Skip to content

We dispatch orders on Mondays, Wednesdays and Fridays. Order by noon for same day dispatch.

Orders dispatched Mon, Wed & Fri

We're in the final / Yn y rownd derfynol

Last week, we received some very exciting information in the post - we're finalists in the Best Online Business category at the Oswestry Chronicle Business Awards 2013!

Today it was announced in the Oswestry Chronicle, and we're very excited.

The winner will be announced at the Awards Evening which will be held on the 1st of May at the Lion Quays near Oswestry - we'd better get frock shopping!

We also wish the best of luck to Gemma from Gemmipop Designs (also based in Oswestry Market), who's a finalist in the Young Entrepreneur category.

 

 

 

Wythnos ddiwethaf, cawsom newyddion cyffrous iawn yn y post - rydym wedi cyrraedd y rownd derfynol yng nghategori Busnes Arlein Gorau Gwobrau Busnes 2013 yr Oswestry Chronicle!

Heddiw, cafodd ei gyhoeddi yn yr Oswestry Chronicle, ac rydym wedi cyffroi'n lân.

Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn y Noson Wobrwyo a gynhelir ar 1af o Fai yn y Lion Quays ger Croesoswallt - byddai'n syniad i ni ddechrau chwilio am ffrogiau!

Rydym hefyd yn dymuno'n dda i Gemma o Gemmipop Designs (hefyd ym Marchnad Croesoswallt), sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn y categori Entrepreneur Ifanc.

Next article Croeso!

Leave a comment

Comments must be approved before appearing

* Required fields