Neidio i gynnwys

Anfonwn archebion ar ddydd Llun, Mercher a Gwener. Archebwch cyn 1pm er mwyn anfon eich archeb ar yr un diwrnod (Ll/Me/Gw yn unig).

Anfonwn archebion Llun, Merch, Gwen - archebwch cyn 1pm.

Hel Hadau Gwawn

Sêl Sêl
translation missing: cy.product_price.price.original £7.95
translation missing: cy.product_price.price.original £7.95 - translation missing: cy.product_price.price.original £7.95
translation missing: cy.product_price.price.original £7.95
translation missing: cy.product_price.price.current £5.00
£5.00 - £5.00
translation missing: cy.product_price.price.current £5.00
Nifer

ISBN: 9781911584032

Publication Date April 2017
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth

Format: Paperback, 216x138 mm, 68 pages

Language: Welsh

A collection of lyrical poems by Annes Glynn exploring themes of time and space through the medium of both strict and free metres. This first collection reflects the authoress's upbringing on the island of Anglesey.

The following has been provided by the Publisher:
Table of Contents:
Man gwyn
Llwybr
Ynni
Yn nyddiau derwyddon
Haelioni mam
Pŵer Parys
Fel y gwynt
Ar war y don
Y gaer sydd ar y gorwel
Daw yno nerth adenydd
‘Ynys Ynni’
Mynydd
Dyffryn Ogwen
Mynd â ’ngwynt i
Ein Hanthem Genedlaethol
Cymru Rydd?
Blas
Ffynnon
Pris
Protest
Plant drwg
Storïwr
‘Bandijis ydy geiriau’
Llais
Un Nos Ola Leuad
Cyffwrdd
Hatch, match – dispatch
Aros
Cysgod
Dychwelyd
Clawdd Terfyn
Niwlen Haf
Trwsio
Ochr arall y ffens
Cariad cyntaf
Hogyn wrth y til
‘Marw i fyw ...’
Hwiangerdd yr oriau mân
Cwrlid mam
Gwylnos
Rhwng
Angladd Mai
‘Marw Prifardd’
Cwlwm
‘Dewch yn nes’

Wyneb yn wyneb
O dan yr wyneb
Gwlith
Cylch
Colli ffrind, a mwy
Wyneb
Taith
I Robin McBryde
Gerallt
Adenydd beirdd
Gerallt
Colli Gwyn Thomas
Y Mabinogi
Glöyn
Tlws yr Eira
Clychau’r Gog
Tachwedd
Machynlleth, Rhagfyr 2012
Croesffordd
Disgwyl
Pen-blwydd
Hen ofn
Cyrraedd
Cylch
Rhodiwn lle gynt y rhedai

Eban Hedd
Twm Elis
Aniela Menai
Lena Mari
Nico Macsen
Y Gamp
Dysgwr
Neuadd
Brecwast
Rhwyg
Newyddion ddoe
Arf
Cywydd o fawl i bob ‘Anti’
Rhwng Pedair Wal
Y Genhinen Bedr Gynhenid Gymreig
I Manon
I Elinor
Troi’r Cloc

ISBN: 9781911584032

Publication Date April 2017
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas, Aberystwyth

Format: Paperback, 216x138 mm, 68 pages

Language: Welsh

A collection of lyrical poems by Annes Glynn exploring themes of time and space through the medium of both strict and free metres. This first collection reflects the authoress's upbringing on the island of Anglesey.

The following has been provided by the Publisher:
Table of Contents:
Man gwyn
Llwybr
Ynni
Yn nyddiau derwyddon
Haelioni mam
Pŵer Parys
Fel y gwynt
Ar war y don
Y gaer sydd ar y gorwel
Daw yno nerth adenydd
‘Ynys Ynni’
Mynydd
Dyffryn Ogwen
Mynd â ’ngwynt i
Ein Hanthem Genedlaethol
Cymru Rydd?
Blas
Ffynnon
Pris
Protest
Plant drwg
Storïwr
‘Bandijis ydy geiriau’
Llais
Un Nos Ola Leuad
Cyffwrdd
Hatch, match – dispatch
Aros
Cysgod
Dychwelyd
Clawdd Terfyn
Niwlen Haf
Trwsio
Ochr arall y ffens
Cariad cyntaf
Hogyn wrth y til
‘Marw i fyw ...’
Hwiangerdd yr oriau mân
Cwrlid mam
Gwylnos
Rhwng
Angladd Mai
‘Marw Prifardd’
Cwlwm
‘Dewch yn nes’

Wyneb yn wyneb
O dan yr wyneb
Gwlith
Cylch
Colli ffrind, a mwy
Wyneb
Taith
I Robin McBryde
Gerallt
Adenydd beirdd
Gerallt
Colli Gwyn Thomas
Y Mabinogi
Glöyn
Tlws yr Eira
Clychau’r Gog
Tachwedd
Machynlleth, Rhagfyr 2012
Croesffordd
Disgwyl
Pen-blwydd
Hen ofn
Cyrraedd
Cylch
Rhodiwn lle gynt y rhedai

Eban Hedd
Twm Elis
Aniela Menai
Lena Mari
Nico Macsen
Y Gamp
Dysgwr
Neuadd
Brecwast
Rhwyg
Newyddion ddoe
Arf
Cywydd o fawl i bob ‘Anti’
Rhwng Pedair Wal
Y Genhinen Bedr Gynhenid Gymreig
I Manon
I Elinor
Troi’r Cloc
Dosbarthu

Diolch am gefnogi busnes bach yn ystod y cyfnod heriol hwn.  Mae pob un archeb yn golygu'r byd i ni!

Anfonwn bob archeb a dderbyniwyd 3 gwaith yr wythnos, ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. 

Sylwch ein bod yn cau am 3.30pm, felly sicrhewch eich bod yn archebu erbyn 1pm.  Fel arall, efallai na fydd eich archeb yn cael ei hanfon tan y diwrnod gwaith nesaf (dydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener).

Os bydd eitem allan o stoc neu wedi'i rhag-archebu, byddwn yn cysylltu â chi ag amser aros disgwyliedig os nad yw'r disgrifiad o'r cynnyrch yn nodi hyn.

Cysylltwch â ni os oes brys am eich archeb, byddwn yn gwneud ein gorau i'ch helpu.

Opsiynau Dosbarthu

 • Cynigiwn 'glicio a chasglu' am ddim ar gyfer cwsmeriaid yng Nghroesoswallt ar ddydd Llun, Mercher a Gwener
 • Cynigiwn ddosbarthu am ddim ar gyfer archebion yn y DU dros £40

DOSBARTHU YN Y DU

Anfonwn archebion dair gwaith yr wythnos, trwy'r Post Brenhinol neu DPD Local (yn dibynnu ar bwysau archeb).

Dosbarthu Economi (e.e. Royal Mail 48)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£1.49

Archebion £8 a llai

£2.99

Archebion £40 a llai

£3.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Safonol (e.e. Royal Mail 24)

Sylwch: Efallai y bydd archebion gwerth uwch yn cael eu huwchraddio i wasanaeth Royal Mail Tracked, am resymau gweithredol.

Archebion £3 a llai

£2.49

Archebion £8 a llai

£3.99

Archebion £40 a llai

£4.99

Archebion dros £40

Am ddim!

Dosbarthu Cyflym (e.e. DPD Next Day)

Archebion £3 a llai

£6.49

Archebion £8 a llai

£6.99

Archebion £8.01 a mwy

£7.99

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Llun, dydd Mercher neu ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith (dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener yn unig) â’r dosbarthwr diwrnod nesaf DPD.  Sylwch efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Gwener yn cyrraedd tan ddydd Llun ac efallai na fydd archebion a wneir ar ddydd Sadwrn yn cyrraedd tan ddydd Mawrth.

Dosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn (e.e. DPD Next Day)

Pob archeb

£14.50

Archebwch cyn hanner dydd ar ddydd Gwener a dewiswch Ddosbarthu Cyflym Dydd Sadwrn a bydd eich archeb yn cael ei blaenoriaethu a'i hanfon yr un diwrnod gwaith.

Caiff rhai cynhyrchion eu hanfon yn syth o'n hargraffwyr a byddant fel arfer* yn cael eu hanfon o fewn 7 diwrnod gwaith i wneud eich archeb.

Prynu eitemau fel anrheg

Gallwn anfon eich archeb yn syth at y derbynnydd – teipiwch gyfeiriad dosbarthu gwahanol yn y man talu. Gallwch ychwanegu neges â’r anrheg, gallwch hefyd ofyn i ni lapio eitemau ac rydym yn fwy na pharod i ysgrifennu mewn cardiau cyfarch ar eich rhan. Rhowch wybod i ni yn y blwch nodiadau yn y man talu. Ni fydd unrhyw brisiau ar yr anfoneb pan anfonir archeb yn syth at y derbynnydd.

Eitemau wedi'u personoli a phwrpasol

Os ydych chi'n archebu eitem bwrpasol, cofiwch y bydd eich eitem yn cael ei gwneud cyn iddo gael ei hanfon atoch chi.

Statws archeb ac olrhain

Argymhellwn greu cyfrif â ni fel y gallwch wirio statws eich archeb yn hawdd ac olrhain proses ddosbarthu eich archeb.

DOSBARTHU RHYNGWLADOL

Yn dilyn newidiadau oherwydd Brexit, rydym yn edrych ar opsiynau i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth dosbarthu gorau, a mwyaf cost-effeithlon, i'n holl gwsmeriaid.

Yn y cyfamser, cawsom y cyngor hwn gan y Post Brenhinol: 

*Mae gan bob gwlad eu tollau a'u trethi eu hunain, felly chi sy'n gyfrifol am unrhyw ffioedd a ysgwyddir pan fyddwch yn derbyn eich archeb.*

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio a ffi trin ar gwsmeriaid ag archebion rhwng 10€  a 150€ .

Mae'n debygol y codir Treth Mewnforio, ffi trin A Thâl Tollau ar gwsmeriaid ag archebion dros 150€ .

Sylwch efallai y bydd eitemau mawr neu drwm yn destun ffioedd dosbarthwr uwch nad ydynt wedi'u cyfrifo'n gywir yn y fasged siopa. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn chwilio'r holl opsiynau dosbarthwr sydd ar gael i sicrhau ein bod yn cynnig y pris dosbarthu rhataf i chi. Yna byddwn yn cysylltu â chi i weld a ddymunwch barhau â'ch archeb. 

Ewrop

 • Anelu at ddosbarthu mewn 3-5 diwrnod gwaith
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£1.99

£6.99

Archebion £10 a llai

£5.99

£9.99

Archebion £40 a llai

£9.99

£13.99

Archebion dros £40

£12.99

£14.99

Parth y Byd 1

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£7.99

£12.99

Archebion £40 a llai

£16.99

£20.99

Archebion dros £40

£22.99

£24.99

Parth y Byd 2

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£9.99

£13.99

Archebion £40 a llai

£19.99

£23.99

Archebion dros £40

£27.99

£29.99

Parth y Byd 3

 • Anelu at ddosbarthu mewn 5-7 diwrnod gwaith*
 • Nid oes angen llofnod
 • Mae’r cyfraddau dosbarthu ar sail gwerth archeb:

 

Dosbarthu Safonol

Dosbarthu wedi'i Olrhain

Archebion £3 a llai

£2.99

£7.99

Archebion £10 a llai

£10.99

£12.99

 Archebion £40 a llai £21.99

£23.99

Archebion dros £40

£29.99

£31.99

*Efallai y bydd rhai estyniadau ac amrywiadau i'r holl amserlenni a grybwyllir uchod, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth e.e. Covid-19.

Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Adolygiadau