Neidio i gynnwys

Anfonwn archebion ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener. Archebwch erbyn 12 canol dydd ac anfonwn eich archeb ar y dyddiau hyn.

Anfonwn archebion d. Llun, Mercher, Gwener.

Nansi Nudd

'Nansi Nudd' was established in October 2013 by Lynwen and Lois.  Both had been hand-making cards for years before deciding to collaborate and create Nansi Nudd Ltd.

At the moment they have a wide rance of contemporary Welsh language cards.  They intend to develop a range of new products and cards over the forthcoming months.  Siop Cwlwm have a variety of Nansi Nudd's lovely cards in stock.

For further information, please get in touch: helo@nansinudd.com

Sefydlwyd cwmni ‘Nansi Nudd’ yn Hydref 2013 gan Lynwen a Lois.  Bu’r ddwy’n gwneud cardiau llaw am rai blynyddoedd, cyn penderfynu dod at eu gilydd i greu Nansi Nudd Cyf.

Ar hyn o bryd, mae ganddynt ystod eang o gardiau cyfoes cyfrwng Cymraeg.   Bwriedir datblygu amrywiaeth o gardiau a nwyddau newydd dros y misoedd nesaf  Mae gan Siop Cwlwm amrywiaeth o gardiau hyfryd Nansi Nudd mewn stoc.

Am fwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu: helo@nansinudd.com

Erthygl nesaf Gemmipop Designs

Gadael sylw

Mae'n rhaid cymeradwyo sylwadau cyn iddynt ymddangos

* Meysydd gofynnol