbeth Syml - Mary Hopkin ac Edward 
  6.   Cofio o Hyd - Rosalind a Myrddin 
  7.   Cajun Jambylai - Dylan a Neil 
  8.   Gafael yn fy Llaw - Karen Owen 'Môn-heli' a Wil Tân 
  9.   Tân ar Hen Aelwyd - Broc Môr 
  10.   Penrhyn Llyˆn - John ac Alun 
  11.   Cerdded Dros y Mynydd - Iona ac Andy 
  12.   Rho dy Law - Rosalind a Myrddin 
  13.   Wedi Colli Rhywbeth sy’n Annwyl Tony ac Aloma 
  14.   Ble’r aeth yr Haul? - Huw Jones a Heather Jones 
  15.   Yr Hen Simdda Fawr - Aled a Reg 
  16.   Ti a dy Ddoniau - Ryan a Ronnie 
  17.   Hiraeth Haf - Vernon a Gwynfor 
  18.   Coedwig ar Dân - Enid ac Ivan 
  19.   Ffordd yw’r Goleuni - Tonig 
  20.   Cân i Ryan - Y Brodyr Gregory 

  Genre: Country
  Format: Album
  Released: 2013
   Dosbarthu

   Diolch am gefnogi busnes bach yn ystod y cyfnod heriol hwn.  Mae pob un archeb yn golygu'r byd i ni!

   Anfonwn bob archeb a dderbyniwyd 3 gwaith yr wythnos, ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. 

   Sylwch ein bod yn cau am 3.30pm, felly sicrhewch eich bod yn archebu erbyn 1pm.  Fel arall, efallai na fydd eich archeb yn cael ei hanfon tan y diwrnod gwaith nesaf (dydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener).

   Os bydd eitem allan o stoc neu wedi'i rhag-archebu, byddwn yn cysylltu â chi ag amser aros disgwyliedig os nad yw'r disgrifiad o'r cynnyrch yn nodi hyn.

   O ran llyfrau, fel arfer mae gennym un (neu ddau) gopi mewn stoc ac os bydd cwsmer yn archebu mwy o gopïau na'r hyn sydd gennym mewn stoc (oherwydd ein cyfleuster rhag-archebu) byddwn yn ymdrechu i gael y llyfrau ychwanegol cyn gynted â phosibl.  Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy gydol y broses hon, a allai gymryd hyd at wythnos.

   Cysylltwch â ni os oes brys am eich archeb, byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

   Opsiynau Dosbarthu

   • Cynigiwn 'glicio a chasglu' am ddim ar gyfer cwsmeriaid yng Nghroesoswallt ar ddydd Llun, Mercher a Gwener
   • Cynigiwn ddosbarthu am ddim ar gyfer archebion yn y DU dros £40

   DOSBARTHU YN Y DU

   Anfonwn archebion dair gwaith yr wythnos, trwy'r Post Brenhinol neu DPD Local (yn dibynnu ar bwysau archeb).

   Dosbarthu Economi (e.e. Royal Mail 48)

   Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

   Archebion £3 a llai

   £1.49

   Archebion £8 a llai

   £2.99

   Archebion £40 a llai

   £3.99

   Archebion dros £40

   Am ddim!

   Dosbarthu Safonol (e.e. Royal Mail 24)

   Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

   Archebion £3 a llai

   £2.49

   Archebion £8 a llai

   £3.99

   Archebion £40 a llai

   £4.99

   Archebion dros £40

   Am ddim!

   Dosbarthu Cyflym (e.e. DPD Next Day)

   Archebion £3 a llai

   £6.49

   Archebion £8 a llai

   £6.99

   Archebion £8.01 a mwy

   £7.99

   Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith (dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener yn unig) â’r dosbarthwr diwrnod nesaf DPD.  Sylwch efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Gwener yn cyrraedd tan ddydd Llun ac efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Sadwrn yn cyrraedd tan ddydd Mawrth.

   Dosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn (e.e. DPD Next Day)

   Pob archeb

   £14.50

   Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith.

   Caiff rhai cynhyrchion eu hanfon yn syth o'n hargraffwyr a byddant fel arfer* yn cael eu hanfon o fewn 7 diwrnod gwaith i wneud eich archeb.

   Prynu eitemau fel anrheg

   Gallwn anfon eich archeb yn syth at y derbynnydd – teipiwch gyfeiriad dosbarthu gwahanol yn y man talu. Gallwch ychwanegu neges â’r anrheg, gallwch hefyd ofyn i ni lapio eitemau ac rydym yn fwy na pharod i ysgrifennu mewn cardiau cyfarch ar eich rhan. Rhowch wybod i ni yn y blwch nodiadau yn y man talu. Ni fydd unrhyw brisiau ar yr anfoneb pan anfonir archeb yn syth at y derbynnydd.

   Eitemau wedi'u personoli a phwrpasol

   Os ydych chi'n archebu eitem bwrpasol, cofiwch y bydd eich eitem yn cael ei gwneud cyn iddo gael ei hanfon atoch chi.

   Statws archeb ac olrhain

   Argymhellwn greu cyfrif â ni fel y gallwch wirio statws eich archeb yn hawdd ac olrhain proses ddosbarthu eich archeb.

   DOSBARTHU RHYNGWLADOL

   Yn dilyn newidiadau oherwydd Brexit, rydym yn edrych ar opsiynau i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth dosbarthu gorau, a mwyaf cost-effeithlon, i'n holl gwsmeriaid.

   Yn y cyfamser, cawsom y cyngor hwn gan y Post Brenhinol: 

   *Mae gan bob gwlad eu tollau a'u trethi eu hunain, felly chi sy'n gyfrifol am unrhyw ffioedd a ysgwyddir pan fyddwch yn derbyn eich archeb.*

   Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio a ffi trin ar gwsmeriaid ag archebion rhwng 10€  a 150€ .

   Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio, ffi trin A Thâl Tollau ar gwsmeriaid ag archebion dros 150€ .

   Sylwch efallai y bydd eitemau mawr neu drwm yn destun ffioedd dosbarthwr uwch nad ydynt wedi'u cyfrifo'n gywir yn y fasged siopa. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn chwilio'r holl opsiynau dosbarthwr sydd ar gael i sicrhau ein bod yn cynnig y pris dosbarthu rhataf i chi. Yna byddwn yn cysylltu â chi i weld a ddymunwch barhau â'ch archeb. 

   Ewrop

   • Anelu at ddosbarthu mewn 3-5 diwrnod gwaith
   • Nid oes angen llofnod
   • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

    

   Dosbarthu Safonol

   Dosbarthu wedi'i Olrhain

   Archebion £3 a llai

   £1.99

   £6.99

   Archebion £10 a llai

   £5.99

   £9.99

   Archebion £40 a llai

   £9.99

   £13.99

   Archebion dros £40

   £12.99

   £14.99

   Parth y Byd 1

   • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
   • Nid oes angen llofnod
   • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

    

   Dosbarthu Safonol

   Dosbarthu wedi'i Olrhain

   Archebion £3 a llai

   £2.99

   £7.99

   Archebion £10 a llai

   £7.99

   £12.99

   Archebion £40 a llai

   £16.99

   £20.99

   Archebion dros £40

   £22.99

   £24.99

   Parth y Byd 2

   • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
   • Nid oes angen llofnod
   • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

    

   Dosbarthu Safonol

   Dosbarthu wedi'i Olrhain

   Archebion £3 a llai

   £2.99

   £7.99

   Archebion £10 a llai

   £9.99

   £13.99

   Archebion £40 a llai

   £19.99

   £23.99

   Archebion dros £40

   £27.99

   £29.99

   Parth y Byd 3

   • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
   • Nid oes angen llofnod
   • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

    

   Dosbarthu Safonol

   Dosbarthu wedi'i Olrhain

   Archebion £3 a llai

   £2.99

   £7.99

   Archebion £10 a llai

   £10.99

   £12.99

    Archebion £40 a llai £21.99

   £23.99

   Archebion dros £40

   £29.99

   £31.99

   *Efallai y bydd rhai estyniadau ac amrywiadau i'r holl amserlenni a grybwyllir uchod, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth e.e. Covid-19.

   Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

   Adolygiadau