Hoff Gerddi Cymru

Hoff Gerddi Cymru

 • £9.99

Will be in stock after

Track Listing

 • 01 - Fy Ngwlad (Gerallt Ll Owen)
 • 02 - Hon (T H Parry Williams)
 • 03 - Cofio (Waldo Williams)
 • 04 - Cwyn y Gwynt (John Morris-Jones)
 • 05 - Ystrad Fflur (T Gwynn Jones) (SL)
 • 06 - Aros a Myned (Ceiriog)
 • 07 - Etifeddiaeth (Gerallt Ll Owen)
 • 08 - Y Border Bach (Crwys)
 • 09 - Clychau’r Gog (R W Parry)
 • 10 - Far Rockaway (Iwan Llwyd)
 • 11 - Dysgub y Dail (Crwys)
 • 12 - Pont Menai (Dewi Wyn o Eifion)
 • 13 - Y Sipsiwn (Eifion Wyn)
 • 14 - Aberdaron (Cynan)
 • 15 - Er cof am Kelly (Menna Elfyn)
 • 16 - Pwllderi (Dewi Emrys)
 • 17 - Cwm Pennant (Eifion Wyn)
 • 18 - Pam Fod Eira’n Wyn? (Dafydd Iwan)  [PLAY]
 • 19 - Sir Gaerfyrddin (Gwenallt) (SL)
 • 20 - Melin Trefin (Crwys)
 • 21 - Llongau Madog (Ceiriog)
 • 22 - Yn Nheyrnas Diniweidrwydd (Rhydwen Williams)
 • 23 - Y Gwyddel Gwyn a Du (Twm Morys)
 • 24 - Min y Môr (R J Rowlands)
 • 25 - Gwawr Wedi Hirnos (J Vernon Lewis)
 • 26 - Cilmeri (Gerallt Ll Owen)
 • 27 - Gail, fu farw (Nesta Wyn Jones)
 • 28 - Rhydcymerau (Gwenallt) (SL)
 • 29 - Mae Hiraeth yn y Môr (R W Parry)
 • 30 - Englynion i Lys Ifor Hael Ieuan (Brydydd Hir)
 • 31 - Eifionydd (R W Parry)
 • 32 - Y Canol Distaw Llonydd (Steve Eaves)
 • 33 - Ymadawiad Arthur (T Gwynn Jones)
 • 34 - Moelni (T H Parry Williams) Hedd Wyn (R W Parry)
 • 35 - Hedd Wyn
 • 36 - Y Sipsi (Crwys)
 • 37 - Yr Arweinydd Mawr (George Rees)
 • 38 - Y Gwr Sydd Ar y Gorwel (Gerallt Ll Owen)
 • 39 - Y Llwynog (R W Parry)
 • 40 - Yr Arad Goch (Ceiriog)
 • 41 - Y Diwrnod Cyntaf (Geraint Løvgreen)
 • 42 - Parc yr Arfau (Dic Jones)
 • 43 - Rhos Helyg (B T Hopkins)
 • 44 - Ras (T Rowland Hughes)
 • 45 - Y Tangnefeddwyr (Waldo Williams)
 • 46 - Ar Ben y Lôn (Sarnicol)
 • 47 - Y Cynhaeaf (Dic Jones)
 • 48 - Teifi (Cynan)
 • 49 - Rhyfel (Hedd Wyn)
 • 50 - Dychwelyd (T H Parry Williams)

We Also Recommend