Postio am ddim, archebion dros £30 // Free delivery, orders over £30

Siop Cwlwm

Gyda'n Gilydd

Sold out.

The Choirs of Wales in Popular Mode

Gyda’n gilydd (‘Together’)
The choirs of Wales in popular mode

Choral singing has featured prominantly in Welsh tradition since the 18th century, with World-famous male choirs forming from the coal and slate quarry communities of North and South Wales. This working man’s tradition expanded to the chapels and rugby clubs, joining men and women of every background and age. Today, there are over 200 male, female and mixed choirs based in Wales with a number of them traveling regularly abroad performing and competing – this album is a compilation of popular favourites peformed by mixed, female and male choirs from Wales, and from listening to the album there is no doubt that Welsh choral singing is flourishing!

Choirs : Cor Rhuthun a'r cylch, Bois y Castell, Cordydd, Lleisiau Mignedd, Côr Llangwm, Côr CF1, Côr Seiriol, Côr Bro Gwerfyl, Côr Godre'r Aran, Côr Caerdydd, Glanaethwy, Cantorion Colin Jones, Côr Gore Glas, Ysgol Glan Clwyd, Hogia'r Ddwylan, Canna, Caernarfon Male Voice Choir, Côr Eifionydd, Corau Ceredigion, Côr Maelgwn, Adlais & Côr y Brythoniaid

Track Listing

 1.   YN LLYGAD Y LLEW
 2.   GWIN BEAUJOLAIS
 3.   RHO DY OLAU MWYN
 4.   DYRCHEFIR FI
 5.   TYRD AM DRO
 6.   RHO IM IESU
 7.   CEIDWAD Y GOLEUDY
 8.   SI HEI LWLI
 9.   NKOSI SIKELEL'I AFRICA
 10.   MOR BRAF
 11.   MEDLI O GANEUON RYAN
 12.   O GYMRU
 13.   BUGEILIO'R GWENITH GWYN
 14.   YR IOR YW FY MUGAIL
 15.   BOB UN TRO
 16.   AM BRYDFERTHWCH
 17.   O NEFOL ADDFWYN OEN
 18.   MAE'R DYDD YN CILIO
 19.   Y TANGNEFEDDWYR
 20.   RHYDDM Y DDAWNS
 21.   MAE'R NEGES YN FY NGHAN
 22.   GYDA'N GILYDD

Genre: World
Format: Compilation
Released: 2010

Our latest tweets

Newsletter

We promise to only send you good things.