Various Artists - Cerdd Dant.

Various Artists - Cerdd Dant.

 • £12.98


 • Product ID : Sain SCD2771
 • Label: Sain
 • Genre: Folk
 • Format: Album
 • Released: 2017
  1. Y Parti Cerdd Dant - Parti'r Efail
  2.   Bytholwyrdd - Triawd Cennin
  3.   Dau Lygad ar Un Wlad - Parti Ysgol Glan Clwyd
  4.   Hen Benillion - Alun Jones
  5.   Dilyn y Golau - Côr Merched Llangwm
  6.   Glyn Rhosyn - Einir Humphreys a Gwenda Morus
  7.   Afallon - Arfon Gwilym
  8.   Tafodiaith - Parti'r Gromlech
  9.   11.12.82 - Celyn Llwyd Cartwright
  10.   Boncyn Moeldrehaearn - Triawd Moeldrehaearn
  11.   Cerdd X - Côr yr Heli
  12.   Tresaith - Parti'r Greal
  13.   Hebog Gobaith - Bethany Celyn
  14.   Hidia M'onof Fi - Parti Cut Lloi
  15.   Awn Hyd Fethlehem - Lleisiau Tywi
  16.   Wil Sam - Triawd y Lôn Goed
  17.   Cenedl - Gwenan Gibbard
  18.   Y Lluwch - Chwiban
  19.   Ennyd yn yr Ardd - Lleisiau'r Nant
  20.   Mae Gen i Freuddwyd - Steffan Rhys Hughes