Neidio i gynnwys

Anfonwn archebion ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener. Archebwch erbyn canol dydd er mwyn anfon eich archeb ar yr un diwrnod.

Anfonwn archebion ddydd Llun, Merch a Gwen

Yr Hwntws - Y Tribanwr

translation missing: cy.product_price.price.original £12.98 - translation missing: cy.product_price.price.original £12.98
translation missing: cy.product_price.price.original
£12.98
£12.98 - £12.98
translation missing: cy.product_price.price.current £12.98
Nifer

 • Product ID : Sain SCD2797
 • Label: Sain
 • Genre: Folk
 • Format: Album
 • Released: 2018
 • ‘Yr Hwntws’ (meaning – The South Walians) are a folk band from South Wales. Their repertoire 
  includes traditional songs and tunes that originate from Glamorgan and Gwent. The songs are sung in an ancient dialect known as “Gwenhwysig” or “Gwentian.”
  “Yr Hwntws” is made up of Gregg Lynn (vocals and guitar), Nia Lynn (vocals, percussion), Bernie KilBride (fiddle), Imogen O’Rourke (flute and vocals), Dan B. James (guitar and mandocello) and Dean Ryan (double bass, bass guitar). Gregg Lynn founded the band in the early 1980s and over the years they have toured extensively in Europe as well as appearing on BBC, S4C and Radio Cymru.
  During the last few months Gregg has spent hours of his time researching old Welsh manuscripts and songbooks at the National Library of Wales in Aberystwyth collecting examples of the unique “Triban Morgannwg” poetic form. The old poets and singers used the tribans as a means of con-veying stories about ordinary people – they are funny, sad, irreverent and punchy. The musicians infused the

  refrains of varying lengths) between the lines which were sung. History notes that the tribans were sung by ox drivers as a way of motivating the oxen whilst ploughing. They would also shout chants like MAHO! (Onwards!) Yr Hwntws continue to develop the tribans in this way – highlighting the musical and lyrical with as much punch as ever. Their new album ‘Y Tribanwr’ (the triban man) is a collection of over 70 tribans assembled and ar-ranged to traditional songs and tunes by Nia Lynn and Bernie Killbride. 
  ‘Y Tribanwr’ was recorded at Felin Fach studio, Abergavenny with Dylan Fowler engineering and Nia Lynn producing. ‘Yr Hwntws’ have a short tour coming up and will celebrate the release of the album with a performance at Aberystwyth Arts Centre, September 28th – the album will be re-leased the same day.

  Track Listing

  1.   Ym Mhontypridd mae 'Nghariad
  2.   Aradwr a'i Ychen
  3.   Bro Morgannwg
  4.   Cymeriadau / Alaw Triban
  5.   Y Mwlsyn
  6.   Y Folantein / Y Bibddawns Gymreig
  7.   Hannar Cnap
  8.   Tribannau Priodasau / Y Lili
  9.   Ffarwel i Dai'r Cantwr
  10.   Adar Di-Ofal / Alaw Pontypridd
  11.   Tribannau Ifan Bifan
  12.   Diawledig a Nefolaidd / Pibddawns Gwŷr Wrecsam
  13.   Y Coliar

   

 • Product ID : Sain SCD2797
 • Label: Sain
 • Genre: Folk
 • Format: Album
 • Released: 2018
 • ‘Yr Hwntws’ (meaning – The South Walians) are a folk band from South Wales. Their repertoire 
  includes traditional songs and tunes that originate from Glamorgan and Gwent. The songs are sung in an ancient dialect known as “Gwenhwysig” or “Gwentian.”
  “Yr Hwntws” is made up of Gregg Lynn (vocals and guitar), Nia Lynn (vocals, percussion), Bernie KilBride (fiddle), Imogen O’Rourke (flute and vocals), Dan B. James (guitar and mandocello) and Dean Ryan (double bass, bass guitar). Gregg Lynn founded the band in the early 1980s and over the years they have toured extensively in Europe as well as appearing on BBC, S4C and Radio Cymru.
  During the last few months Gregg has spent hours of his time researching old Welsh manuscripts and songbooks at the National Library of Wales in Aberystwyth collecting examples of the unique “Triban Morgannwg” poetic form. The old poets and singers used the tribans as a means of con-veying stories about ordinary people – they are funny, sad, irreverent and punchy. The musicians infused the

  refrains of varying lengths) between the lines which were sung. History notes that the tribans were sung by ox drivers as a way of motivating the oxen whilst ploughing. They would also shout chants like MAHO! (Onwards!) Yr Hwntws continue to develop the tribans in this way – highlighting the musical and lyrical with as much punch as ever. Their new album ‘Y Tribanwr’ (the triban man) is a collection of over 70 tribans assembled and ar-ranged to traditional songs and tunes by Nia Lynn and Bernie Killbride. 
  ‘Y Tribanwr’ was recorded at Felin Fach studio, Abergavenny with Dylan Fowler engineering and Nia Lynn producing. ‘Yr Hwntws’ have a short tour coming up and will celebrate the release of the album with a performance at Aberystwyth Arts Centre, September 28th – the album will be re-leased the same day.

  Track Listing

  1.   Ym Mhontypridd mae 'Nghariad
  2.   Aradwr a'i Ychen
  3.   Bro Morgannwg
  4.   Cymeriadau / Alaw Triban
  5.   Y Mwlsyn
  6.   Y Folantein / Y Bibddawns Gymreig
  7.   Hannar Cnap
  8.   Tribannau Priodasau / Y Lili
  9.   Ffarwel i Dai'r Cantwr
  10.   Adar Di-Ofal / Alaw Pontypridd
  11.   Tribannau Ifan Bifan
  12.   Diawledig a Nefolaidd / Pibddawns Gwŷr Wrecsam
  13.   Y Coliar

   

Dosbarthu

Diolch am gefnogi busnes bach yn ystod y cyfnod heriol hwn.  Mae pob un archeb yn golygu'r byd i ni!

Anfonwn bob archeb a dderbyniwyd 3 gwaith yr wythnos, ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. 

Sylwch ein bod yn cau am 3.30pm, felly sicrhewch eich bod yn archebu erbyn 1pm.  Fel arall, efallai na fydd eich archeb yn cael ei hanfon tan y diwrnod gwaith nesaf (dydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener).

Os bydd eitem allan o stoc neu wedi'i rhag-archebu, byddwn yn cysylltu â chi ag amser aros disgwyliedig os nad yw'r disgrifiad o'r cynnyrch yn nodi hyn.

O ran llyfrau, fel arfer mae gennym un (neu ddau) gopi mewn stoc ac os bydd cwsmer yn archebu mwy o gopïau na'r hyn sydd gennym mewn stoc (oherwydd ein cyfleuster rhag-archebu) byddwn yn ymdrechu i gael y llyfrau ychwanegol cyn gynted â phosibl.  Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy gydol y broses hon, a allai gymryd hyd at wythnos.

Cysylltwch â ni os oes brys am eich archeb, byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

Opsiynau Dosbarthu

 • Cynigiwn 'glicio a chasglu' am ddim ar gyfer cwsmeriaid yng Nghroesoswallt ar ddydd Llun, Mercher a Gwener
 • Cynigiwn ddosbarthu am ddim ar gyfer archebion yn y DU dros £40

DOSBARTHU YN Y DU

Anfonwn archebion dair gwaith yr wythnos, trwy'r Post Brenhinol neu DPD Local (yn dibynnu ar bwysau archeb).

Dosbarthu Economi (e.e. Royal Mail 48)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£1.49

Archebion £8 a llai

£2.99

Archebion £40 a llai

£3.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Safonol (e.e. Royal Mail 24)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£2.49

Archebion £8 a llai

£3.99

Archebion £40 a llai

£4.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Cyflym (e.e. DPD Next Day)

Archebion £3 a llai

£6.49

Archebion £8 a llai

£6.99

Archebion £8.01 a mwy

£7.99

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith (dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener yn unig) â’r dosbarthwr diwrnod nesaf DPD.  Sylwch efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Gwener yn cyrraedd tan ddydd Llun ac efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Sadwrn yn cyrraedd tan ddydd Mawrth.

Dosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn (e.e. DPD Next Day)

Pob archeb

£14.50

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith.

Caiff rhai cynhyrchion eu hanfon yn syth o'n hargraffwyr a byddant fel arfer* yn cael eu hanfon o fewn 7 diwrnod gwaith i wneud eich archeb.

Prynu eitemau fel anrheg

Gallwn anfon eich archeb yn syth at y derbynnydd – teipiwch gyfeiriad dosbarthu gwahanol yn y man talu. Gallwch ychwanegu neges â’r anrheg, gallwch hefyd ofyn i ni lapio eitemau ac rydym yn fwy na pharod i ysgrifennu mewn cardiau cyfarch ar eich rhan. Rhowch wybod i ni yn y blwch nodiadau yn y man talu. Ni fydd unrhyw brisiau ar yr anfoneb pan anfonir archeb yn syth at y derbynnydd.

Eitemau wedi'u personoli a phwrpasol

Os ydych chi'n archebu eitem bwrpasol, cofiwch y bydd eich eitem yn cael ei gwneud cyn iddo gael ei hanfon atoch chi.

Statws archeb ac olrhain

Argymhellwn greu cyfrif â ni fel y gallwch wirio statws eich archeb yn hawdd ac olrhain proses ddosbarthu eich archeb.

DOSBARTHU RHYNGWLADOL

Yn dilyn newidiadau oherwydd Brexit, rydym yn edrych ar opsiynau i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth dosbarthu gorau, a mwyaf cost-effeithlon, i'n holl gwsmeriaid.

Yn y cyfamser, cawsom y cyngor hwn gan y Post Brenhinol: 

*Mae gan bob gwlad eu tollau a'u trethi eu hunain, felly chi sy'n gyfrifol am unrhyw ffioedd a ysgwyddir pan fyddwch yn derbyn eich archeb.*

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio a ffi trin ar gwsmeriaid ag archebion rhwng 10€  a 150€ .

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio, ffi trin A Thâl Tollau ar gwsmeriaid ag archebion dros 150€ .

Sylwch efallai y bydd eitemau mawr neu drwm yn destun ffioedd dosbarthwr uwch nad ydynt wedi'u cyfrifo'n gywir yn y fasged siopa. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn chwilio'r holl opsiynau dosbarthwr sydd ar gael i sicrhau ein bod yn cynnig y pris dosbarthu rhataf i chi. Yna byddwn yn cysylltu â chi i weld a ddymunwch barhau â'ch archeb. 

Ewrop

 • Anelu at ddosbarthu mewn 3-5 diwrnod gwaith
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£1.99

£6.99

Archebion £10 a llai

£5.99

£9.99

Archebion £40 a llai

£9.99

£13.99

Archebion dros £40

£12.99

£14.99

Parth y Byd 1

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£7.99

£12.99

Archebion £40 a llai

£16.99

£20.99

Archebion dros £40

£22.99

£24.99

Parth y Byd 2

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£9.99

£13.99

Archebion £40 a llai

£19.99

£23.99

Archebion dros £40

£27.99

£29.99

Parth y Byd 3

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£10.99

£12.99

 Archebion £40 a llai £21.99

£23.99

Archebion dros £40

£29.99

£31.99

*Efallai y bydd rhai estyniadau ac amrywiadau i'r holl amserlenni a grybwyllir uchod, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth e.e. Covid-19.

Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Adolygiadau