Hogia'r Wyddfa - Y Casgliad Llawn

Hogia'r Wyddfa - Y Casgliad Llawn

 • £24.99


Hogia’r Wyddfa, one of the most successful acts ever in the history of popular Welsh music, are celebrating their 50th anniversary this year. To coincide with their anniversary concert in the National Eisteddfod Pavilion in August, Sain proudly announce the release of a box-set of all their recordings, spanning six decades of entertaining audiences in many countries.

 • Genre: Country
 • Format: Album
 • Released: 2013

CD1
01. Cofio
02. Y Gwanwyn Du
03. Nos y Ddinas
04. Crwydryn
05. La la la
06. ‘Stafell Gynddylan
07. Tre Saith
08. Paham, Pa Bryd
09. Pwyth at Bwyth
10. Ni’m Symudir Ni
11. Siglo yn y Gwynt
12. Brawdgarwr
13. Bugail Aberdyfi
14. Bethlehem Oedd yn Cysgu
15. Bro Dwyfor
CD 2
01. Teifi
02. Yr Eneth Glaf
03. Holi
04. Carol
05. Dos Draw, Moses
06. Olwyn
07. Clychau’r Gog
08. Rhieingerdd
09. Y Drwydded Yrru
10. Hen Ŵr Bach
11. Y Tangnefeddwyr
CD 3
01. Pentra Bach Llanber
02. Ddoi Di Gyda Mi
03. Gwanwyn
04. Aberdaron
05. Ofer Chwilio
06. Gweddi Plentyn
07. Bysus Bach y Wlad
08. Tylluanod
09. Llanc Ifanc o Lŷn
10. Doedd Dim ar Ôl
11. Mr Pwy a Ŵyr
12. Hwiangerddi
13. Safwn yn y Bwlch
CD 4
01. Rownd yr Horn
02. Y Ferch o Blwy Penderyn
03. Santiana
04. Y Fronfraith
05. Lisa Lân
06. Ma ‘Nghariad i’n Fenws
07. Ar Gyfer Heddiw’r Bore
08. Hwiangerdd Mair
09. Fflat Huw Puw
10. Blewyn Glas
11. Llongau Caernarfon
12. P’le Buost ti Neithiwr?
13. Si Hei Lwli
CD 5
01. Ti a dy Ddoniau
02. (Mil) Harddach Wyt na’r Rhosyn Gwyn
03. Pe Bawn i…
04. Mynd Heb Ddweud
05. Rhywun
06. Jimmy Brown
07. Ynys yr Hud
08. Traeth Bondi
09. Cerdd yr Hen Chwarelwr
10. Tua Thre
11. Trafaeliais y Byd
12. Carol Gŵr y Llety
CD 6
01. Titw Tomos Las
02. Gwyn
03. Y Ferch ar y Cei yn Rio
04. Pont yr Abar
05. Olwen
06. Caru Cymru
07. Tecel
08. Draw mae’r Llais yn Galw
09. Chwarel Dinorwig
10. Eifionydd
11. Cofio
CD 7
01. Ceiliog y Gwynt
02. Dafydd ap Siencyn
03. Gwaun Cwm Brwynog
04. Yr Heliwr
05. Tymhorau
06. Wil Tatws Trw’ Crwyn
07. Rhaid Deffro yn Awr
08. Ffarwel i’r Parlwr Du
09. Bwgan y Brain
10. Amser Noswyl
11. Angharad
12. Pan fo’r Nos yn Hir
CD 8
01. Mae’n Hwyr y Dydd
02. Hen Ŵr ar Bont y Bala
03. Nadolig? Pwy a Ŵyr?
04. Dyro Gyfle i’r Galar Gilio
05. Addfwyn a Thyner
06. Mari Linôr
07. Maradona
08. Mae’n Dda dy Weled
09. Seren Fach Ddisglair
10. Dychweliad y Wennol
11. Mae Gen i Gariad Atat Ti
12. Cofio Cilmeri
CD 9
01. Rhaid i ni Ddathlu
02. Ein Tir
03. Dijeridŵ
04. Carol Gŵr y Llety
05. Allwedd y Gell
06. Ynys Afallon
07. Tua’r Gymru Rydd
08. Dewch i’r Ddawns
09. Lluniau Ddoe
10. Fe Syrth yr Eira
11. Y Milwr
12. Y Fordaith Fawr
13. Grist Bendigedig
14. Cymru

Track Listing

 1.   CD1 - Y Gwanwyn Du 
 2.   CD1 - Siglo yn y Gwynt 
 3.   CD2 - Teifi 
 4.   CD2 - Clychau'r Gog 
 5.   CD3 - Gweddi Plentyn 
 6.   CD3 - Tylluanod 
 7.   CD4 - Lisa Lân 
 8.   CD4 - Llongau Caernarfon 
 9.   CD5 - Ti a dy Ddoniau 
 10.   CD5 - Jimmy Brown 
 11.   CD6 - Titw Tomos Las 
 12.   CD6 - Eifionydd 
 13.   CD7 - Yr Heliwr 
 14.   CD7 - Bwgan y Brain 
 15.   CD8 - Addfwyn a Thyner 
 16.   CD8 - Maradona 
 17.   CD9 - Rhaid i ni Ddathlu 
 18.   CD9 - Cymru 

We Also Recommend