Postio am ddim, archebion dros £30 // Free delivery, orders over £30

Siop Cwlwm

We're in the final / Yn y rownd derfynol

Last week, we received some very exciting information in the post - we're finalists in the Best Online Business category at the Oswestry Chronicle Business Awards 2013!

Today it was announced in the Oswestry Chronicle, and we're very excited.

The winner will be announced at the Awards Evening which will be held on the 1st of May at the Lion Quays near Oswestry - we'd better get frock shopping!

We also wish the best of luck to Gemma from Gemmipop Designs (also based in Oswestry Market), who's a finalist in the Young Entrepreneur category.

 

 

 

Wythnos ddiwethaf, cawsom newyddion cyffrous iawn yn y post - rydym wedi cyrraedd y rownd derfynol yng nghategori Busnes Arlein Gorau Gwobrau Busnes 2013 yr Oswestry Chronicle!

Heddiw, cafodd ei gyhoeddi yn yr Oswestry Chronicle, ac rydym wedi cyffroi'n lân.

Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn y Noson Wobrwyo a gynhelir ar 1af o Fai yn y Lion Quays ger Croesoswallt - byddai'n syniad i ni ddechrau chwilio am ffrogiau!

Rydym hefyd yn dymuno'n dda i Gemma o Gemmipop Designs (hefyd ym Marchnad Croesoswallt), sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn y categori Entrepreneur Ifanc.

Croeso!

Hello and welcome to Siop Cwlwm's blog on our new website!

We'll be using this blog to give you our latest news and to tell you about:

  • The lovely people who make the things we sell
  • Information for people who want to learn Welsh

And other things we want to share with you from time to time.

Thanks for reading!

Linda and Lowri x

**************************************************************************************

Helo a chroeso i flog Siop Cwlwm ar ein gwefan newydd!

Byddwn yn defnyddio'r blog yma i roi ein newyddion diweddaraf i chi ac i ddweud wrthych am:

  • Y bobl hyfryd sy'n creu'r pethau rydym yn eu gwerthu
  • Gwybodaeth ar gyfer pobl sydd eisiau dysgu Cymraeg

A phethau eraill byddwn eisiau eu rhannu â chi o bryd i'w gilydd.

Diolch am ddarllen!

Linda a Lowri x

 

 

Our latest tweets

Newsletter

We promise to only send you good things.