Neidio i gynnwys

Anfonwn archebion ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener. Archebwch erbyn canol dydd er mwyn anfon eich archeb ar yr un diwrnod.

Anfonwn archebion ddydd Llun, Merch a Gwen

Dagrau Tost - Cerddi Aber-fan

Ddim ar ôl
translation missing: cy.product_price.price.original £11.95 - translation missing: cy.product_price.price.original £11.95
translation missing: cy.product_price.price.original
£11.95
£11.95 - £11.95
translation missing: cy.product_price.price.current £11.95
Nifer


Publication Date July 2016
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth
Edited by E. Wyn James, Christine James
Format: Paperback, 210x148 mm, 240 pages
Language: Welsh

An anthology of poetry which brings together, for the first time, poetry relating to the Aber-fan disaster of October 1966.

Table of Contents:
Rhagair
Rhagymadrodd
PROLOG
YN NHEYRNAS DINIWEIDRWYDD - Rhydwen Williams
Y TIPIAU - D. Gwenallt Jones
PAN OEDDWN FACHGEN - Pennar Davies
NARATIF
TRYCHINEB ABER-FAN - D. Gwenallt Jones
Y CNWD CYNTAF (1966‰ۡÌÝÌÕ1973)
ABER-FAN (21 Hydref 1966) - T. Llew Jones
ABER-FAN - Ieuan Evans
ABER-FAN - Abiah Roderick
HYDREF 21 - Ellis Aethwy Jones
DÌÎ?WCH ABER-FAN - Mathonwy Hughes
ABER-FAN - Robert Williams
ABER-FAN - P. J. Beddoe Jones
ABER-FAN ‰ۡÌÝÌÕ Islwyn Lloyd
TRYCHINEB ABER-FAN - Lisi Jones
TRYCHINEB ABER-FAN - R. M. Jones
TRIOLEDAU I‰ۡó»R FRENHINES - Huw T. Edwards
ABER-FAN - Ithel Davies
ABER-FAN Hydref 1966 - John Fitzgerald
TRYCHINEB ABER-FAN - John Llywelyn Roberts
PLANT ABER-FAN - Glyn Hopkins
TRYCHINEB ERCHYLL ABER-FAN 21 Hydref 1966 - D. T. Jones
ABER-FAN -T. I. Phillips
HYDREF - Jack Oliver
TRYCHINEB ABER-FAN - R. D. Roberts
BALED ABER-FAN - Eric Wyn Roberts
ABER-FAN - Harry Williams
YSGUBAU - Owen D. Timothy
NADOLIG 1966 - D. J. Thomas
NADOLIG ABER-FAN -J. Rhys Jones
NADOLIG 1966 - John Roberts
TYMOR NADOLIG 1966 - Huw Llewelyn Williams
TOMEN MAMON (Aber-fan) - T. E. Nicholas
ABER-FAN - William Jones
TRYCHINEB ABER-FAN - Bobi Jones
ABER-FAN - W. Leslie Richards
ABER-FAN - Wil Morgan
TRYCHINEB ABER-FAN - J. Arthur Thomas
TRYCHINEB ABER-FAN 1966 - S. O. Thomas
ABER-FAN - Nia Wynne Griffiths
CWMWL - 'Rhiandaid', Aberpennar
ABER-FAN - Sioned Roberts, Abergeirw
EMYN DIOLCH - T. E. Nicholas
ABER-FAN - Owen Morgan
TRYCHINEB ABER-FAN - (Mrs) M. A. Thomas
YN IEUENCTID Y DYDD (Er cof am blant Aber-fan) - John Hywyn Edwards
FFYLIAID Y DDAEAR Yn Aber-fan, 26 Mehefin 1968 - L. Haydn Lewis
ABER-FAN - Elisabeth Roberts
ABER-FAN - Robert Owen
Y GRAITH (ABER-FAN) - Eifion Roberts
Y TIP (myfyrdod yn ddeunaw oed) - Mair Angharad
ABER-FAN - D. Jacob Davies
ABER-FAN - Gilbert Ruddock
ADLODD (1974‰ۡÌÝÌÕ2016)
ABER-FAN A CHATRAETH - Aled Islwyn
ABER-FAN - Aeron Davies
TRIDIAU YN ABER-FAN - Emrys Roberts
ABER-FAN - Sheila Douglas; addasiad Siwsann George
ABER-FAN - Aled Lewis Evans
ABER-FAN - Delwyn SiíÇn
ABER-FAN 1989 - Iwan Llwyd
COFIO ABER-FAN (1966‰ۡÌÝÌÕ1991) - Alan Llwyd
ABER-FAN II ('Roedd yn caru rhyddid a golau‰ۡÌÝ_') - Delwyn SiíÇn
PENTRE ABER-FAN - Edward Jones
YR ANGLADD - Gwilym Herber Williams
Y DWTHWN HWNNW - Dic Jones
METHU (Aber-fan) - Tí¬m Crannog (Talwrn y Beirdd)
TEULUOEDD ABER-FAN - Aron Pritchard
ABER-FAN (HYDREF 21, 1966) - John Phillips, Llanbedr Pont Steffan
ABER-FAN - Gwyneth Glyn
ABER-FAN - Ceri Wyn Jones
PWLL GLO GER ABER-FAN - Dai Rees Davies
ECO (Aber-fan) - Tí¬m Waunfawr (Talwrn y Beirdd)
ATEB (Cofrestr Ysgol Pant-glas, Aber-fan) - Tí¬m y Waun Ddyfal (Talwrn y Beirdd)/ Gruffudd Eifion Owen
ABER-FAN - Andrew Shurey
ABER-FAN - O‰ۡó»r cylchgrawn Gweiddi (2012)
BETHANIA: ABER-FAN 'I ba beth y bu'r golled hon?' (Mathew 26: 9) - Christine James
DISGWYL (Aber-fan, Hydref 2006) - Christine James
ABER-FAN ‰ۡÌÝÌÕ Geraint Roberts
EPILOG
SENGHENNYDD - T. Gwynn Jones
Nodiadau ar y Cerddi
Y Beirdd: Mynegai a Nodiadau Bywgraffyddol


Publication Date July 2016
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth
Edited by E. Wyn James, Christine James
Format: Paperback, 210x148 mm, 240 pages
Language: Welsh

An anthology of poetry which brings together, for the first time, poetry relating to the Aber-fan disaster of October 1966.

Table of Contents:
Rhagair
Rhagymadrodd
PROLOG
YN NHEYRNAS DINIWEIDRWYDD - Rhydwen Williams
Y TIPIAU - D. Gwenallt Jones
PAN OEDDWN FACHGEN - Pennar Davies
NARATIF
TRYCHINEB ABER-FAN - D. Gwenallt Jones
Y CNWD CYNTAF (1966‰ۡÌÝÌÕ1973)
ABER-FAN (21 Hydref 1966) - T. Llew Jones
ABER-FAN - Ieuan Evans
ABER-FAN - Abiah Roderick
HYDREF 21 - Ellis Aethwy Jones
DÌÎ?WCH ABER-FAN - Mathonwy Hughes
ABER-FAN - Robert Williams
ABER-FAN - P. J. Beddoe Jones
ABER-FAN ‰ۡÌÝÌÕ Islwyn Lloyd
TRYCHINEB ABER-FAN - Lisi Jones
TRYCHINEB ABER-FAN - R. M. Jones
TRIOLEDAU I‰ۡó»R FRENHINES - Huw T. Edwards
ABER-FAN - Ithel Davies
ABER-FAN Hydref 1966 - John Fitzgerald
TRYCHINEB ABER-FAN - John Llywelyn Roberts
PLANT ABER-FAN - Glyn Hopkins
TRYCHINEB ERCHYLL ABER-FAN 21 Hydref 1966 - D. T. Jones
ABER-FAN -T. I. Phillips
HYDREF - Jack Oliver
TRYCHINEB ABER-FAN - R. D. Roberts
BALED ABER-FAN - Eric Wyn Roberts
ABER-FAN - Harry Williams
YSGUBAU - Owen D. Timothy
NADOLIG 1966 - D. J. Thomas
NADOLIG ABER-FAN -J. Rhys Jones
NADOLIG 1966 - John Roberts
TYMOR NADOLIG 1966 - Huw Llewelyn Williams
TOMEN MAMON (Aber-fan) - T. E. Nicholas
ABER-FAN - William Jones
TRYCHINEB ABER-FAN - Bobi Jones
ABER-FAN - W. Leslie Richards
ABER-FAN - Wil Morgan
TRYCHINEB ABER-FAN - J. Arthur Thomas
TRYCHINEB ABER-FAN 1966 - S. O. Thomas
ABER-FAN - Nia Wynne Griffiths
CWMWL - 'Rhiandaid', Aberpennar
ABER-FAN - Sioned Roberts, Abergeirw
EMYN DIOLCH - T. E. Nicholas
ABER-FAN - Owen Morgan
TRYCHINEB ABER-FAN - (Mrs) M. A. Thomas
YN IEUENCTID Y DYDD (Er cof am blant Aber-fan) - John Hywyn Edwards
FFYLIAID Y DDAEAR Yn Aber-fan, 26 Mehefin 1968 - L. Haydn Lewis
ABER-FAN - Elisabeth Roberts
ABER-FAN - Robert Owen
Y GRAITH (ABER-FAN) - Eifion Roberts
Y TIP (myfyrdod yn ddeunaw oed) - Mair Angharad
ABER-FAN - D. Jacob Davies
ABER-FAN - Gilbert Ruddock
ADLODD (1974‰ۡÌÝÌÕ2016)
ABER-FAN A CHATRAETH - Aled Islwyn
ABER-FAN - Aeron Davies
TRIDIAU YN ABER-FAN - Emrys Roberts
ABER-FAN - Sheila Douglas; addasiad Siwsann George
ABER-FAN - Aled Lewis Evans
ABER-FAN - Delwyn SiíÇn
ABER-FAN 1989 - Iwan Llwyd
COFIO ABER-FAN (1966‰ۡÌÝÌÕ1991) - Alan Llwyd
ABER-FAN II ('Roedd yn caru rhyddid a golau‰ۡÌÝ_') - Delwyn SiíÇn
PENTRE ABER-FAN - Edward Jones
YR ANGLADD - Gwilym Herber Williams
Y DWTHWN HWNNW - Dic Jones
METHU (Aber-fan) - Tí¬m Crannog (Talwrn y Beirdd)
TEULUOEDD ABER-FAN - Aron Pritchard
ABER-FAN (HYDREF 21, 1966) - John Phillips, Llanbedr Pont Steffan
ABER-FAN - Gwyneth Glyn
ABER-FAN - Ceri Wyn Jones
PWLL GLO GER ABER-FAN - Dai Rees Davies
ECO (Aber-fan) - Tí¬m Waunfawr (Talwrn y Beirdd)
ATEB (Cofrestr Ysgol Pant-glas, Aber-fan) - Tí¬m y Waun Ddyfal (Talwrn y Beirdd)/ Gruffudd Eifion Owen
ABER-FAN - Andrew Shurey
ABER-FAN - O‰ۡó»r cylchgrawn Gweiddi (2012)
BETHANIA: ABER-FAN 'I ba beth y bu'r golled hon?' (Mathew 26: 9) - Christine James
DISGWYL (Aber-fan, Hydref 2006) - Christine James
ABER-FAN ‰ۡÌÝÌÕ Geraint Roberts
EPILOG
SENGHENNYDD - T. Gwynn Jones
Nodiadau ar y Cerddi
Y Beirdd: Mynegai a Nodiadau Bywgraffyddol

Dosbarthu

Diolch am gefnogi busnes bach yn ystod y cyfnod heriol hwn.  Mae pob un archeb yn golygu'r byd i ni!

Anfonwn bob archeb a dderbyniwyd 3 gwaith yr wythnos, ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. 

Sylwch ein bod yn cau am 3.30pm, felly sicrhewch eich bod yn archebu erbyn 1pm.  Fel arall, efallai na fydd eich archeb yn cael ei hanfon tan y diwrnod gwaith nesaf (dydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener).

Os bydd eitem allan o stoc neu wedi'i rhag-archebu, byddwn yn cysylltu â chi ag amser aros disgwyliedig os nad yw'r disgrifiad o'r cynnyrch yn nodi hyn.

O ran llyfrau, fel arfer mae gennym un (neu ddau) gopi mewn stoc ac os bydd cwsmer yn archebu mwy o gopïau na'r hyn sydd gennym mewn stoc (oherwydd ein cyfleuster rhag-archebu) byddwn yn ymdrechu i gael y llyfrau ychwanegol cyn gynted â phosibl.  Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy gydol y broses hon, a allai gymryd hyd at wythnos.

Cysylltwch â ni os oes brys am eich archeb, byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

Opsiynau Dosbarthu

 • Cynigiwn 'glicio a chasglu' am ddim ar gyfer cwsmeriaid yng Nghroesoswallt ar ddydd Llun, Mercher a Gwener
 • Cynigiwn ddosbarthu am ddim ar gyfer archebion yn y DU dros £40

DOSBARTHU YN Y DU

Anfonwn archebion dair gwaith yr wythnos, trwy'r Post Brenhinol neu DPD Local (yn dibynnu ar bwysau archeb).

Dosbarthu Economi (e.e. Royal Mail 48)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£1.49

Archebion £8 a llai

£2.99

Archebion £40 a llai

£3.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Safonol (e.e. Royal Mail 24)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£2.49

Archebion £8 a llai

£3.99

Archebion £40 a llai

£4.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Cyflym (e.e. DPD Next Day)

Archebion £3 a llai

£6.49

Archebion £8 a llai

£6.99

Archebion £8.01 a mwy

£7.99

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith (dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener yn unig) â’r dosbarthwr diwrnod nesaf DPD.  Sylwch efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Gwener yn cyrraedd tan ddydd Llun ac efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Sadwrn yn cyrraedd tan ddydd Mawrth.

Dosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn (e.e. DPD Next Day)

Pob archeb

£14.50

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith.

Caiff rhai cynhyrchion eu hanfon yn syth o'n hargraffwyr a byddant fel arfer* yn cael eu hanfon o fewn 7 diwrnod gwaith i wneud eich archeb.

Prynu eitemau fel anrheg

Gallwn anfon eich archeb yn syth at y derbynnydd – teipiwch gyfeiriad dosbarthu gwahanol yn y man talu. Gallwch ychwanegu neges â’r anrheg, gallwch hefyd ofyn i ni lapio eitemau ac rydym yn fwy na pharod i ysgrifennu mewn cardiau cyfarch ar eich rhan. Rhowch wybod i ni yn y blwch nodiadau yn y man talu. Ni fydd unrhyw brisiau ar yr anfoneb pan anfonir archeb yn syth at y derbynnydd.

Eitemau wedi'u personoli a phwrpasol

Os ydych chi'n archebu eitem bwrpasol, cofiwch y bydd eich eitem yn cael ei gwneud cyn iddo gael ei hanfon atoch chi.

Statws archeb ac olrhain

Argymhellwn greu cyfrif â ni fel y gallwch wirio statws eich archeb yn hawdd ac olrhain proses ddosbarthu eich archeb.

DOSBARTHU RHYNGWLADOL

Yn dilyn newidiadau oherwydd Brexit, rydym yn edrych ar opsiynau i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth dosbarthu gorau, a mwyaf cost-effeithlon, i'n holl gwsmeriaid.

Yn y cyfamser, cawsom y cyngor hwn gan y Post Brenhinol: 

*Mae gan bob gwlad eu tollau a'u trethi eu hunain, felly chi sy'n gyfrifol am unrhyw ffioedd a ysgwyddir pan fyddwch yn derbyn eich archeb.*

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio a ffi trin ar gwsmeriaid ag archebion rhwng 10€  a 150€ .

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio, ffi trin A Thâl Tollau ar gwsmeriaid ag archebion dros 150€ .

Sylwch efallai y bydd eitemau mawr neu drwm yn destun ffioedd dosbarthwr uwch nad ydynt wedi'u cyfrifo'n gywir yn y fasged siopa. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn chwilio'r holl opsiynau dosbarthwr sydd ar gael i sicrhau ein bod yn cynnig y pris dosbarthu rhataf i chi. Yna byddwn yn cysylltu â chi i weld a ddymunwch barhau â'ch archeb. 

Ewrop

 • Anelu at ddosbarthu mewn 3-5 diwrnod gwaith
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£1.99

£6.99

Archebion £10 a llai

£5.99

£9.99

Archebion £40 a llai

£9.99

£13.99

Archebion dros £40

£12.99

£14.99

Parth y Byd 1

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£7.99

£12.99

Archebion £40 a llai

£16.99

£20.99

Archebion dros £40

£22.99

£24.99

Parth y Byd 2

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£9.99

£13.99

Archebion £40 a llai

£19.99

£23.99

Archebion dros £40

£27.99

£29.99

Parth y Byd 3

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£10.99

£12.99

 Archebion £40 a llai £21.99

£23.99

Archebion dros £40

£29.99

£31.99

*Efallai y bydd rhai estyniadau ac amrywiadau i'r holl amserlenni a grybwyllir uchod, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth e.e. Covid-19.

Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Adolygiadau