Neidio i gynnwys

Anfonwn archebion ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener. Archebwch erbyn 12 canol dydd ac anfonwn eich archeb ar y dyddiau hyn.

Anfonwn archebion d. Llun, Mercher, Gwener.
Welsh Father's day gift guide

Canllaw anrhegion Cymraeg a Chymreig Sul y Tadau

Mae Sul y Tadau ar 16eg Mehefin yn gyfle gwych i ddweud 'diolch' i'ch Dad, Taid, Tad-cu neu unrhyw un tadol yn eich bywyd.

Os ydych yn chwilio am anrhegion a chardiau Cymraeg ar gyfer Sul y Tadau, rydych chi yn y lle cywir yn Siop Cwlwm - yr unig siop Gymraeg y tu allan i Gymru!

Rydym wrth ein bodd yn gweithio â dylunwyr a gwneuthurwyr, bach a mawr, i greu'r anrhegion Cymraeg perffaith ar gyfer achlysur, a dyma'n dewisiadau ar gyfer Sul y Tadau:

Cardiau

Fel y byddech yn disgwyl gan Siop Cwlwm, mae gennym amrywiaeth enfawr o gardiau Sul y Tadau i chi ddewis rhyngddynt.  Mae anrhegion yn cyf-fynd â llawer ohonynt hefyd, fel y gwelwch isod.

Sul y Tadau Cyntaf

Mae gennym hyd yn oed gardiau ar gyfer Sul y Tadau cyntaf, sy'n berffaith i ddathlu'r garreg filltir hyfryd hon yn eich teulu.

 

 

Llyfrau a CDs

Gallwch bori cyhoeddiadau diweddaraf ein llyfrau Cymraeg i oedolion, byddwch yn siŵr o ddod o hyd i'r llyfr perffaith ar gyfer Dad neu Taid.  Neu efallai bod Tadcu wrth ei fodd yn gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg - porwch ein hamrywiaeth eang o CDs.

Ymlacio â llyfr a siocled Cymraeg 

Ar ôl i chi ddod o hyd i hoff lyfr Dad, beth am greu profiad ymlaciol trwy ychwanegu ein siocled Cymraeg at eich anrheg?

 

 

 

Dysgu Cymraeg

Efallai bod eich Dad neu Taid eisiau dysgu Cymraeg.  Neu efallai bod eich Tadcu eisoes yn mynychu gwersi Cymraeg.  Mae gennym amrywiaeth cynhwysfawr o lyfrau ac adnoddau i ddysgwyr Cymraeg, ac rydym wrth ein bodd yn helpu mewn unrhyw ffordd.  Mae'r cerdyn yma a'r sanau yma'n gwneud bwndel anrheg Cymraeg perffaith ar gyfer Sul y Tadau.

Anrhegion Cymraeg ar gyfer Dad

Os ydych yn chwilio am anrhegion Cymraeg sy'n cyd-fynd ar gyfer Dad, gallwn eich helpu.  Mae gennym y clustogau, casys sbectol, mygiau, ac addurniadau hyfryd yma a cherdyn Sul y Tadau sy'n cyd-fynd.  Mae'r lliwiau llwyd cynnil a'r dyluniadau syml yn creu bwndel anrhegion trawiadol ar gyfer Sul y Tadau.

Anrhegion Cymraeg ar gyfer Taid

Os ydych yn chwilio am anrhegion Cymraeg sy'n cyd-fynd ar gyfer Taid, gallwn eich helpu.  Mae gennym y clustogau, torchau allwedd, magnedauaddurniadau hyfryd yma a chardiau Sul y Tadau.  Y cyfuniad perffaith i greu bwndel anrhegion Cymraeg i Taid.

Patrwm brethyn Cymreig

Yma yn Siop Cwlwm, rydym wrth ein bodd â'r patrwm brethyn / blanced Cymreig, yn enwedig pan fydd yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd fodern.  Mae'r menig ffwrn, mygiau, casys sbectol, matiau diod a chardiau Sul y Tadau yma'r enghreifftiau gwych o 'hen a newydd' ac efallai mai dyma'r anrheg berffaith i'ch Dad, Taid neu Tadcu.

 

 

 

Pêl-droed

A yw'ch Dad yn dwlu ar bêl-droed?  A yw'ch Taid wedi cefnogi tîm pêl-droed ers blynyddoedd?  Neu a yw'ch Tadcu wrth ei fodd â'r bêl gron?  Mae gennym lyfrau Cymraeg a Saesneg, llyfrau nodiadau, bathodynnau chardiau Sul y Tadau sy'n berffaith ar gyfer ffans pêl-droed.

 

Rygbi

A yw'ch Dad yn dwlu ar rygbi?  A yw'ch Taid wedi cefnogi tîm rygbi ers blynyddoedd?  Neu a yw'ch Tadcu wrth ei fodd â'r bêl hirgron?  Edrychwch ar y cerdyn Sul y Tadau hyfryd yma sy'n cynnwys 'togs lwcus' neu esgidiau rygbi ar gyfer Taid, ynghyd â along with a matching wooden thorch allweddau pren sy'n cyd-fynd.  Mae'n sanau yma'n gwneud y bwndel anrheg perffaith ar gyfer Sul y Tadau i ffan rybgi.

 

 

Wisgi a Chwrw

A yw'ch Dad, Taid neu Tad-cu yn mwynhau yfed cwrw?  Neu efallai ei fod yn hoffi joch o wisgi.  Mae gennym sanau, matiau diod, llyfrau chardiau sy'n berffaith!

Llyn Llanwddyn

Efallai bod eich Dad, Taid neu Tadcu yn lleol i Siop Cwlwm, neu'n meddu ar gysylltiadau i'n hardal.  Ydych chi wedi gweld ein hamrywiaeth hardd o nwyddau tŷ sy'n cynnwys gwaith celf gwreiddiol o Lyn Llanwddyn?  Gallwch ddewis o blith clustog, bag siopa, bag bach thywel.

Trên danddaearol Croesoswallt!

Ydych chi wedi gweld ein mygiau matiau diod sy'n dychmygu map tiwb petai trên danddaearol yng Nghroesoswallt?  Os oes gan eich Dad, Taid neu Tadcu gysylltiadau â'n hardal leol, efallai mai'r rhain yw'n anrheg Sul y Tadau perffaith. 

Beicio

A yw'ch Dad, Taid neu Tadcu yn mwynhau beidio?  Mae gennym sanau, torchau allwedd chardiau sy'n berffaith ar gyfer Sul y Tadau i'r rheiny sy'n dwlu ar feicio.

Landrovers

Yn olaf ond nid y lleiaf, ymddengys bod 'landrovers' yn ddyluniad ffasiynol iawn ar gyfer Sul y Tadau 2023! Mae Max Rocks a Draenog ill dau wedi creu cards, keyrings and mugs hyfryd sy'n cynnwys y cerbyd fferm dibynadwy - delfrydol os yw'ch Dad, Taid neu Tadcu yn ffermwr.  Ond a fyddwch yn dewis un gwyrdd, glas neu goch?

 

 

Rydym yn gobeithio bod ein canllaw anrhegion Cymraeg ar gyfer Sul y Tadau wedi helpu, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech awgrymiadau ar gyfer anrhegion a chardiau Cymraeg i Sul y Tadau, cysylltwch â ni - byddem wrth ein bodd yn clywed gennych! 

Erthygl nesaf Canllaw anrhegion Cymraeg a Chymreig ar gyfer Sul y Mamau

Gadael sylw

Mae'n rhaid cymeradwyo sylwadau cyn iddynt ymddangos

* Meysydd gofynnol