Postio am ddim, archebion dros £30 // Free delivery, orders over £30

Siop Cwlwm

Côr Llanddarog a'r Cylch - Gweithiau Corawl Eric Jones

Track Listing

 1.   Bendithia Dduw 
 2.   Y Tangnefeddwyr 
 3.   Galwad y Gân 
 4.   Gweddi'r Arglwydd 
 5.   Rhyfeddod 
 6.   Alelwia 
 7.   Cwyd dy Lais 
 8.   Mor Hawddgar yw dy Bebyll 
 9.   Cadi-mi-dawns 
 10.   O Fab y Dyn 
 11.   Y Môr Enaid 
 12.   Ei Gwmni Ef 
 13.   Fe Gawn Ddawnsio 
 14.   Nunc Dimittis

Our latest tweets

Newsletter

We promise to only send you good things.