Various Artists - Doniau'r Ynys

Various Artists - Doniau'r Ynys

 • £12.98


 1.   Hogan o Fôn - Leah Owen
 2.   Gwynfyd - Steffan Lloyd Owen
 3.   Y Cobler Du Bach - Aelwyd yr Ynys
 4.   Rhy Hwyr - Mojo
 5.   Sgwenna dy Stori - Elin Fflur
 6.   Yr Ornest - Gwyn Hughes Jones
 7.   Y Bore Glas - Iwan Llewelyn Jones
 8.   Happy We Are All - Lleisiau'r Frogwy
 9.   Dim Ond Un - Cordia
 10.   Salm 23 - Côr Adlais
 11.   Mai - Llio Evans
 12.   Nerth y Gân - Rhys Meilyr
 13.   Cyntaf Dydd o Fai - Pererin
 14.   Cân - Sioned a Cathrin
 15.   Fy Mhennaf Ffrind - Hogia Bryngwran
 16.   Ar Lan y Môr - Lucy Kelly
 17.   Cana dy Gân - Daf a Lisa
 18.   Amser Maith yn Ôl - Tudur Huws Jones
  1.  Heriwn, Wynebwn y Wawr - Côr y Traeth
  2.   Hiwmor Charles - Charles Williams
  3.   Caffi Gaerwen - Tony ac Aloma
  4.   O'r Fan Acw - Margaret Williams
  5.   Rhosyn yr Iôr - Côr Ieuenctid Môn
  6.   Dafydd y Garreg Wen - Meilir Jones
  7.   Yn Dy Gwmni Di - Gwen Elin
  8.   Gwenno Penygelli - Moniars
  9.   Beth Bynnag Ddaw - Brenda Edwards
  10.   Eiliad Dragwyddol - Sharon Evans gyda/with Chôr y Traeth
  11.   Ave Maria - Aled Jones
  12.   Yr Anthem Geltaidd - Hogia Llanbobman
  13.   Merch y Melinydd - Marian Roberts
  14.   Gafael yn fy Llaw - Wil Tân a Karen (Môn Heli)
  15.   Brith Atgofion - Nathan Williams
  16.   Dangos i Mi - Meinir Gwilym
  17.   Cyffur Cariad - Carlotta
  18.   Zimba Zamba - Dewi Ellis Jones a Band Biwmares
  19.   Dwy Bont - Broc Môr
  20.   Pont y Borth - Côr Meibion y Foel
  21.   Molawd Môn - Rhianedd Môn
  22.   O Gymru - Hogia'r Ddwylan

   


We Also Recommend