Skip to content

We dispatch orders on Mondays, Wednesdays and Fridays. Please order by 12 noon for same day dispatch on these days.

Orders dispatched Mon, Wed & Fri.

Dagrau Tost - Cerddi Aber-fan

Sold out
Translation missing: en.product_price.price.original £11.95 - Translation missing: en.product_price.price.original £11.95
Translation missing: en.product_price.price.original
£11.95
£11.95 - £11.95
Translation missing: en.product_price.price.current £11.95
Quantity
Email me when back in stock


Publication Date July 2016
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth
Edited by E. Wyn James, Christine James
Format: Paperback, 210x148 mm, 240 pages
Language: Welsh

An anthology of poetry which brings together, for the first time, poetry relating to the Aber-fan disaster of October 1966.

Table of Contents:
Rhagair
Rhagymadrodd
PROLOG
YN NHEYRNAS DINIWEIDRWYDD - Rhydwen Williams
Y TIPIAU - D. Gwenallt Jones
PAN OEDDWN FACHGEN - Pennar Davies
NARATIF
TRYCHINEB ABER-FAN - D. Gwenallt Jones
Y CNWD CYNTAF (1966‰ۡÌÝÌÕ1973)
ABER-FAN (21 Hydref 1966) - T. Llew Jones
ABER-FAN - Ieuan Evans
ABER-FAN - Abiah Roderick
HYDREF 21 - Ellis Aethwy Jones
DÌÎ?WCH ABER-FAN - Mathonwy Hughes
ABER-FAN - Robert Williams
ABER-FAN - P. J. Beddoe Jones
ABER-FAN ‰ۡÌÝÌÕ Islwyn Lloyd
TRYCHINEB ABER-FAN - Lisi Jones
TRYCHINEB ABER-FAN - R. M. Jones
TRIOLEDAU I‰ۡó»R FRENHINES - Huw T. Edwards
ABER-FAN - Ithel Davies
ABER-FAN Hydref 1966 - John Fitzgerald
TRYCHINEB ABER-FAN - John Llywelyn Roberts
PLANT ABER-FAN - Glyn Hopkins
TRYCHINEB ERCHYLL ABER-FAN 21 Hydref 1966 - D. T. Jones
ABER-FAN -T. I. Phillips
HYDREF - Jack Oliver
TRYCHINEB ABER-FAN - R. D. Roberts
BALED ABER-FAN - Eric Wyn Roberts
ABER-FAN - Harry Williams
YSGUBAU - Owen D. Timothy
NADOLIG 1966 - D. J. Thomas
NADOLIG ABER-FAN -J. Rhys Jones
NADOLIG 1966 - John Roberts
TYMOR NADOLIG 1966 - Huw Llewelyn Williams
TOMEN MAMON (Aber-fan) - T. E. Nicholas
ABER-FAN - William Jones
TRYCHINEB ABER-FAN - Bobi Jones
ABER-FAN - W. Leslie Richards
ABER-FAN - Wil Morgan
TRYCHINEB ABER-FAN - J. Arthur Thomas
TRYCHINEB ABER-FAN 1966 - S. O. Thomas
ABER-FAN - Nia Wynne Griffiths
CWMWL - 'Rhiandaid', Aberpennar
ABER-FAN - Sioned Roberts, Abergeirw
EMYN DIOLCH - T. E. Nicholas
ABER-FAN - Owen Morgan
TRYCHINEB ABER-FAN - (Mrs) M. A. Thomas
YN IEUENCTID Y DYDD (Er cof am blant Aber-fan) - John Hywyn Edwards
FFYLIAID Y DDAEAR Yn Aber-fan, 26 Mehefin 1968 - L. Haydn Lewis
ABER-FAN - Elisabeth Roberts
ABER-FAN - Robert Owen
Y GRAITH (ABER-FAN) - Eifion Roberts
Y TIP (myfyrdod yn ddeunaw oed) - Mair Angharad
ABER-FAN - D. Jacob Davies
ABER-FAN - Gilbert Ruddock
ADLODD (1974‰ۡÌÝÌÕ2016)
ABER-FAN A CHATRAETH - Aled Islwyn
ABER-FAN - Aeron Davies
TRIDIAU YN ABER-FAN - Emrys Roberts
ABER-FAN - Sheila Douglas; addasiad Siwsann George
ABER-FAN - Aled Lewis Evans
ABER-FAN - Delwyn SiíÇn
ABER-FAN 1989 - Iwan Llwyd
COFIO ABER-FAN (1966‰ۡÌÝÌÕ1991) - Alan Llwyd
ABER-FAN II ('Roedd yn caru rhyddid a golau‰ۡÌÝ_') - Delwyn SiíÇn
PENTRE ABER-FAN - Edward Jones
YR ANGLADD - Gwilym Herber Williams
Y DWTHWN HWNNW - Dic Jones
METHU (Aber-fan) - Tí¬m Crannog (Talwrn y Beirdd)
TEULUOEDD ABER-FAN - Aron Pritchard
ABER-FAN (HYDREF 21, 1966) - John Phillips, Llanbedr Pont Steffan
ABER-FAN - Gwyneth Glyn
ABER-FAN - Ceri Wyn Jones
PWLL GLO GER ABER-FAN - Dai Rees Davies
ECO (Aber-fan) - Tí¬m Waunfawr (Talwrn y Beirdd)
ATEB (Cofrestr Ysgol Pant-glas, Aber-fan) - Tí¬m y Waun Ddyfal (Talwrn y Beirdd)/ Gruffudd Eifion Owen
ABER-FAN - Andrew Shurey
ABER-FAN - O‰ۡó»r cylchgrawn Gweiddi (2012)
BETHANIA: ABER-FAN 'I ba beth y bu'r golled hon?' (Mathew 26: 9) - Christine James
DISGWYL (Aber-fan, Hydref 2006) - Christine James
ABER-FAN ‰ۡÌÝÌÕ Geraint Roberts
EPILOG
SENGHENNYDD - T. Gwynn Jones
Nodiadau ar y Cerddi
Y Beirdd: Mynegai a Nodiadau Bywgraffyddol


Publication Date July 2016
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth
Edited by E. Wyn James, Christine James
Format: Paperback, 210x148 mm, 240 pages
Language: Welsh

An anthology of poetry which brings together, for the first time, poetry relating to the Aber-fan disaster of October 1966.

Table of Contents:
Rhagair
Rhagymadrodd
PROLOG
YN NHEYRNAS DINIWEIDRWYDD - Rhydwen Williams
Y TIPIAU - D. Gwenallt Jones
PAN OEDDWN FACHGEN - Pennar Davies
NARATIF
TRYCHINEB ABER-FAN - D. Gwenallt Jones
Y CNWD CYNTAF (1966‰ۡÌÝÌÕ1973)
ABER-FAN (21 Hydref 1966) - T. Llew Jones
ABER-FAN - Ieuan Evans
ABER-FAN - Abiah Roderick
HYDREF 21 - Ellis Aethwy Jones
DÌÎ?WCH ABER-FAN - Mathonwy Hughes
ABER-FAN - Robert Williams
ABER-FAN - P. J. Beddoe Jones
ABER-FAN ‰ۡÌÝÌÕ Islwyn Lloyd
TRYCHINEB ABER-FAN - Lisi Jones
TRYCHINEB ABER-FAN - R. M. Jones
TRIOLEDAU I‰ۡó»R FRENHINES - Huw T. Edwards
ABER-FAN - Ithel Davies
ABER-FAN Hydref 1966 - John Fitzgerald
TRYCHINEB ABER-FAN - John Llywelyn Roberts
PLANT ABER-FAN - Glyn Hopkins
TRYCHINEB ERCHYLL ABER-FAN 21 Hydref 1966 - D. T. Jones
ABER-FAN -T. I. Phillips
HYDREF - Jack Oliver
TRYCHINEB ABER-FAN - R. D. Roberts
BALED ABER-FAN - Eric Wyn Roberts
ABER-FAN - Harry Williams
YSGUBAU - Owen D. Timothy
NADOLIG 1966 - D. J. Thomas
NADOLIG ABER-FAN -J. Rhys Jones
NADOLIG 1966 - John Roberts
TYMOR NADOLIG 1966 - Huw Llewelyn Williams
TOMEN MAMON (Aber-fan) - T. E. Nicholas
ABER-FAN - William Jones
TRYCHINEB ABER-FAN - Bobi Jones
ABER-FAN - W. Leslie Richards
ABER-FAN - Wil Morgan
TRYCHINEB ABER-FAN - J. Arthur Thomas
TRYCHINEB ABER-FAN 1966 - S. O. Thomas
ABER-FAN - Nia Wynne Griffiths
CWMWL - 'Rhiandaid', Aberpennar
ABER-FAN - Sioned Roberts, Abergeirw
EMYN DIOLCH - T. E. Nicholas
ABER-FAN - Owen Morgan
TRYCHINEB ABER-FAN - (Mrs) M. A. Thomas
YN IEUENCTID Y DYDD (Er cof am blant Aber-fan) - John Hywyn Edwards
FFYLIAID Y DDAEAR Yn Aber-fan, 26 Mehefin 1968 - L. Haydn Lewis
ABER-FAN - Elisabeth Roberts
ABER-FAN - Robert Owen
Y GRAITH (ABER-FAN) - Eifion Roberts
Y TIP (myfyrdod yn ddeunaw oed) - Mair Angharad
ABER-FAN - D. Jacob Davies
ABER-FAN - Gilbert Ruddock
ADLODD (1974‰ۡÌÝÌÕ2016)
ABER-FAN A CHATRAETH - Aled Islwyn
ABER-FAN - Aeron Davies
TRIDIAU YN ABER-FAN - Emrys Roberts
ABER-FAN - Sheila Douglas; addasiad Siwsann George
ABER-FAN - Aled Lewis Evans
ABER-FAN - Delwyn SiíÇn
ABER-FAN 1989 - Iwan Llwyd
COFIO ABER-FAN (1966‰ۡÌÝÌÕ1991) - Alan Llwyd
ABER-FAN II ('Roedd yn caru rhyddid a golau‰ۡÌÝ_') - Delwyn SiíÇn
PENTRE ABER-FAN - Edward Jones
YR ANGLADD - Gwilym Herber Williams
Y DWTHWN HWNNW - Dic Jones
METHU (Aber-fan) - Tí¬m Crannog (Talwrn y Beirdd)
TEULUOEDD ABER-FAN - Aron Pritchard
ABER-FAN (HYDREF 21, 1966) - John Phillips, Llanbedr Pont Steffan
ABER-FAN - Gwyneth Glyn
ABER-FAN - Ceri Wyn Jones
PWLL GLO GER ABER-FAN - Dai Rees Davies
ECO (Aber-fan) - Tí¬m Waunfawr (Talwrn y Beirdd)
ATEB (Cofrestr Ysgol Pant-glas, Aber-fan) - Tí¬m y Waun Ddyfal (Talwrn y Beirdd)/ Gruffudd Eifion Owen
ABER-FAN - Andrew Shurey
ABER-FAN - O‰ۡó»r cylchgrawn Gweiddi (2012)
BETHANIA: ABER-FAN 'I ba beth y bu'r golled hon?' (Mathew 26: 9) - Christine James
DISGWYL (Aber-fan, Hydref 2006) - Christine James
ABER-FAN ‰ۡÌÝÌÕ Geraint Roberts
EPILOG
SENGHENNYDD - T. Gwynn Jones
Nodiadau ar y Cerddi
Y Beirdd: Mynegai a Nodiadau Bywgraffyddol

Delivery

We dispatch all orders received 3 times a week, on Mondays, Wednesdays and Fridays. 

Please order by 12 noon, otherwise, your order may not be dispatched until the next working day (Monday, Wednesday or Friday). Please get in touch if your order is urgent, we will try our best to help you.

Free ‘click and collect’ for customers in Oswestry on Mondays, Wednesdays, Fridays and Saturdays.

Free economy delivery for UK orders over £50

    • Economy Delivery - from £1.99, delivery aim 3-5 working days, usually Royal Mail 48.
    • Standard Delivery - from £2.99, delivery aim 1-2 working days, usually Royal Mail 24.
    • Express Delivery - from £7.99, delivery aim next working day, usually DPD Local / Parcelforce.

    For further details, please scroll down to our 'Postage' page.  Please contact us if you have any questions at all.

    Reviews