Neidio i gynnwys

Anfonwn archebion ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener. Archebwch erbyn canol dydd er mwyn anfon eich archeb ar yr un diwrnod.

Anfonwn archebion ddydd Llun, Merch a Gwen

Christmas cards 'Dathlu'r Dolig! / Hwyl yr Ŵyl' pack of 4 mini cards

translation missing: cy.product_price.price.original £4.25 - translation missing: cy.product_price.price.original £4.25
translation missing: cy.product_price.price.original
£4.25
£4.25 - £4.25
translation missing: cy.product_price.price.current £4.25
Nifer

Description

A handy pack of 4 mini Christmas cards featuring a Welsh tapestry design in festive colours.

Each pack includes 2 of each cards:

 • 'Dathlu'r Dolig' is Welsh for 'Celebrating Christmas'
 • 'Hwyl yr Ŵyl' is Welsh for a 'Festive Fun'
Details
  • Card size: 74mm x 105mm
  • Blank inside for your own message
  • Supplied with matching brown envelopes
   Dosbarthu

   Diolch am gefnogi busnes bach yn ystod y cyfnod heriol hwn.  Mae pob un archeb yn golygu'r byd i ni!

   Anfonwn bob archeb a dderbyniwyd 3 gwaith yr wythnos, ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. 

   Sylwch ein bod yn cau am 3.30pm, felly sicrhewch eich bod yn archebu erbyn 1pm.  Fel arall, efallai na fydd eich archeb yn cael ei hanfon tan y diwrnod gwaith nesaf (dydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener).

   Os bydd eitem allan o stoc neu wedi'i rhag-archebu, byddwn yn cysylltu â chi ag amser aros disgwyliedig os nad yw'r disgrifiad o'r cynnyrch yn nodi hyn.

   O ran llyfrau, fel arfer mae gennym un (neu ddau) gopi mewn stoc ac os bydd cwsmer yn archebu mwy o gopïau na'r hyn sydd gennym mewn stoc (oherwydd ein cyfleuster rhag-archebu) byddwn yn ymdrechu i gael y llyfrau ychwanegol cyn gynted â phosibl.  Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy gydol y broses hon, a allai gymryd hyd at wythnos.

   Cysylltwch â ni os oes brys am eich archeb, byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

   Opsiynau Dosbarthu

   • Cynigiwn 'glicio a chasglu' am ddim ar gyfer cwsmeriaid yng Nghroesoswallt ar ddydd Llun, Mercher a Gwener
   • Cynigiwn ddosbarthu am ddim ar gyfer archebion yn y DU dros £40

   DOSBARTHU YN Y DU

   Anfonwn archebion dair gwaith yr wythnos, trwy'r Post Brenhinol neu DPD Local (yn dibynnu ar bwysau archeb).

   Dosbarthu Economi (e.e. Royal Mail 48)

   Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

   Archebion £3 a llai

   £1.49

   Archebion £8 a llai

   £2.99

   Archebion £40 a llai

   £3.99

   Archebion dros £40

   Am ddim!

   Dosbarthu Safonol (e.e. Royal Mail 24)

   Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

   Archebion £3 a llai

   £2.49

   Archebion £8 a llai

   £3.99

   Archebion £40 a llai

   £4.99

   Archebion dros £40

   Am ddim!

   Dosbarthu Cyflym (e.e. DPD Next Day)

   Archebion £3 a llai

   £6.49

   Archebion £8 a llai

   £6.99

   Archebion £8.01 a mwy

   £7.99

   Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith (dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener yn unig) â’r dosbarthwr diwrnod nesaf DPD.  Sylwch efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Gwener yn cyrraedd tan ddydd Llun ac efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Sadwrn yn cyrraedd tan ddydd Mawrth.

   Dosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn (e.e. DPD Next Day)

   Pob archeb

   £14.50

   Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith.

   Caiff rhai cynhyrchion eu hanfon yn syth o'n hargraffwyr a byddant fel arfer* yn cael eu hanfon o fewn 7 diwrnod gwaith i wneud eich archeb.

   Prynu eitemau fel anrheg

   Gallwn anfon eich archeb yn syth at y derbynnydd – teipiwch gyfeiriad dosbarthu gwahanol yn y man talu. Gallwch ychwanegu neges â’r anrheg, gallwch hefyd ofyn i ni lapio eitemau ac rydym yn fwy na pharod i ysgrifennu mewn cardiau cyfarch ar eich rhan. Rhowch wybod i ni yn y blwch nodiadau yn y man talu. Ni fydd unrhyw brisiau ar yr anfoneb pan anfonir archeb yn syth at y derbynnydd.

   Eitemau wedi'u personoli a phwrpasol

   Os ydych chi'n archebu eitem bwrpasol, cofiwch y bydd eich eitem yn cael ei gwneud cyn iddo gael ei hanfon atoch chi.

   Statws archeb ac olrhain

   Argymhellwn greu cyfrif â ni fel y gallwch wirio statws eich archeb yn hawdd ac olrhain proses ddosbarthu eich archeb.

   DOSBARTHU RHYNGWLADOL

   Yn dilyn newidiadau oherwydd Brexit, rydym yn edrych ar opsiynau i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth dosbarthu gorau, a mwyaf cost-effeithlon, i'n holl gwsmeriaid.

   Yn y cyfamser, cawsom y cyngor hwn gan y Post Brenhinol: 

   *Mae gan bob gwlad eu tollau a'u trethi eu hunain, felly chi sy'n gyfrifol am unrhyw ffioedd a ysgwyddir pan fyddwch yn derbyn eich archeb.*

   Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio a ffi trin ar gwsmeriaid ag archebion rhwng 10€  a 150€ .

   Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio, ffi trin A Thâl Tollau ar gwsmeriaid ag archebion dros 150€ .

   Sylwch efallai y bydd eitemau mawr neu drwm yn destun ffioedd dosbarthwr uwch nad ydynt wedi'u cyfrifo'n gywir yn y fasged siopa. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn chwilio'r holl opsiynau dosbarthwr sydd ar gael i sicrhau ein bod yn cynnig y pris dosbarthu rhataf i chi. Yna byddwn yn cysylltu â chi i weld a ddymunwch barhau â'ch archeb. 

   Ewrop

   • Anelu at ddosbarthu mewn 3-5 diwrnod gwaith
   • Nid oes angen llofnod
   • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

    

   Dosbarthu Safonol

   Dosbarthu wedi'i Olrhain

   Archebion £3 a llai

   £1.99

   £6.99

   Archebion £10 a llai

   £5.99

   £9.99

   Archebion £40 a llai

   £9.99

   £13.99

   Archebion dros £40

   £12.99

   £14.99

   Parth y Byd 1

   • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
   • Nid oes angen llofnod
   • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

    

   Dosbarthu Safonol

   Dosbarthu wedi'i Olrhain

   Archebion £3 a llai

   £2.99

   £7.99

   Archebion £10 a llai

   £7.99

   £12.99

   Archebion £40 a llai

   £16.99

   £20.99

   Archebion dros £40

   £22.99

   £24.99

   Parth y Byd 2

   • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
   • Nid oes angen llofnod
   • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

    

   Dosbarthu Safonol

   Dosbarthu wedi'i Olrhain

   Archebion £3 a llai

   £2.99

   £7.99

   Archebion £10 a llai

   £9.99

   £13.99

   Archebion £40 a llai

   £19.99

   £23.99

   Archebion dros £40

   £27.99

   £29.99

   Parth y Byd 3

   • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
   • Nid oes angen llofnod
   • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

    

   Dosbarthu Safonol

   Dosbarthu wedi'i Olrhain

   Archebion £3 a llai

   £2.99

   £7.99

   Archebion £10 a llai

   £10.99

   £12.99

    Archebion £40 a llai £21.99

   £23.99

   Archebion dros £40

   £29.99

   £31.99

   *Efallai y bydd rhai estyniadau ac amrywiadau i'r holl amserlenni a grybwyllir uchod, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth e.e. Covid-19.

   Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

   Adolygiadau

   Customer Reviews

   No reviews yet
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   0%
   (0)

   Customer Reviews

   No reviews yet
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   0%
   (0)

   Customer Reviews

   No reviews yet
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   0%
   (0)
   0%
   (0)