Neidio i gynnwys
Scroll down to bottom of the screen to change language
Scroll down to bottom of the screen to change language

Nansi Nudd

'Nansi Nudd' was established in October 2013 by Lynwen and Lois.  Both had been hand-making cards for years before deciding to collaborate and create Nansi Nudd Ltd.

At the moment they have a wide rance of contemporary Welsh language cards.  They intend to develop a range of new products and cards over the forthcoming months.  Siop Cwlwm have a variety of Nansi Nudd's lovely cards in stock.

For further information, please get in touch: helo@nansinudd.com

Sefydlwyd cwmni ‘Nansi Nudd’ yn Hydref 2013 gan Lynwen a Lois.  Bu’r ddwy’n gwneud cardiau llaw am rai blynyddoedd, cyn penderfynu dod at eu gilydd i greu Nansi Nudd Cyf.

Ar hyn o bryd, mae ganddynt ystod eang o gardiau cyfoes cyfrwng Cymraeg.   Bwriedir datblygu amrywiaeth o gardiau a nwyddau newydd dros y misoedd nesaf  Mae gan Siop Cwlwm amrywiaeth o gardiau hyfryd Nansi Nudd mewn stoc.

Am fwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu: helo@nansinudd.com

Erthygl nesaf Gemmipop Designs

Gadael sylw

Mae'n rhaid cymeradwyo sylwadau cyn iddynt ymddangos

* Meysydd gofynnol