Neidio i gynnwys

Anfonwn archebion ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener. Archebwch erbyn 12 canol dydd ac anfonwn eich archeb ar y dyddiau hyn.

Anfonwn archebion d. Llun, Mercher, Gwener.

Draenog Design


Draenog Design started with an idea to create unique greeting cards and designs for us, Siop Cwlwm.  That's because Draenog Design is run by Anwen Roberts, our daughter/sister. The plan was to create modern products and avoid the usual Welsh stereotypes (apart from a few cartoon sheep!), and the original idea is still at the heart of everything that she creates.

Anwen grew up on a farm in the beautiful Tanat Valley in Montgomeryshire, Mid Wales. She now lives in Cardiff and all Draenog Design cards are produced in the Welsh capital. 'Draenog' is Welsh for 'Hedgehog'.  Her cards are now sold in a range of shops and she's working on new ideas all the time!

Website / Facebook / Twitter07815 153 582

Syniad cychwynnol Dylunio Draenog oedd creu cardiau cyfarch a dyluniadau i ni, Siop Cwlwm.  Oherwydd yr unigolyn tu nôl i Ddylunio Draenog yw Anwen Roberts, ein merch/chwaer. Y bwriad oedd creu cynnyrch modern ac osgoi'r ystrydebau arferol Cymreig (ar wahân i ddafad neu ddwy), ac mae'r syniad gwreiddiol yn dal i fod yn ganolog i bopeth bydd hi'n ei greu.

Cafodd Anwen ei magu ar fferm yn Nyffryn Tanat hardd yn Sir Drefaldwyn yng Nghanolbarth Cymru.  Bellach mae hi'n byw yng Nghaerdydd ac mae holl gardiau Dylunio Draenog yn cael eu cynhyrchu ym mhrifddinas Cymru.  Bellach mae ei chardiau ar werth mewn amrywiaeth o siopau ac mae hi'n gweithio ar syniadau newydd trwy'r amser!

Erthygl flaenorol Gemmipop Designs

Gadael sylw

Mae'n rhaid cymeradwyo sylwadau cyn iddynt ymddangos

* Meysydd gofynnol