Neidio i gynnwys

Anfonwn archebion ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener. Archebwch erbyn canol dydd er mwyn anfon eich archeb ar yr un diwrnod.

Anfonwn archebion ddydd Llun, Merch a Gwen

Caffis Cymru

Ddim ar ôl
translation missing: cy.product_price.price.original £6.99 - translation missing: cy.product_price.price.original £6.99
translation missing: cy.product_price.price.original
£6.99
£6.99 - £6.99
translation missing: cy.product_price.price.current £6.99
Nifer

ISBN: 9781785620690 (178562069X)
Publication Date July 2016
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Illustrated by Emyr Young
Format: Paperback, 165x165 mm, 152 pages
Language: Welsh

An entertaining volume which provides a peek at fifty unique cafes the length and breadth of Wales, comprising local stories from the various areas and the personal stories of the owners, with over 300 striking colour images.


Further Information:
Gogledd Orllewin Cymru
Aber House Y Bermo
Andy & Adam's Food, Idris Stores Corris
Becws Islyn Aberdaron
Blue Sky Cafe Bangor
Caffi Castell Harlech Harlech
Caffi Swellies Y Felinheli
Caffi'r Cyfnod Y Bala
Caffi'r Graig Fawr Porthmadog
Cwt Tatws Tudweiliog
Flat White Bae Colwyn
Marram Grass Niwbwrch
Taro Deg Pwllheli
T?ÌÁ Te Pen Ceunant Isaf Llanberis
Ystafell De Blas Llynnon Llanddeusant

Gogledd Ddwyrain Cymru
Anne's Patisserie Y Fflint
The Sugar Plum Tea Room Rhewl ger Rhuthun

Canolbarth Cymru
Agnelli's Aberystwyth
Castle Kitchen Trefaldwyn
Matt's Deli Bow Street
Medina Aberystwyth
Popty'r Dref Dolgellau
Siop Alys Machynlleth
T. H. Roberts Dolgellau
The Herb Garden Cafe Llandrindod
The Potting Shed Cafe Y Trallwng
The River Cafe Y Clas ar Wy

De Orllewin Cymru
Bara Menyn Aberteifi
Blas At Fronlas Trefdraeth
Caffi Beca Efailwen
Caffi Patio Llangrannog
Cafe Vista Dinbych-y-Pysgod
Conti's Llanbedr Pont Steffan
Danteithion Wright's Food Llanarthne
Foam Aberdaugleddau
Food at Williams Penfro
Ffwrn Abergwaun
Ginhaus Deli Llandeilo
One Shoe Cafe Abertawe
Ultracomida Arberth
Y Cwch Gwenyn Aberaeron

De Ddwyrain Cymru
Caffi Bodlon Yr Eglwys Newydd, Caerdydd
Canna Deli Pontcanna, Caerdydd
Glanmor's Caerffili
Moruzzi & Co Castell-nedd
Parc Pantry Casnewydd
Sidoli's Porthcawl
The Hours Aberhonddu
The Penylan Pantry Penylan, Caerdydd
The Plug Dinas Powys
The Prince's Pontypridd

̴Ì_

ISBN: 9781785620690 (178562069X)
Publication Date July 2016
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Illustrated by Emyr Young
Format: Paperback, 165x165 mm, 152 pages
Language: Welsh

An entertaining volume which provides a peek at fifty unique cafes the length and breadth of Wales, comprising local stories from the various areas and the personal stories of the owners, with over 300 striking colour images.


Further Information:
Gogledd Orllewin Cymru
Aber House Y Bermo
Andy & Adam's Food, Idris Stores Corris
Becws Islyn Aberdaron
Blue Sky Cafe Bangor
Caffi Castell Harlech Harlech
Caffi Swellies Y Felinheli
Caffi'r Cyfnod Y Bala
Caffi'r Graig Fawr Porthmadog
Cwt Tatws Tudweiliog
Flat White Bae Colwyn
Marram Grass Niwbwrch
Taro Deg Pwllheli
T?ÌÁ Te Pen Ceunant Isaf Llanberis
Ystafell De Blas Llynnon Llanddeusant

Gogledd Ddwyrain Cymru
Anne's Patisserie Y Fflint
The Sugar Plum Tea Room Rhewl ger Rhuthun

Canolbarth Cymru
Agnelli's Aberystwyth
Castle Kitchen Trefaldwyn
Matt's Deli Bow Street
Medina Aberystwyth
Popty'r Dref Dolgellau
Siop Alys Machynlleth
T. H. Roberts Dolgellau
The Herb Garden Cafe Llandrindod
The Potting Shed Cafe Y Trallwng
The River Cafe Y Clas ar Wy

De Orllewin Cymru
Bara Menyn Aberteifi
Blas At Fronlas Trefdraeth
Caffi Beca Efailwen
Caffi Patio Llangrannog
Cafe Vista Dinbych-y-Pysgod
Conti's Llanbedr Pont Steffan
Danteithion Wright's Food Llanarthne
Foam Aberdaugleddau
Food at Williams Penfro
Ffwrn Abergwaun
Ginhaus Deli Llandeilo
One Shoe Cafe Abertawe
Ultracomida Arberth
Y Cwch Gwenyn Aberaeron

De Ddwyrain Cymru
Caffi Bodlon Yr Eglwys Newydd, Caerdydd
Canna Deli Pontcanna, Caerdydd
Glanmor's Caerffili
Moruzzi & Co Castell-nedd
Parc Pantry Casnewydd
Sidoli's Porthcawl
The Hours Aberhonddu
The Penylan Pantry Penylan, Caerdydd
The Plug Dinas Powys
The Prince's Pontypridd

̴Ì_

Dosbarthu

Diolch am gefnogi busnes bach yn ystod y cyfnod heriol hwn.  Mae pob un archeb yn golygu'r byd i ni!

Anfonwn bob archeb a dderbyniwyd 3 gwaith yr wythnos, ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. 

Sylwch ein bod yn cau am 3.30pm, felly sicrhewch eich bod yn archebu erbyn 1pm.  Fel arall, efallai na fydd eich archeb yn cael ei hanfon tan y diwrnod gwaith nesaf (dydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener).

Os bydd eitem allan o stoc neu wedi'i rhag-archebu, byddwn yn cysylltu â chi ag amser aros disgwyliedig os nad yw'r disgrifiad o'r cynnyrch yn nodi hyn.

O ran llyfrau, fel arfer mae gennym un (neu ddau) gopi mewn stoc ac os bydd cwsmer yn archebu mwy o gopïau na'r hyn sydd gennym mewn stoc (oherwydd ein cyfleuster rhag-archebu) byddwn yn ymdrechu i gael y llyfrau ychwanegol cyn gynted â phosibl.  Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy gydol y broses hon, a allai gymryd hyd at wythnos.

Cysylltwch â ni os oes brys am eich archeb, byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

Opsiynau Dosbarthu

 • Cynigiwn 'glicio a chasglu' am ddim ar gyfer cwsmeriaid yng Nghroesoswallt ar ddydd Llun, Mercher a Gwener
 • Cynigiwn ddosbarthu am ddim ar gyfer archebion yn y DU dros £40

DOSBARTHU YN Y DU

Anfonwn archebion dair gwaith yr wythnos, trwy'r Post Brenhinol neu DPD Local (yn dibynnu ar bwysau archeb).

Dosbarthu Economi (e.e. Royal Mail 48)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£1.49

Archebion £8 a llai

£2.99

Archebion £40 a llai

£3.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Safonol (e.e. Royal Mail 24)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£2.49

Archebion £8 a llai

£3.99

Archebion £40 a llai

£4.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Cyflym (e.e. DPD Next Day)

Archebion £3 a llai

£6.49

Archebion £8 a llai

£6.99

Archebion £8.01 a mwy

£7.99

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith (dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener yn unig) â’r dosbarthwr diwrnod nesaf DPD.  Sylwch efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Gwener yn cyrraedd tan ddydd Llun ac efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Sadwrn yn cyrraedd tan ddydd Mawrth.

Dosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn (e.e. DPD Next Day)

Pob archeb

£14.50

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith.

Caiff rhai cynhyrchion eu hanfon yn syth o'n hargraffwyr a byddant fel arfer* yn cael eu hanfon o fewn 7 diwrnod gwaith i wneud eich archeb.

Prynu eitemau fel anrheg

Gallwn anfon eich archeb yn syth at y derbynnydd – teipiwch gyfeiriad dosbarthu gwahanol yn y man talu. Gallwch ychwanegu neges â’r anrheg, gallwch hefyd ofyn i ni lapio eitemau ac rydym yn fwy na pharod i ysgrifennu mewn cardiau cyfarch ar eich rhan. Rhowch wybod i ni yn y blwch nodiadau yn y man talu. Ni fydd unrhyw brisiau ar yr anfoneb pan anfonir archeb yn syth at y derbynnydd.

Eitemau wedi'u personoli a phwrpasol

Os ydych chi'n archebu eitem bwrpasol, cofiwch y bydd eich eitem yn cael ei gwneud cyn iddo gael ei hanfon atoch chi.

Statws archeb ac olrhain

Argymhellwn greu cyfrif â ni fel y gallwch wirio statws eich archeb yn hawdd ac olrhain proses ddosbarthu eich archeb.

DOSBARTHU RHYNGWLADOL

Yn dilyn newidiadau oherwydd Brexit, rydym yn edrych ar opsiynau i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth dosbarthu gorau, a mwyaf cost-effeithlon, i'n holl gwsmeriaid.

Yn y cyfamser, cawsom y cyngor hwn gan y Post Brenhinol: 

*Mae gan bob gwlad eu tollau a'u trethi eu hunain, felly chi sy'n gyfrifol am unrhyw ffioedd a ysgwyddir pan fyddwch yn derbyn eich archeb.*

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio a ffi trin ar gwsmeriaid ag archebion rhwng 10€  a 150€ .

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio, ffi trin A Thâl Tollau ar gwsmeriaid ag archebion dros 150€ .

Sylwch efallai y bydd eitemau mawr neu drwm yn destun ffioedd dosbarthwr uwch nad ydynt wedi'u cyfrifo'n gywir yn y fasged siopa. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn chwilio'r holl opsiynau dosbarthwr sydd ar gael i sicrhau ein bod yn cynnig y pris dosbarthu rhataf i chi. Yna byddwn yn cysylltu â chi i weld a ddymunwch barhau â'ch archeb. 

Ewrop

 • Anelu at ddosbarthu mewn 3-5 diwrnod gwaith
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£1.99

£6.99

Archebion £10 a llai

£5.99

£9.99

Archebion £40 a llai

£9.99

£13.99

Archebion dros £40

£12.99

£14.99

Parth y Byd 1

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£7.99

£12.99

Archebion £40 a llai

£16.99

£20.99

Archebion dros £40

£22.99

£24.99

Parth y Byd 2

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£9.99

£13.99

Archebion £40 a llai

£19.99

£23.99

Archebion dros £40

£27.99

£29.99

Parth y Byd 3

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£10.99

£12.99

 Archebion £40 a llai £21.99

£23.99

Archebion dros £40

£29.99

£31.99

*Efallai y bydd rhai estyniadau ac amrywiadau i'r holl amserlenni a grybwyllir uchod, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth e.e. Covid-19.

Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Adolygiadau