Neidio i gynnwys
Sgroliwch i waelod y sgrîn i newid yr iaith
Sgroliwch i waelod y sgrîn i newid yr iaith

101 o Garolau a Chaneuon Nadolig

£14.99
The greatest collection of Welsh carols and Christmas songs ever! 101 tracks on 5 CDs for only £14.99.
This unique collection was carefully chosen from the recording archives of 40 years and more, as it also includes traditional “Plygain” carols recorded by St. Fagan’s Museum of Welsh Life.
The classic recordings made by Ysgol Glan Clwyd, featuring the carols of Gilmor Griffiths are accompanied by the well-known carols and new compositions sung by some of Wales’ most popular singers, including Bryn Terfel, Aled Jones and Elin Fflur.
Disk 1 (Traditional/Various): Gloria (Côr y Glannau), O deuwch ffyddloniaid (Côr Meibion Llanelli), Dawel Nos (Triawd y Coleg), Grist Bendigedig (Bryn Terfel a Rhys Meirion), Clywch Y Ddwyfol Sanctaidd Gân, Tua Bethlehem dref (Cantorion Sirenian), O Dawel Dinas Bethlehem (Cantorion Clwyd), Deffro ddaear llawenha (Cantorion Clwyd), Hwiangerdd Mair (Cantorion Clwyd), Odlau tyner engyl (Cantorion Clwyd), Draw yn ninas Dafydd frenin (Cantorion Clwyd), Sisialai’r awel fwyn (Cantorion Clwyd), Mae’r nos yn ddu (Cantorion Clwyd), Engyl glân o fro’r gogoniant (Cantorion Clwyd), Dos dywed ar y mynydd (Côr Meibion Llanelli), I orwedd mewn preseb (Côr Ysgol Glan Clwyd), Iesu faban (Côr Ysgol Glan Clwyd), Llanddarog (Côr Ysgol Glan Clwyd), Ar Wyl y Nadolig (Côr Ysgol Glan Clwyd), Clychau’r Nadolig (Côr Ysgol Glan Clwyd)
Disk 2 (Traditional/Various): O deued pob Cristion (Cantorion Clwyd), Bethlehem (Aled Jones), Llawenydd lanwo’n cân (Côr Ysgol Glan Clwyd), Clywch lu’r nef (Cwlwm), Ar ddiwrnod cynta’r ’Dolig (Cwlwm), Carol y gannwyll (Cwlwm), Riu, riu chiu (Cwlwm), Gwelais y baban (Cwlwm), Si lw li lw (Cwlwm), O newydd llon (Cwlwm), Seren Nadolig (Trebor Edwards), Draw ’mhell yn y preseb (Trebor Edwards), Wyt ti’n cofio’r Nos Nadolig? (John Eifion), Bachgen a aned (Geraint Griffiths/Sonia Jones), Mair paid ag wylo mwy (Iona ac Andy), Carol y Blwch (David Lloyd), Carol gŵr y llety (Hogia’r Wyddfa), Daeth Iesu o’i Gariad (Jac a Wil), Ganol Gaeaf Noethlwm (Côr y Glannau), O Faban glân (Cantorion Clwyd), Fendigaid Nos (Côr Godre’r Aran
Disk 3 (Plygain and traditional): Ar gyfer heddiw’r bore (Parti Fronheulog), Deffrown deffrown (Parti Gad), Dyledwyr ym i seinio clod (Parti Brynhyfryd), Wel dyma’r borau gorau i gyd (Parti Fronheulog), Teg wawriodd boreuddydd (Parti Gad) , Cydganed dynoliaeth (Amryw bartïon), Y bore ganwyd Iesu (Parti Cut Lloi), Tramwywn ar gyflym adenydd (Meibion Llywarch), Seiniau gorfoledd (Rhiannon Ifans a Trefor Pugh), Un gaeaf oer (Arfon Gwilym), Ar dymor gaeaf (Parti Cut Lloi), Baban Iesu (John, Guto ac Angharad Lewis), Pan ym Methlehem y ganwyd (Parti’r Penrhyn), Daeth Nadolig fel arferol (Cogia Llanfihangel) , Awn i Fethlehem (Trefor Edwards), Roedd yn y wlad honno (Cantorion Cywrig), Myn Mair (Cantorion Cywrig), Jiwdea (Cantorion Cywrig), Ar fore Dydd Nadolig (Cantorion Cywrig), Hil Adda (Cantorion Cywrig)
Disk 4: (Contemporary/Various): Alaw Mair (Glanaethwy & Da Capo), Ganwyd Iesu (Leah Owen), Geni plentyn bach (Timothy Evans), Nadolig, pwy a wyr? (Côr y Brythoniaid), Tywysog Tangnefedd (Dafydd Iwan), Noson oer Nadolig (Meic Stevens), Carol (Sidan), Y Clychau (Leah Owen), Carol (Tecwyn Ifan), Un seren (Delwyn Siôn), Siarad â ti a mi (Cwlwm), Er cof am eni’r Iesu (Elin Fflur), Anwylyn Mair (Bryn Terfel & Rhys Meirion), Sêr Y Nadolig (Fflur Wyn), Cân Mair (Rhys Meirion), Un Seren Wen (Bois Y Castell), Gwyl Y Geni (John Ac Alun), Dolig Del (Bob Delyn A’r Ebillion), Seren y Cymoedd (Brigyn), Rwyt yn Fab i Mi (Aled Pedrig), Gwyl y Baban (Caryl Parry Jones)
Disk 5 (Contemporary/Various): Cerddaf y strydoedd tywyll (Ysgol Glanaethwy), Nos Nadolig Yw (Côr Ysgol Glan Clwyd), O cofiwn hyn (Côr Ysgol Glan Clwyd), Hwiangerdd Nadolig (Côr Ysgol Glan Clwyd), Balulalow (Côr Ysgol Glan Clwyd), Nadolig Cyntaf Un (Rhian Mair Lewis), Dolig Du (Gwyneth Glyn), Un Enaid Bach (Rhys Meirion), Nadolig Llawen Gwyn (Bob Delyn Bach), Carol Catrin (Aled Wyn Davies), O Seren Wen (Steffan Rhys), Rhagfyr o hyd (Daniel Lloyd), Carol Nadolig (Stuart a Mark Burrows), Carol Parsal (Triawd Caeran), Blant bach cu (Côr Meibion Llanelli), Ymhell yn ôl ym Methlehem (Trebor Edwards), Carol y seren (Trebor Edwards), Carol Nadolig (Trebor Edwards), Tawel Nos (Dafydd Dafis & Pwyll Ap Sion, Iesu Yw (Ysgol Glanaethwy)

We currently aim to dispatch all orders received 2-3 times a week, on Wednesdays, Fridays and usually Tuesdays.

Please get in touch if your order is urgent, we will try our best to help you.

Thank you for supporting a small business during these challenging times.  Every single order means the world to us!

Delivery options

We offer free ‘Click and collect’ for customers local to Oswestry.

We offer free 'Saver' delivery for orders £30 and over

For orders under this value, our delivery rates are based on the total weight of your order:

UK Saver Delivery

We currently aim to dispatch orders twice a week, expected* delivery time is 2-3 working days

 • 1st Class Royal Mail or Collect+ courier
 • No signature required
 • No tracking

Up to 100g

£1.00

100g - 250g

£2.00

250g - 500g

£3.50

500g - 750g

£4.50

750g and over

£6.00

UK Standard Delivery

We currently aim to dispatch orders twice a week, expected* delivery time is 2-3 working days

 • 1st Class Royal Mail Signed For or Collect+ courier
 • Signature required
 • Order tracked

Up to 100g

£3.00

100g - 250g

£3.50

250g - 500g

£4.50

500g - 750g

£5.50

750g - 1kg

£7.00

1kg and over

£10.00

UK Special Delivery

We currently aim to dispatch orders once a week, expected* delivery time is 1-2 working days after dispatch (please note this may not be on the same day as you place your order).

 • Royal Mail Special Delivery or Collect+ courier
 • Signature required
 • Order tracked

Up to 100g

£7.50

100g – 500g

£8.50

500g – 1kg

£10.00

Outside of the United Kingdom

Europe

 • Delivery aim 5 working days*
 • No signature required

Up to 100g

£3.50

100g - 250g

£5.50

250g - 500g

£8.00

500g - 750g

£9.00

750g - 1kg

£10.00

1kg - 1.25kg

£11.00

1.25kg - 1.5kg

£12.50

1.5kg - 1.75kg

£13.50

1.75kg - 2kg

£15.00

 

World Zone 1

 • Delivery aim 7 working days*
 • No signature required

Up to 100g

£4.00

100g - 250g

£7.00

250g - 500g

£10.50

500g - 750g

£12.50

750g - 1kg

£15.00

 

World Zone 2

 • Delivery aim 7 working days*

 • No signature required

Up to 100g

£4.50

100g - 250g

£7.50

250g - 500g

£11.00

500g - 750g

£13.00

750g - 1kg

£15.50

Purchasing items as a gift

We can send your order direct to the recipient – simply enter a different delivery address at the checkout. You can add a gift message, you can also request us to gift wrap items and we are more than happy to write in greeting cards on your behalf. Just let us know in the notes box at checkout. There will be no prices displayed on the invoice when an order is sent direct to the recipient.

Personalised and bespoke items

If you're ordering a bespoke item, please bear in mind your item will be made before it is posted to you.

Order status and tracking

We recommend creating an account with us so you can easily check the status of your order and track the delivery of your order.

 *Variations and extensions in delivery time may occur, due to the current Coronavirus situation, and this is unfortunately out of our control.

 Please contact us if you have any questions at all.