Casgliad o Gerddi - Cyfrol Ddathlu Chwarter Canrif

Casgliad o Gerddi - Cyfrol Ddathlu Chwarter Canrif

  • £5.00


ISBN: 9781783901029

Publication Date: June 2017

Publisher: Ysgol Farddol Caerfyrddin
Edited by Geraint Roberts

Format: Paperback, 210x148 mm, 66 pages 

Language : Welsh

During 2017, Ysgol Farddol Caerfyrddin (the Carmarthen Bardic School) celebrated 25 years since its establishment in 1992. Members have contributed richly to Welsh literature under the tutelage of Tudur Dylan and inspiration of Mererid Hopwood. This collection of poems by present and past members reflects the success of the bardic school for over quarter of a century.

The following has been provided by the Publisher:
Table of Contents:
Cyflwyniad - Geraint Roberts
Yn y Pridd - Catrin Dafydd
Blodau'r tymhorau - Gwyn Davies
Er cof am Elfed Lewys - Roy Davies
Carchar - J Tudor Davies
Chwarae cuddio - Garmon Dyfri
Gwely di-gwsg - Garmon Dyfri
Eirlysiau - J Tudor Davies
Drws yr Epynt - Menna Elfyn
Cyngor - Aled Evans
Glo - Alun L Jones
Ysgol Farddol Caerfyrddin - Aled Evans
Guinness - Iwan Rhys
Traeth y Mwnt - Menna M George
Taith - Hywel Griffiths
Rhwng Tri a Phedwar - Mererid Hopwood
Llun - Gwynant Hughes
Bore'r Nadolig - Aled Huw
Cadoediad - Llŷr James
Thomas Barnardo - Llŷr James
Llinyn - Beti-Wyn James
Dyfeisiwr croesair - Roy Davies
Codi'n fore - Arwel Jones
Pontcanna - Arwel Jones
Dilyn 'nhad - Heddwyn Jones
Dihiryn - Meirion Jones
Ffoi - Siw Jones
Pasg - Tudur Dylan Jones
Aber-fan a Phontyberem - Aneirin Karadog
Enlli - Meirion Jones
Ysgol Farddol Caerfyrddin - Aneirin Karadog
Cusan mam - Lowri Lloyd
Diwedd priodas - Ann Lewis
Amser - Nia Môn
Amgueddfa - Howell Mudd
Llun - Mari Lisa
Beichiogrwydd - Lowri Lloyd
Clwb Criced Bronwydd - Colin Lewis
Glanhad - Colin Lewis
Casi Jên - Del Rhys
Arfer - Nia Môn
Roy Davies - Karen Owen
Ysgol Farddol Caerfyrddin - Aron Pritchard
Taith y Mimosa - Megan Richards
San Pedr - Ann Lewis
Pennill telyn - Sylvia Jones
Caffi Rhiannon - Enfys Tanner
Pennill telyn - Bryan Stephens
Gwyliau yng Ngwlad Pŵyl - Eluned Rees
Machynlleth, Hydref 2012 - Cefin Roberts
Syched - Geraint Roberts
Sampler - Peter M Thomas
Pererindod - Siw Jones
Drws Gobaith - Mererid Hopwood
Glaw - Steffan Roberts
T Llew Jones - Ann Rosser
Fy marf - Eurig Salisbury
Gweddillion - Bryan Stephens
Ffrindiau - Margaret Rees
Gareth Bale - Enfys Tanner
I'r sawl a wrthododd le.. - Tudur Dylan Jones
'Sioned Penffridd 1883' - Dafydd Williams
Gobaith - Griff Williams
Addewid - Harri Williams
Aduniad - Non Vaughan Williams
Bysedd - Griff Williams
Eisteddfod Mynydd-y-Garreg - Angela Davies
Niwl - Geraint Roberts
Nodiadau bywgraffiadol

We Also Recommend