Dagrau Tost - Cerddi Aber-fan

Dagrau Tost - Cerddi Aber-fan

  • £11.95

Will be in stock after


Publication Date July 2016
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth
Edited by E. Wyn James, Christine James
Format: Paperback, 210x148 mm, 240 pages
Language: Welsh

An anthology of poetry which brings together, for the first time, poetry relating to the Aber-fan disaster of October 1966.

Table of Contents:
Rhagair
Rhagymadrodd
PROLOG
YN NHEYRNAS DINIWEIDRWYDD - Rhydwen Williams
Y TIPIAU - D. Gwenallt Jones
PAN OEDDWN FACHGEN - Pennar Davies
NARATIF
TRYCHINEB ABER-FAN - D. Gwenallt Jones
Y CNWD CYNTAF (1966‰ۡÌÝÌÕ1973)
ABER-FAN (21 Hydref 1966) - T. Llew Jones
ABER-FAN - Ieuan Evans
ABER-FAN - Abiah Roderick
HYDREF 21 - Ellis Aethwy Jones
DÌÎ?WCH ABER-FAN - Mathonwy Hughes
ABER-FAN - Robert Williams
ABER-FAN - P. J. Beddoe Jones
ABER-FAN ‰ۡÌÝÌÕ Islwyn Lloyd
TRYCHINEB ABER-FAN - Lisi Jones
TRYCHINEB ABER-FAN - R. M. Jones
TRIOLEDAU I‰ۡó»R FRENHINES - Huw T. Edwards
ABER-FAN - Ithel Davies
ABER-FAN Hydref 1966 - John Fitzgerald
TRYCHINEB ABER-FAN - John Llywelyn Roberts
PLANT ABER-FAN - Glyn Hopkins
TRYCHINEB ERCHYLL ABER-FAN 21 Hydref 1966 - D. T. Jones
ABER-FAN -T. I. Phillips
HYDREF - Jack Oliver
TRYCHINEB ABER-FAN - R. D. Roberts
BALED ABER-FAN - Eric Wyn Roberts
ABER-FAN - Harry Williams
YSGUBAU - Owen D. Timothy
NADOLIG 1966 - D. J. Thomas
NADOLIG ABER-FAN -J. Rhys Jones
NADOLIG 1966 - John Roberts
TYMOR NADOLIG 1966 - Huw Llewelyn Williams
TOMEN MAMON (Aber-fan) - T. E. Nicholas
ABER-FAN - William Jones
TRYCHINEB ABER-FAN - Bobi Jones
ABER-FAN - W. Leslie Richards
ABER-FAN - Wil Morgan
TRYCHINEB ABER-FAN - J. Arthur Thomas
TRYCHINEB ABER-FAN 1966 - S. O. Thomas
ABER-FAN - Nia Wynne Griffiths
CWMWL - 'Rhiandaid', Aberpennar
ABER-FAN - Sioned Roberts, Abergeirw
EMYN DIOLCH - T. E. Nicholas
ABER-FAN - Owen Morgan
TRYCHINEB ABER-FAN - (Mrs) M. A. Thomas
YN IEUENCTID Y DYDD (Er cof am blant Aber-fan) - John Hywyn Edwards
FFYLIAID Y DDAEAR Yn Aber-fan, 26 Mehefin 1968 - L. Haydn Lewis
ABER-FAN - Elisabeth Roberts
ABER-FAN - Robert Owen
Y GRAITH (ABER-FAN) - Eifion Roberts
Y TIP (myfyrdod yn ddeunaw oed) - Mair Angharad
ABER-FAN - D. Jacob Davies
ABER-FAN - Gilbert Ruddock
ADLODD (1974‰ۡÌÝÌÕ2016)
ABER-FAN A CHATRAETH - Aled Islwyn
ABER-FAN - Aeron Davies
TRIDIAU YN ABER-FAN - Emrys Roberts
ABER-FAN - Sheila Douglas; addasiad Siwsann George
ABER-FAN - Aled Lewis Evans
ABER-FAN - Delwyn SiíÇn
ABER-FAN 1989 - Iwan Llwyd
COFIO ABER-FAN (1966‰ۡÌÝÌÕ1991) - Alan Llwyd
ABER-FAN II ('Roedd yn caru rhyddid a golau‰ۡÌÝ_') - Delwyn SiíÇn
PENTRE ABER-FAN - Edward Jones
YR ANGLADD - Gwilym Herber Williams
Y DWTHWN HWNNW - Dic Jones
METHU (Aber-fan) - Tí¬m Crannog (Talwrn y Beirdd)
TEULUOEDD ABER-FAN - Aron Pritchard
ABER-FAN (HYDREF 21, 1966) - John Phillips, Llanbedr Pont Steffan
ABER-FAN - Gwyneth Glyn
ABER-FAN - Ceri Wyn Jones
PWLL GLO GER ABER-FAN - Dai Rees Davies
ECO (Aber-fan) - Tí¬m Waunfawr (Talwrn y Beirdd)
ATEB (Cofrestr Ysgol Pant-glas, Aber-fan) - Tí¬m y Waun Ddyfal (Talwrn y Beirdd)/ Gruffudd Eifion Owen
ABER-FAN - Andrew Shurey
ABER-FAN - O‰ۡó»r cylchgrawn Gweiddi (2012)
BETHANIA: ABER-FAN 'I ba beth y bu'r golled hon?' (Mathew 26: 9) - Christine James
DISGWYL (Aber-fan, Hydref 2006) - Christine James
ABER-FAN ‰ۡÌÝÌÕ Geraint Roberts
EPILOG
SENGHENNYDD - T. Gwynn Jones
Nodiadau ar y Cerddi
Y Beirdd: Mynegai a Nodiadau Bywgraffyddol


We Also Recommend