Skip to content
Sgroliwch i waelod y sgrîn i newid yr iaith
Sgroliwch i waelod y sgrîn i newid yr iaith

Deugain Barddas

Save £4.95
Original price £9.95
Current price £5.00

ISBN: 9781906396930 (1906396930)
Publication Date July 2016
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth
Edited by Gruffudd Antur, Guto Dafydd
Format: Paperback, 210x155 mm, 288 pages
Language: Welsh

A tasty selection of articles from 'Barddas', the Welsh poetry periodical over the past 40 years, published to celebrate the 40th birthday of Cymdeithas Cerdd Dafod (Welsh strict metre poetry society).

Table of Contents:
CYFLWYNIAD
DECHREUADAU
PA WAHANIAETH WNAIFF PANEL?
BEIAU MAWR O BOB MATH
CYMDEITHAS O HOGIAU
PWY?
YMRYSONA
BEIRDD Y BABELL, 1981
GEIRIAU GERALLT
CYNGANEDU CYFRIFIADUROL
GEIRIAU GWYN
CYNHADLEDD CANU AWDLAU
CYTHRAUL CYSTADLU
CYNNYRCH WRTH FODD ACENWYR
I RAI, BOB O HYD YW'R BARDD
RHAI TRICIAU PERT ÌÎ?'R ACEN
YMGODYMU ACADEMAIDD
LLUNYDDIAETH
ALAN AC EUROS
SEINIAU HERIOL SIÌÎÌÒN EIRIAN
Y PRIDD A'R CONCRID
PWY RYDD LAWR?
BARNU'R BEIRNIAID
SIARAD AM Y GADAIR
RHODDED TAW AR FEIRDD TYWYLL
CAETHIWO'R RHYDDION
PRYDER ARCHDDERWYDD
A OES AWEN?
GWILYM R.
BYCLUNS Y BEIRDD
Y MEURYN A'I GILMERI
ENGLYN MWYS
ENGLEINION
MEIC A MIHANGEL
SYLWEDD
Y MODERN A'R TRADDODIADOL
YSGOL FARDDOL GAN FARDDAS
BLE MAE DAFYDD?
AWDL O DDYN
AWEN Y PENNAWD
DONALD ‰ۡÌÝÌÕ EI GRED A'I ANIAIN
NID MYFI YW MYFI FY HUN ...
DYSGWYR AC INDIAID
EIN DUWIOL BRYDYDDION
CYMDEITHAS BARDDAS YN 10 OED!
MAE'R HENWYR?
TREFARDDAS
BOBI AR CHWAETH Y BOBOL
YMRYSONWYR BUDDUGGOL YR 1980'au
CYTHRAUL CYHOEDDI
GORDDIO BLODEUGERDDOL
DIGON I GREU BLODEUGERDD
GWASANAETH BARDDONI BARDDAS
ADDEWID Y BEIRDD IEUAINC
ADLADD CWM RHYMNI
TARO BET AR Y BEIRDD
TLYSAU BARDDAS (1)
CYFOESEDD A CHYNGHANEDD
BOB DALEN AR BENILLION
BE SY DDA A BE SY DDIM?
ENG-LUN
COLOFN IWAN
Y FFAIR EIRIAU
WHAT'S ENGLYN WHEN IT'S ENGLISH?
RHESYMEG DDYRYS EMYR
RHY AGOS I WERTHFAWROGI?
ANNEDD Y CYNGANEDDWYR
MAE HIRAETH AM TWM MORYS
YMRYSONWYR BUDDUGOL YR 1990'au
RHOI PARADWYS I'R PRYDYDD
CRIW'R ACEN GERLLAW CRICIETH
ADDEWID Y BEIRDD IEUAINC
ATHRONIAETH DDOFN COLOLFN CWJ
MERERID
BARDDONIAETH I MI YW ...
TLYSAU BARDDAS (2)
BETH SYDD I'W DDWEUD?
BARDD Y FFIN
CYNGHANEDD LITE
AWN I DROEDIO'R HEN DRAWIADAU
COLLI'R LLEW
YMRYSONWYR BUDDUGOL Y 2000'au
FFARWELIO AG IWAN
YMADAWIAD ALAN
ROCERS ÌÎ? GWALLTIAU CYRLIOG
HEN FYNYDDOEDD, BUGEILIAID NEWYDD
CYMRU'R BEIRDD
DRWY LÌÎ_N Y MAE DARLUNIO
GWENALLT YR ANNIGONOL
A CHYMRY BACH MWYA'R BYD
Y G?åÇR SYDD AR Y GORWEL
AR AFON DDOFN Y PRIFARDD
DYLAN Y DADLEUOL
TONY BIANCHI A'R BEIRDD

We currently aim to dispatch all orders received 3 times a week, on Mondays, Wednesdays and Fridays.

Please get in touch if your order is urgent, we will try our best to help you.

Thank you for supporting a small business during these challenging times.  Every single order means the world to us!

Delivery options

 • We offer free ‘click and collect’ for customers in Oswestry on Mondays, Wednesdays and Fridays 10am - 2pm
 • We offer free local delivery for orders over £20 (within 18 miles of SY11 1PZ, please get in touch if you live in the local area, but just outside the 18 miles radius).
 • We offer free delivery for orders over £40

For other orders, our delivery rates are based on the value of your order:

UK Delivery

We currently aim to dispatch orders three times a week, via 1st Class Royal Mail or DPD Local.

Orders £3 and under

£1.49

Orders £8 and under

£2.99

Orders £40 and under

£4.49

Orders over £40 Free!

Some products are dispatched directly from our printers, and will usually* be dispatched within 7 working days of placing your order.

International Delivery

Please note: Large or heavy items being delivered to addresses outside of the EU may be subject to higher courier fees not calculated correctly in the shopping basket. If this happens we will search all available courier options to ensure we offer you the cheapest courier price available. We will then contact you to see if you wish to proceed with your order. 

Europe
 • Delivery aim 5 working days*
 • No signature required
 • Delivery rates based on order weight £3.50 - £15

World Zone 1

 • Delivery aim 7 working days*
 • No signature required
 • Deliver rates based on order weight £4 - £15

World Zone 2

 • Delivery aim 7 working days*
 • No signature required
 • Delivery rates based on order weight £4.50 - £15.50

Purchasing items as a gift

We can send your order direct to the recipient – simply enter a different delivery address at the checkout. You can add a gift message, you can also request us to gift wrap items and we are more than happy to write in greeting cards on your behalf. Just let us know in the notes box at checkout. There will be no prices displayed on the invoice when an order is sent direct to the recipient.

Personalised and bespoke items

If you're ordering a bespoke item, please bear in mind your item will be made before it is posted to you.

Order status and tracking

We recommend creating an account with us so you can easily check the status of your order and track the delivery of your order.

*Some extensions and variations to all timescales mentioned above may occur, due to circumstances beyond our control e.g. Covid-19.

Please contact us if you have any questions at all.