Byw Brwydr - Detholiad o Ganu Gwleidyddol 1979-2013

Byw Brwydr - Detholiad o Ganu Gwleidyddol 1979-2013

  • £5.00
  • Save £4.95

Will be in stock after

An anthology of Welsh contemporary political poetry (1979-2013) with an introduction to the political context by the editor.

Table of Contents:
Gwener, T. James Jones / Jon Dressel
Synfyfyr, Sion Aled
1979, Elwyn Edwards
11.12.82, Iwan Llwyd
Margaret Thatcher, John Roderick Rees
Gwastraff, T. Arfon Williams
Egni (detholiad), Jason Walford Davies
Cysgodion (detholiad), Robat Powell
Cofio‰ۡó»r Wythdegau, Gerwyn Williams
T?ÌÁ Haf, Ieuan Wyn
Alltud, Ieuan Wyn
Y Fro Gymraeg 1987, Gwynfor ab Ifor
Sul y Mamau yn Greenham, 1984, Menna Elfyn
Dim Cyffwrdd, Mererid Hopwood
Cymru‰ۡó»r Wythdegau, Gerallt Lloyd Owen
Cennin Pedr, Elin ap Hywel
Arwyr?, Emyr Lewis
ein claddu‰ۡó»n fyw, Steve Eaves
I‰ۡó»r Ymchwiliad, Alun Llwyd
Diwedd haf ar y Maes Pebyll, Mari George
Gwarchodwyr y Ddraig, Elin Llwyd Morgan
Angharad Tomos, Gerallt Lloyd Owen
Branwen, Alan Llwyd
SiíÇn Aubrey, Twm Morys
Gwleidyddiaeth, David R. Edwards
Caffi‰ۡó»r Hayes ‰ۡÌÝÌÕ Caerdydd, John G. Rowlands
Porthcawl II, Emyr Lewis
Penderfyniad, John Glyn Jones
Gwahoddiad ‰ۡÌÝÌÕ Gwenallt Llwyd Ifan
Y Fro Gymraeg, John Glyn Jones
Tresaith, Emyr Davies
Ciosg Talysarn, David Greenslade
Y Rhosyn Newydd, Mihangel Morgan
Cyfwng Trefedigaethol, Robert Lacey
Afon, Dafydd Wyn Jones
Cí¢n y Gwneuthurwr Mapiau, Gwyneth Lewis
Sain Ffagan, Tudur Dylan Jones
Ar Fideo, Aled Lewis Evans
Y Munudau Olaf (detholiad o Llofrudd Iaith), Gwyneth Lewis
Rantio dros Ryddid, Ifor ap Glyn
Pam?,Myrddin ap Dafydd
Dydd Iau, Medi 18, 1997, Tudur Dylan Jones
Glaw, Huw Meirion Edwards
Y Maen, Alan Llwyd
I‰ۡó»r Saeson a Bleidleisiodd ‰ۡÌÝÌáIE‰ۡó», Grahame Davies
Hanner Amser, y Flwyddyn 2000, Grahame Davies
S.O.S. ola‰ۡó»r Saeson, Meirion MacIntyre Huws
Cymwynaswr, Ceri Wyn Jones
Gorwel, Twm Morys
Califfornia, Iwan Llwyd
Cadwyni Rhyddid, Grahame Davies
Genod y ‰ۡÌÝÌátil‰ۡó», Iwan Llwyd
I Streicwyr Ferodo, Dafydd John Prichard
Y Nawfed Ton, Dic Jones
Y Goeden Fain, Meirion MacIntyre Huws
Os Mudandod‰ۡÌÝ_, Emyr Lewis
Dyfalu, Iwan Llwyd
dadrithiad gwleidyddol, Llion Jones
Hosanau ar draed Senedd, Iwan Rhys
Arwyr Cymru, Dic Jones
Owain Glynd?åµr, Idris Reynolds
Cawod, Ceri Wyn Jones
Llythyr Pennal, Osian Rhys Jones
Y Bae, Dic Jones
Titrwm Tatrwm, Twm Morys
Aderyn Rhyddid, Ieuan Wyn
I Tony Blair (Rhagfyr 2004), Huw Meirion Edwards
Yr ?åÇyl Gerdd Dant am Ddant, Ceri Wyn Jones
Ofn, Hywel Griffiths
Cywydd Croeso Eisteddfod Genedlaehol Eryri 2005, Gerallt Lloyd Owen
Twf, Cyril Jones
Y Fro Gymraeg, Eurig Salisbury
Ií¢ Cymru, Menna Elfyn
Cartre‰ۡó»n y Cread, Donald Evans
Cantre‰ۡó»r Gwaelod (2), Iwan Llwyd
Darluniau (detholiad), Aneirin Karadog
dilyn baner Cymru, Robat Gruffudd
y cylchoedd perffaith, Aled Jones Williams
Strydoedd Caernarfon, Myrddin ap Dafydd
Newid (2011), Huw Meirion Edwards
T?ÌÁ Ni, Emyr Lewis
ynni, Christine James
y gymraeg, Geraint Jarman
Cí¢n y Milwr, Karen Owen
Gwreiddiau, Ll?ÌÁr Gwyn Lewis
Cylchoedd (detholiad), Gruffudd Antur
Sursum Corda?, Gwyn Thomas
Ni yw Chavez, Catrin Dafydd
Syrffio, Guto Dafydd
Y Rwtí¬n, Rhys Iorwerth
ISBN: 9781906396657
Publication Date November 2013
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Bala
Edited by Hywel Griffiths
Format: Paperback, 215x138 mm, 136 pages

Language: Welsh

We Also Recommend